Nguyễn Linh An Sinh học Lớp 11,

Chứng minh cấu tạo của mạch gỗ thích nghi với chức năng vận chuyển nước và các ion khoáng

Chứng minh cấu tạo của mạch gỗ thích nghi với chức năng vận chuyển nước và các ion khoáng từ rễ lên lá?

4
4 Câu trả lời
 • Bạch Dương
  Bạch Dương

  Cấu tạo của mạch gỗ thích nghi với chức năng vận chuyển nước và ion khoáng từ rễ lên lá:

  - Mạch gỗ được cấu tạo bởi 2 loại tế bào là quản bào và mạch ống. Mạch gỗ vận chuyển dịch mạch gỗ (nước, ion khoáng) từ rễ lên thân, lá.

  - Tế bào mạch gỗ có cấu tạo dạng ống, vách tế bào được linhin (lignin) hóa: tế bào bền chắc, chịu nước, các phân tử nước dễ dàng bám lên thành mạch để di chuyển lên trên.

  - Khi chuyên hóa chức năng dẫn nước và ion khoáng, tế bào mạch gỗ là các tế bào chết: không có các thành phần tế bào (màng sinh chất, chất nguyên sinh, không bào,…) cản trở đường đi của dịch mạch gỗ → tăng tốc độ vận chuyển nước.

  - Các tế bào cùng loại nối với nhau theo kiểu đầu của tế bào này gắn với đầu của tế bào kia thành những ống dài từ rễ lên lá: tạo sự liên kết giữa các tế bào, giữa các phân tử trong dòng dịch với nhau.

  - Các tế bào mạch gỗ xếp sát nhau, tế bào có các lỗ bên: thuận tiện vận chuyển dịch mạch gỗ từ tế bào này sang tế bào khác theo chiều ngang, hạn chế sự ngừng, tắc trong con đường vận chuyển và nâng cao hiệu suất vận chuyển.

  0 Trả lời 08:28 30/08
  • Bon
   Bon

   Mạch gỗ gồm các quản bào và mạch ống đều là những tế bào chết khi chúng thực hiện chức năng mạch dẫn. Chúng trở thành các ống rỗng, không có màng, không có các bào quan. Các đầu cuối và vách bên đục thủng lỗ. Vách được kitin hóa bền chắc chịu được áp lực của dòng nước hên trong. Chúng nối với nhau thành những ống dài từ rễ lên đến tận các tế bào nhu mô của lá, tạo thuận lợi cho dòng vận chuyển nhựa nguyên di chuyển bên trong. Các ống xếp sít nhau cùng loại (quản bào - quản bào, mạch ống - mạch ống) hay khác loại (quản bào - mạch ống) theo cách lỗ bên của một ống sít khớp với lỗ bên của ống bên cạnh, đảm bảo cho dòng vận chuyển bên trong được liên tục nếu một số ống nào đó bị hư hỏng hay bị tắc và cũng là con đường cho dòng vận chuyển ngang.

   0 Trả lời 08:29 30/08
   • Mỡ
    Mỡ

    Cấu tạo của mạch gỗ thích nghi với chức năng vận chuyển nước và các ion khoáng từ rễ lên lá:

    Tế bào mạch gỗ gồm các tế bào chết, có 2 loại là: quản bào và mạch ống. Chúng không có màng và bảo quan. Các tế bào cùng loại nối với nhau theo cách đầu của tế bào này nối với đầu của tế bào kia thành những ống dài từ rễ lên lá để vận chuyển dịch mạch gỗ bên trong. Đồng thời tạo sự tiên kết giữa các tế bào, giữa các phân tử trong dòng dịch với nhau, nâng cao hiệu suất vận chuyển.

    Vách tế bào được lignin hóa làm cho tế bào trở nên bền vững giúp các phân tử nước dễ bám lên thành mạch.

    Vì tế bào mạch gỗ là các tế bào chết, không có các thành phần như màng và bào quan nên không cản trở đường đi của dịch mạch gỗ, làm tăng tốc độ vận chuyển nước từ rễ lên lá

    Quản bào cũng như mạch ống được xếp sát nhau theo cách lỗ của tế bào bên này sít khớp với lỗ của tế bào khác tạo lối đi cho dòng vận chuyển ngang, nâng cao hiệu suất vận chuyển.

    0 Trả lời 08:29 30/08
    • Đường tăng
     Đường tăng

     - Mạch gỗ là các tế bào chết gồm 2 loại là quản bào và mạch ống: Các tế bào trống rỗng, bên trong không có các bào quan→ Thuận lợi cho vận chuyển nước và ion khoáng mà không bị cản trở.

     - Thành mạch gỗ: được linhin hóa tạo độ bền chịu được áp lực của dòng nước khi di chuyển bên trong.

     - Cách sắp xếp của quản bào và mạch ống: các tế bào nối nhau bằng cách nối đầu tế bào này với đầu tế bào kia tạo thành ống dài xuyên suốt từ rễ lên lá→ thuận lợi cho dòng mạch gỗ di chuyển bên trong.

     - Theo chiều ngang thì quản bào và mạch ống có các lỗ bên sít nhau: Để đảm bảo cho quá trình vận chuyển nước và ion khoáng một cách liên tục trong trường hợp ống nào đó bị tắc hoặc hư hỏng.

     0 Trả lời 08:29 30/08
     Sinh học Xem thêm