Thiet nguyen tran Hóa học lớp 12

Cho 4,8g kim loại magie vào axit clohiđric (HCl) thu được magie clorua (MgCl2) và V lít khí hiđro (đktc).

Cho 4,8g kim loại magie vào axit clohiđric (HCl) thu được magie clorua (MgCl2) và V lít khí hiđro ở đktc.

a) Viết phương trình hóa học xảy ra và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử.

b) Tính V và khối lượng magie clorua tạo thành? 

 

 

3
3 Câu trả lời
 • Ẩn Danh
  Ẩn Danh

  a) Phương trình hóa học:

  Mg +

  0,2 →

  2HCl →

  0,4 →

  MgCl2+

  0,2 →

  H2 => Tỉ lệ: 1 : 2 : 1 : 1

  0,2

   

   

   

   

   

  0 Trả lời 11:29 06/01
 • Khang Anh
  Khang Anh

  b)

  VH2= 0,2 × 22,4 = 4,48 (lít)

  mMgCl2 = 0,2 × 95 = 19 (gam)

  0 Trả lời 11:32 06/01
 • Haraku Mio
  Haraku Mio

  Hi thanks

  0 Trả lời 11:33 06/01

Hóa học

Xem thêm