Chuyển động tịnh tiến của một vật là chuyển động

Chuyển động tịnh tiến là

Chuyển động tịnh tiến của một vật là chuyển động được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi chuyển động tịnh tiến là chuyển động của một vật rắn mà đường thẳng nối hai điểm bất kỳ trên vật luôn song song với chính nó. Cũng như đưa ra các nội dung lý thuyết bài tập liên quan. Mời các bạn tham khảo.

Thế nào là chuyển động tịnh tiến?

Chuyển động tịnh tiến của một vật là chuyển động của một vật rắn mà đường thẳng nối hai điểm bất kỳ trên vật luôn song song với chính nó

Chuyển động tịnh tiến của một vật rắn

1. Định nghĩa:

Chuyển động tịnh tiến của một vật rắn là chuyển động trong đó đường thẳng nối hai điểm bất kì của vật luôn luôn song song với chính nó.

Ví dụ:

Chuyển động của ô tô trên đoạn đường thẳng là chuyển động tịnh tiến.

Người ngồi trên chiếc đu quay chuyển động tịnh tiến.

2. Gia tốc của vật chuyển động tịnh tiến:

Được xác định bằng định luật II Niutơn.

\overrightarrow a=\frac{\overrightarrow F}m\;hay\;\overrightarrow F\;=\;m\overrightarrow a

Trong đó \overrightarrow F\;=\;\overrightarrow{F_1}\;+\overrightarrow{\;F_2}\;+\;...\;..... là hợp lực tác dụng lên vật, m là khối lượng của vật.

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Một vật rắn ở trạng thái cân bằng sẽ không chuyển động tịnh tiến dưới tác dụng của cá lực khi?

A. Các lực tác dụng cùng đi qua trọng tâm.

B. Các lực tác dụng từng đôi một trực đối.

C. Các lực tác dụng phải đồng quy.

D. Tổng các lực tác dụng phải bằng 0.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 2. Một vật rắn ở trạng thái cân bằng sẽ không quay dưới tác dụng của các lực khi?

A. Các lực tác dụng cùng đi qua trọng tâm.

B. Các lực tác dụng từng đôi một trực đối.

C. Các lực tác dụng phải đồng quy.

D. Tổng momen của các lực tác dụng đối với cùng một trục quay phải bằng 0.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 3. Một vật rắn có trục quay cố định, nó chịu tác dụng lực F . Tình huống nào sau đây, vật sẽ không thực hiện chuyển động quay?

A. Giá của lực đi qua trọng tâm của vật.

B. Giá của lực song song với trục quay.

C. Giá của lực đi qua trục quay.

D. Cả B và C đều đúng.

Xem đáp án
Đáp án D

---------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Chuyển động tịnh tiến của một vật là chuyển động. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Chuyên đề vật lý 10, Giải bài tập vật lý 10,....VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 101 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 43
Sắp xếp theo
    Vật lý 10 - Giải lý 10 Xem thêm