Đáp án Tập huấn lớp 6 sách Chân trời sáng tạo Các môn học

Đáp án Tập huấn lớp 6 sách Chân trời sáng tạo đầy đủ các môn học phần Trắc nghiệm có đáp án đầy đủ cho từng môn học giúp thầy cô giáo tham khảo, hoàn thành tập huấn Chương trình bồi dưỡng giáo viên của mình và chuẩn bị hiệu quả cho các bài học bộ sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - 2022.

1. Tập huấn lớp 6 sách Chân trời sáng tạo môn Toán

Câu 1. Chương trình Toán 6 mới khác với chương trình hiện hành những điểm chủ yếu nào?

A. Có thêm phần xác suất và thống kê.

B. Có thêm phần hình học trực quan.

C. Tích hợp các môn học khác và tích hợp với thực tế cuộc sống; phát triển phẩm chất năng lực của học sinh.

D. Tất cả các phương án trên.  Tập huấn lớp 6 CTST

Câu 2. Để dạy học Toán 6 cần điều nào sau đây?

A. Nắm vững chương trình môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo tháng 12/2018.

B. Nắm vững và hiểu rõ sách giáo khoa.

C. Tham khảo Sách giáo viên Toán 6.

D. Tất cả các phương án trên. Tập huấn lớp 6 CTST

Câu 3. Trong Sách Toán 6, bộ sách Chân trời sáng tạo có các mục nào?

A. Khám phá, Thực hành, Vận dụng.

B. Khởi động, Khám phá, Thực hành, Vận dụng.

C. Gồm 7 mục: Khởi động, Khám phá, Kiến thức trọng tâm, Thực hành, Vận dụng, Sau bài học này em đã làm được những gì, Em có biết. Tập huấn lớp 6 CTST

D. Khởi động, Khám phá, Thực hành, Vận dụng, Em có biết.

Câu 4. Trong hình học trực quan, tạo lập hình được hiểu thế nào?

A. Tất cả các phương án bên dưới. Tập huấn lớp 6 CTST

B. Tạo lập hình tức là vẽ hình bằng thước và compa.

C. Tạo lập hình tức là vẽ hình bằng các dụng cụ khác nhau.

D. Tạo lập hình tức là cắt, gấp, ghép, xếp hình.

Câu 5. Năm học 2021 – 2022 là năm đầu cấp, để dạy tốt chương trình Toán lớp 6, giáo viên cần phải làm gì?

A. Nắm vững kiến thức Toán phổ thông.

B. Nghiên cứu chương trình để biết được các lớp dưới đã học những kiến thức gì.

C. Bồi dưỡng cho học sinh những kiến thức trong chương trình ở Tiểu học mới mà chương trình hiện hành không có.

D. Tất cả các phương án trên. Tập huấn lớp 6 CTST

Câu 6. Trong chương trình phổ thông môn Toán THCS có các mạch kiến thức nào?

A. Đại số và Hình học.

B. Số và Đại số, Hình học và Đo lường, Thống kê và Xác suất. Tập huấn lớp 6 CTST

C. Đại số, Hinh học, Số học.

D. Số và Đại số, Hình học, và Đo lường.

Câu 7. Để tạo điều kiện dạy và học tốt, Sách giáo khoa Toán 6 đưa ra các bước thông dụng nào cho mỗi bài học.

A. Khởi động, Khám phá, Thực hành, Vận dụng. Tập huấn lớp 6 CTST

B. Nêu kiến thức trọng tâm, Luyện tập, Kiểm tra, Đánh giá.

C. Nêu các khái niệm, định nghĩa, định lí, Luyện tập, Đánh giá.

D. Tạo các trò chơi liên quan đến bài học, Luyện tập, Cho điểm.

Câu 8. Qua video các tiết dạy các minh hoạ có thể rút ra kinh nghiệm nào?

