Chính tả lớp 3: (Nghe - viết): Nhớ Việt Bắc

Chính tả (Nghe - viết): Nhớ Việt Bắc

Chính tả lớp 3: Nghe - viết: Nhớ Việt Bắc là lời giải phần Chính tả SGK Tiếng Việt 3 trang 119, 120 cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiến thức về các dạng bài tập điền vào chỗ chấm từ thích hợp, rèn kỹ năng chính tả. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải phần Chính tả SGK Tiếng Việt 3 tập 1 trang 119, 120

Câu 1 (trang 119 sgk Tiếng Việt 3): – Nhắc lại cách viết các dòng thơ lục bát.

– Những chữ nào phải viết hoa?

Trả lời:

– Nhắc lại cách viết các dòng thơ lục bát.

Câu 6 viết cách lề 2 ô, câu 8 cách lề 1 ô.

– Những chữ nào phải viết hoa?

Chữ Nhớ ở đầu đề, các chữ đầu dòng thơ và chữ Việt Bắc phải viết hoa.

Câu 2 (trang 119 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống au hay âu?

– Hoa m.. đơn, mưa m... hạt

– Lá tr..., đàn tr...

– S... điểm, quả s...

Trả lời:

– Hoa mẫu đơn, mưa mau hạt

– Lá trầu, đàn trâu

– Sáu điểm, quả sấu

Câu 3 (trang 120 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống

a) l hay n?

– Tay ...àm hàm nhai, tay quai miệng trễ.

– Nhai kĩ ...o ...âu, cày sâu tốt ...úa.

b) i hay iê ?

– Ch...m có tổ, người có tông

– Ti.. học lễ, hậu học văn

– K...n tha lâu cũng đầy tổ

Trả lời:

a) l hay n?

– Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.

– Nhai kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa.

b) i hay iê?

– Chim có tổ, người có tông

– Tiên học lễ, hậu học văn

– Kiến tha lâu cũng đầy tổ

>> Bài tiếp theo: Tập làm văn lớp 3: Nghe, kể: Tôi cũng như bác! Giới thiệu hoạt động của tổ em

Đánh giá bài viết
6 1.748
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chính tả lớp 3 Xem thêm