Chính tả lớp 2: Trên chiếc bè

Chính tả lớp 2: Trên chiếc bè là lời Giải bài tập Chính tả (Nghe - viết) trang 37 SGK Tiếng Việt 2 tập 1, có đáp án chi tiết giúp các em học sinh củng cố cách làm các dạng bài tập lớp 2, đọc, hiểu và trả lời câu hỏi. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập Chính tả lớp 2: Trên chiếc bè câu 1

Câu 1

Nghe-viết: Trên chiếc bè (từ Tôi và Dế Trũi … đến nằm dưới đáy.)

Tôi và Dế Trũi rủ nhau đi ngao du thiên hạ. Chúng tôi ngày đi đêm nghỉ, cùng nhau say ngắm dọc đường.

Ngày kia, đến một bờ sông, chúng tôi ghép ba bốn lá bèo sen lại, làm một chiếc bè. Bè theo dòng nước trôi băng băng.

Mùa thu mới chớm nhưng nước đã trong vắt, trông thấy cả hòn cuội trắng tinh nằm dưới đáy.

? Bài chính tả có những chữ nào phải viết hoa? Vì sao?

Trả lời: Bài chính tả có những chữ sau phải viết hoa:

+ Tên bài: Trên.

+ Tên riêng: Dế Trũi

+ Từ đứng đầu mỗi câu: Tôi, Chúng, Ngày, Bè, Mùa.

? Sau dấu chấm xuống dòng, chữ đầu câu viết thế nào?

Trả lời: Sau dấu chấm xuống dòng, chữ đầu câu viết hoa và lùi vào 1 ô li.

Giải bài tập Chính tả lớp 2: Trên chiếc bè câu 2

Câu 2

Tìm 3 chữ cái có, 3 chữ cái có.

Gợi ý:

- Viết khi không có âm đầu hoặc có âm đệm.

- Viết khi có âm đầu.

Trả lời:

- Chữ cái có : liếc, kiêu, xiêu, chiều, liều, hiền, tiếc, liềm, xiên, …

- Chữ cái có : duyệt, quyết, huyện, yêu, yếu, huyền, tuyết, tuyệt, …

Giải bài tập Chính tả lớp 2: Trên chiếc bè câu 3

Câu 3

Phân biệt cách viết các chữ in đậm trong câu:

Gợi ý: Em hãy phân biệt r/d/gi, ân/âng khi viết.

a) Trả lời:

Hòa dỗ em đội mũ để đi ăn giỗ ông ngoại.

- Viết dỗ: dỗ dành, dạy dỗ

- Viết giỗ: giỗ tổ, cúng giỗ

Chúng tôi lênh đênh trên dòng sông ròng rã ba ngày.

- Viết dòng: dòng sông, dòng nước

- Viết ròng: ròng rã, ròng ròng

b) Trả lời:

Tôi viết những vần thơ về vầng trăng quê hương.

- Viết vần: vần thơ, gieo vần

- Viết vầng: vầng trăng

Dân làng dâng lên nhà vua nhiều của ngon vật lạ.

- Viết dân: dân làng, nhân dân, nông dân, công dân

- Viết dâng: dâng lên, nước dâng, dâng hiến

Các bài tập về chính tả lớp 2 khác:

Ngoài bài Chính tả lớp 2: Trên chiếc bè, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao cùng các giải bài tập môn Toán 2, Tiếng Việt lớp 2, Tiếng Anh lớp 2. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
4 2.457
Sắp xếp theo
    Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức Xem thêm