A. Diễn giải để học sinh hiểu các kiến thức kĩ năng của bài học.

B. Chốt các kiến thức trọng tâm để học sinh nắm vững bài học.

C. Tạo điều kiện để cho học sinh hoạt động khám phá, thực hành, vận dụng bài học.

D. Tất cả các phương án trên. Tập huấn lớp 6 CTST

Câu 9. Theo thầy cô, hiện tại phần thống kê và xác suất ở bậc học phổ thông chưa được chú trọng vì sao?

A. Chương trình hiện hành không chú trọng.

B. Các đề thi các cấp không ra phần này.

C. Tất cả các phương án còn lại. Tập huấn lớp 6 CTST

D. Giáo viên và xã hội chưa thấy tầm quan trọng của thống kê xác suất trong đời sống.

Câu 10. Với các trường chưa đủ đồ thiết bị cho giáo viên, có thể dạy tốt chương trình Toán 6 bằng cách nào?

A. Học Toán không cần sử dụng đồ dùng học tập.

B. Buộc học sinh phải tự trang bị.

C. Bên cạnh đồ dùng thiết bị hiện có, giáo viên có thể tìm kiếm những vật dụng thông thường như mảnh giấy, tấm bìa, chiếc hộp cũ, que tre, chiếc kim ghim để chế tạo đồ dùng dạy học, thông qua đó giúp các em ý thức sử dụng vật tái chế, bảo vệ môi trường. Tập huấn lớp 6 CTST

D. Kêu gọi phụ huynh đóng góp để mua thiết bị, đồ dùng dạy học.

>> Chi tiết: Đáp án tập huấn môn Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Để chuẩn bị cho năm học mới, các bạn tham khảo các bộ sách mới sau đây:

2. Tập huấn lớp 6 sách Chân trời sáng tạo môn Ngữ văn

Câu 1: Ngữ văn 6, bộ sách CTST có cấu trúc chung như thế nào?

A. Các bài học trong sách được phân bố thành ba mạch: nhận thức về thiên nhiên, nhận thức về xã hội, nhận thức về bản thân.

B. Sách gồm 12 bài học tương ứng với 12 chủ điểm được phân bố thành ba mạch chính: nhận thức về thiên nhiên, nhận thức về xã hội, nhận thức về bản thân.

C. Sách gồm 12 bài học tương ứng với 12 chủ điểm được phân bố thành ba mạch chính: nhận thức về thiên nhiên, nhận thức về xã hội, nhận thức về bản thân, mỗi tập gồm 6 chủ điểm. Tập huấn lớp 6 CTST

D. Sách gồm 10 bài học chính, được phân bố thành ba mạch chính: nhận thức về thiên nhiên, nhận thức về xã hội, nhận thức về bản thân, mỗi tập gồm 6 chủ điểm.

Câu 2: Bài học trong Ngữ văn 6, bộ sách CTST có cấu trúc như thế nào?

A. Cấu trúc mỗi bài học của Ngữ văn 6 gồm các mục: Yêu cầu cần đạt; Giới thiệu bài học; Trình bày kiến thức mới; Đọc; Thực hành tiếng Việt; Viết; Nói và nghe; Ôn tập.

B. Cấu trúc mỗi bài học của Ngữ văn 6 gồm các mục: Yêu cầu cần đạt; Giới thiệu bài học; Tri thức Ngữ văn; Đọc; Thực hành tiếng Việt; Viết; Nói và nghe; Ôn tập. Tập huấn lớp 6 CTST

C. Cấu trúc mỗi bài học của Ngữ văn 6 gồm các mục: Yêu cầu cần đạt; Giới thiệu bài học; Câu hỏi lớn; Trình bày kiến thức mới; Đọc; Thực hành tiếng Việt; Viết; Nói và nghe; Ôn tập.

D. Cấu trúc mỗi bài học của Ngữ văn 6 gồm các mục: Mục tiêu bài học; Giới thiệu bài học; Câu hỏi lớn; Kiến thức nền; Đọc; Thực hành tiếng Việt; Viết; Nói và nghe; Ôn tập.

