Chính tả lớp 2: Phần thưởng

Chính tả lớp 2: Phần thưởng là lời Giải bài tập Chính tả (Tập chép): Phần thưởng trang 15 SGK Tiếng Việt 2 tập 1, có đáp án chi tiết giúp các em học sinh củng cố cách làm các dạng bài tập lớp 2, đọc, hiểu và trả lời câu hỏi. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập Chính tả lớp 2: Phần thưởng tuần 2 câu 1

Câu 1

Tập chép: Phần thưởng

Cuối năm học, Na được tặng một phần thưởng đặc biệt. Đây là phần thưởng cả lớp đề nghị tặng em vì em là một cô bé tốt bụng, luôn luôn giúp đỡ mọi người.

? Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa? Vì sao?

- Những chữ đứng đầu câu viết hoa: Cuối, Đây.

- Viết hoa tên riêng: Na

Giải bài tập Chính tả lớp 2: Phần thưởng tuần 2 câu 2

Câu 2

Điền vào chỗ trống:

Gợi ý: Em hãy phân biệt s/x, ăn/ăng khi viết.

a) s hay x?

- Trả lời: xoa đầu, ngoài sân, chim sâu, xâu cá.

b) ăn hay ăng?

- Trả lời: cố gắng, gắn bó, gắng sức, yên lặng.

Giải bài tập Chính tả lớp 2: Phần thưởng tuần 2 câu 3

Câu 3

Viết vào vở những chữ cái còn thiếu trong bảng sau:

Gợi ý: Em nhớ lại bảng chữ cái và tên chữ để hoàn thành bảng.

Số thứ tự

Chữ cái

Tên chữ cái

20

21

q

quy

22

e-rờ

23

s

ét-sì

24

25

u

26

ư

27

28

ích-xì

29

i dài

Trả lời:

Số thứ tự

Chữ cái

Tên chữ cái

20

p

21

q

quy

22

r

e-rờ

23

s

ét-sì

24

t

25

u

u

26

ư

ư

27

v

28

x

ích-xì

29

y

i dài

Giải bài tập Chính tả lớp 2: Phần thưởng tuần 2 câu 4

Câu 4

Học thuộc lòng bảng chữ cái vừa viết.

Ngoài bài Chính tả lớp 2: Phần thưởng, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao cùng các giải bài tập môn Toán 2, Tiếng Việt lớp 2, Tiếng Anh lớp 2. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
12 4.464
Sắp xếp theo
    Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức Xem thêm