Câu 3: Các tri thức nền trong Ngữ văn 6, bộ sách CTST có những đặc điểm gì?

A. Được xây dựng dựa trên yêu cầu về kiến thức đối với lớp 6 mà CTGDPT môn Ngữ văn năm 2018 đã đề ra.

B. Các tri thức về đọc hiểu và tiếng Việt được trình bày trong mục Tri thức ngữ văn.

C. Các tri thức về kiểu bài viết và nói gồm đặc điểm, yêu cầu đối với kiểu bài.

D. Cả ba câu trên đều đúng. Tập huấn lớp 6 CTST

Câu 4: Các hoạt động đọc, viết, nói và nghe trong Ngữ văn 6, bộ sách CTST có chức năng gì?

A. Cung cấp tri thức công cụ để HS đạt được các yêu cầu cần đạt.

B. Củng cố tri thức đã học trong mục Tri thức ngữ văn

C. Hướng dẫn HS thực hiện các nhiệm vụ học tập để đạt các yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất.

D. Hướng dẫn HS vận dụng tri thức đọc hiểu và tri thức tiếng Việt vào thực hiện các nhiệm vụ học tập để đạt các yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất. Tập huấn lớp 6 CTST

Câu 5: Các hoạt đọc, viết, nói và nghe trong Ngữ văn 6 có những chức năng gì?

A. Giúp HS đạt được các yêu cầu cần đạt về đọc, viết, nói và nghe mà chương trình đề ra; tạo cho HS cơ hội thực hành, trải nghiệm, từ đó hình thành các kĩ năng đọc, viết, nói – nghe; phát triển khả năng tự học, tự điều chỉnh.

B. Giúp HS hiểu được các yêu cầu cần đạt về đọc, viết, nói và nghe mà chương trình đề ra; tạo cho HS cơ hội thực hành, trải nghiệm, từ đó hình thành các kĩ năng đọc, viết, nói – nghe; phát triển khả năng tự học, tự điều chỉnh.

C. Giúp HS có cơ hội thực hành, trải nghiệm, từ đó hình thành các kĩ năng đọc, viết, nói – nghe; phát triển khả năng tự kiểm tra, đánh giá.

D. Giúp HS hiểu lý thuyết đã học để thực hiện được các câu hỏi về đọc, viết, nói và nghe. Tập huấn lớp 6 CTST

Câu 6: Các nhiệm vụ học tập phần Đọc trong sách Ngữ văn 6, bộ sách CTST có những đặc điểm gì?

A. Được thiết kế dựa trên yêu cầu cần đạt về đọc mà chương trình đã đề ra, hướng dẫn HS khám phá nội dung và hình thức của văn bản, qua đó, hình thành và phát triển các kĩ năng đọc theo thể loại đã được xác định trong chương trình.

B. Được thiết kế theo 3 giai đoạn của tiến trình đọc: trước, trong và sau khi đọc, tương ứng với ba mục lớn của bài học đọc là Chuẩn bị đọc, Trải nghiệm cùng văn bản và Suy ngẫm và phản hồi.

C. Gắn với các hiện tượng tiếng Việt trong trong văn bản đọc (dựa trên yêu cầu về tiếng Việt của chương trình lớp 6).

D. Cả ba câu trên đều đúng. Tập huấn lớp 6 CTST

Câu 7: Các nhiệm vụ học tập phần Viết trong sách Ngữ văn 6, bộ sách CTST có những đặc điểm gì?

A. Được thiết kế dựa trên yêu cầu cần đạt về viết mà chương trình đã đề ra.

B. Hướng dẫn HS phân tích văn bản mẫu để học cách tạo lập kiểu văn bản tương tự, hướng dẫn HS quy trình viết qua việc thực hành viết một bài.

C. Hướng dẫn HS tự kiểm soát và điều chỉnh bài viết thông qua các bảng kiểm (checklist).

D. Cả ba câu trên đều đúng. Tập huấn lớp 6 CTST

Câu 8: Văn bản mẫu (mục Hướng dẫn phân tích kiểu văn bản) trong sách Ngữ văn 6, bộ sách CTST có những đặc điểm gì?

A. Là một mô hình trực quan về kiểu bài mà HS cần học.

B. Thể hiện những đặc điểm, yêu cầu về nội dung lẫn hình thức của kiểu văn bản mà HS cần học cách viết.

C. Phù hợp với tâm lí và tầm nhận thức của HS.

D. Cả ba câu trên đều đúng. Tập huấn lớp 6 CTST

Câu 9: Các nhiệm vụ học tập phần Nói - Nghe trong sách Ngữ văn 6, bộ sách CTST có những đặc điểm gì?

A. Được thiết kế dựa trên yêu cầu cần đạt về nói và nghe đọc mà CT đã đề ra.

B. Hướng dẫn HS cách nói dựa trên một đề bài cụ thể để HS có cơ hội học kĩ năng nói, nghe và nói nghe tương tác, tích hợp với viết (trong phần lớn các bài) để HS có cơ hội chia sẻ bài đã viết bằng hình thức nói.

C. Hướng dẫn HS tự kiểm soát và điều chỉnh bài viết thông qua các bảng kiểm Tập huấn lớp 6 CTST

D. Cả ba câu trên đều đúng.

Câu 10: Các nhiệm vụ học tập phần Thực hành tiếng Việt trong sách Ngữ văn 6, bộ sách CTST có những đặc điểm gì?

(Chọn một trong bốn câu trả lời)

A. Được thiết kế dựa trên yêu cầu về kiến thức tiếng Việt mà chương trình đã đề ra.

B. Gắn với các hiện tượng ngôn ngữ trong văn bản đọc để giúp HS đọc văn bản tốt hơn.

C. Giúp HS thực hành kiến thức mới và ôn lại các đơn vị kiến thức đã học ở những bài học trước, cấp lớp dưới.

D. Cả ba câu trên đều đúng. Tập huấn lớp 6 CTST

Câu 11: Khi dạy học Tri thức đọc hiểu và Tri thức tiếng Việt trong Ngữ văn 6, bộ CTST, GV cần lưu ý những điều gì?

A. Hướng đến mục tiêu giúp HS vận dụng những nội dung vừa học vào thực tiễn sử dụng ngôn ngữ; tích hợp các kĩ năng liên môn, xuyên môn với các môn học khác; thiết kế mở giúp GV điều chỉnh cho phù hợp với tình hình giáo dục thực tiễn.

B. Hướng đến mục tiêu giúp HS vận dụng những nội dung vừa học vào thực tiễn sử dụng ngôn ngữ; thiết kế mở giúp GV điều chỉnh cho phù hợp với tình hình giáo dục thực tiễn.

C. Tích hợp các kĩ năng liên môn, xuyên môn với các môn học khác, tích hợp giáo dục địa phương; thiết kế mở giúp GV điều chỉnh cho phù hợp với tình hình giáo dục thực tiễn.

D. Thiết kế mở giúp GV điều chỉnh cho phù hợp với tình hình giáo dục thực tiễn; giúp HS vận dụng những nội dung vừa học vào thực tiễn sử dụng ngôn ngữ của các em, góp phần nâng cao năng lực tiếng Việt cho HS. Tập huấn lớp 6 CTST

Câu 12: Cần lưu ý những gì khi sử dụng các phương pháp dạy học?

A. Tổ chức cho HS trải nghiệm: đọc văn bản, quan sát mẫu, trả lời câu hỏi, diễn kịch, thuyết trình, thảo luận, giải quyết tình huống, vẽ tranh,… từ đó tự kiến tạo tri thức cho bản thân.

B. Tổ chức cho HS thảo luận, tương tác trong nhóm nhỏ, nhóm lớn để học cách tiếp cận vấn đề dưới nhiều góc độ, học kĩ năng giao tiếp (nói, nghe, tương tác), kĩ năng hợp tác, tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau

C. Hướng dẫn, trợ giúp HS trong suốt quá trình học để giúp HS từng bước đạt được yêu cầu mà chương trình đề ra.

D. Cả ba câu trên đều đúng. Tập huấn lớp 6 CTST

Câu 13: Làm mẫu kĩ năng đọc là biện pháp GV vừa đọc vừa nói to những suy nghĩ, những gì mình chú ý, hình dung, cảm xúc, suy đoán,… về văn bản để giúp HS quan sát được cách mà một người đọc có kĩ năng sử dụng trong quá trình đọc.

A. Đúng Tập huấn lớp 6 CTST

B. Sai

Câu 14: Hướng dẫn HS phân tích văn bản mẫu là hướng dẫn HS đọc, quan sát, phân tích nội dung, cấu trúc một văn bản mẫu, cách thức ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản đó để qua đó, HS học cách tạo lập kiểu văn bản.

A. Đúng Tập huấn lớp 6 CTST

B. Sai

Câu 15: Hệ thống nguồn dữ liệu của SGK Ngữ văn 6 – bộ Chân trời sáng tạo được truy cập từ những nguồn nào?

A. www.giaoduc.vn; taphuan.nxbgd.vn; www.chantroisangtao.vn

B. www.hanhtrangso.nxbgd.vn;taphuan.nxbgd.vn; www.chantroisangtao.vn Tập huấn lớp 6 CTST

C. www.taphuan.nxbgd.vn; www.chantroisangtao.vn

D. www.giaoduc.vn; www.hanhtrangso.nxbgd.vn; www.chantroisangtao.vn

>> Chi tiết: Đáp án trắc nghiệm tập huấn Ngữ văn lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

3. Tập huấn lớp 6 sách Chân trời sáng tạo môn KHTN

Câu 1. Khi mở nắp một chai nước giải khát, ta thấy bong bóng xuất hiện ở khắp nơi trong nước. Hiện tượng trên được giải thích như thế nào?

A. Nước giải khát chứa chất phản ứng với không khí gây hiện tượng sủi bọt

B. Khí oxygen tan trong nước ngọt thoát ra ngoài do độ tan của nó giảm

C. Nắp chai chứa một ít hóa chất làm sủi bọt, và nó rớt xuống khi bị khui ra

D. Khí carbon dioxide tan trong nước ngọt thoát ra ngoài Tập huấn lớp 6 CTST

Câu 2. Có bao nhiêu loại nhiên liệu sau đây là nhiên liệu thân thiện với môi trường: biogas, dầu mỏ, than đá, xăng sinh học?

A. 2 Tập huấn lớp 6 CTST

B. 1

C. 3

D. 4

Câu 3. Một ô tô đang chạy trên đường nằm ngang thì đột ngột tắt máy, xe chạy thêm một đoạn rồi mới dừng hẳn là do

A. thế năng xe luôn giảm dần.

B. động năng xe đã chuyển hóa thành nhiệt năng tiếp tục đốt cháy nhiên liệu cho xe chuyển động.

C. động năng xe đã chuyển hóa thành dạng năng lượng khác do ma sát. Tập huấn lớp 6 CTST

D. động năng xe đã chuyển hóa thành thế năng.

Câu 4. Với các hành tinh sau của hệ Mặt Trời: Hoả tinh, Kim tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thuỷ tinh.

Chu kì chuyển động quanh Mặt Trời của các hành tinh theo thứ tự giảm dần là

A. Thuỷ tinh, Kim tinh, Hoả tinh, Mộc tinh, Thổ tinh

B. Kim tinh, Mộc tinh, Thuỷ tinh, Hoả tinh, Thổ tinh

C. Thổ tinh, Mộc tinh, Hoả tinh, Kim tinh, Thuỷ tinh Tập huấn lớp 6 CTST

D. Thuỷ tinh, Hoả tinh, Thổ tinh, Kim tinh, Mộc tinh

Câu 5. Trong những trường hợp dưới đây, có bao nhiêu trường hợp xuất hiện lực không tiếp xúc?

a) Tay của bạn Lan làm lò xo giãn ra.

b) Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất.

c) Hai thanh nam châm đẩy nhau ra.

d) Học sinh ngồi lên nệm làm nệm bị lún xuống.

e) Hạt mưa đang rơi xuống đất.

A. 1

B. 2

C. 3 Tập huấn lớp 6 CTST

D. 4

Câu 6. Biện pháp nào sau đây không phải là bảo vệ đa dạng sinh học?

A. Dừng hết mọi hoạt động khai thác động vật, thực vật của con người Tập huấn lớp 6 CTST

B. Nghiêm cấm phá rừng để bảo vệ môi trường sống của các loại sinh vật

C. Cấm săn bắt, buôn bán, sử dụng trái phép các động vật hoang dã

D. Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân để mọi người tham gia bảo vệ rừng

Câu 7. Giờ thực hành quan sát tế bào dưới kính hiển vi, một học sinh quan sát mẫu vật có thành tế bào, nhân và lục lạp. Mẫu vật đang được quan sát có thể thuộc trường hợp nào sau đây?

A. Tế bào má ở người

B. Tế bào lá cây bạch đàn Tập huấn lớp 6 CTST

C. Tế bào vi khuẩn

D. Tế bào lông mèo

Câu 8. Ba công cụ nào trong số các công cụ đánh giá sau đây thường được ưu tiên sử dụng để đánh giá năng lực thực hành thí nghiệm của học sinh trong dạy học môn Khoa học tự nhiên?

1. Thang đo

2. Bảng chấm điểm theo tiêu chí

3. Bảng kiểm (checklist)

4. Câu hỏi

A. 1, 2, 3 Tập huấn lớp 6 CTST

B. 2, 3, 4

C. 1, 3, 4

D. 1, 2, 4

Câu 9. Trong dạy học môn Khoa học tự nhiên, để đánh giá năng lực giao tiếp và hợp tác, giáo viên nên sử dụng các công cụ nào?

A. Bài tập và rubric. Tập huấn lớp 6 CTST

B. Hồ sơ học tập và câu hỏi.

C. Bảng hỏi ngắn và checklist.

D. Thang đo và thẻ kiểm tra.

Câu 10. Một giáo viên muốn đánh giá năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học của HS khi học tập môn Khoa học tự nhiên, giáo viên nên sử dụng những công cụ đánh giá nào sau đây?

A. Bảng hỏi ngắn và checklist.

B. Bài tập thực nghiệm và bảng kiểm Tập huấn lớp 6 CTST

C. Câu hỏi và hồ sơ học tập

D. Thẻ kiểm tra và bài tập thực nghiệm.

>> Chi tiết: Đáp án tập huấn môn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

4. Tập huấn lớp 6 sách Chân trời sáng tạo môn Sử Địa

Câu 1. Trình tự đúng của việc triển khai một bài học trong SGK Lịch sử và Địa lí lớp 6 là

A. Mở đầu – Hình thành kiến thức mới/khám phá – Luyện tập – Vận dụng. Tập huấn lớp 6 CTST

B. Mở đầu – Hình thành kiến thức mới/khám phá – Vận dụng – Luyện tập.

C. Mở đầu – Luyện tập – Hình thành kiến thức mới/khám phá – Vận dụng.

D. Mở đầu – Vận dụng – Hình thành kiến thức mới/khám phá – Luyện tập.

Câu 2. Chức năng của kênh hình, câu hỏi trong các bài học của SGK Lịch sử và Địa lí lớp 6 là

A. minh họa cho nội dung phần chính văn đi kèm với hình ảnh và câu hỏi.

B. định hướng cho việc tìm hiểu phần chính văn đi kèm với hình ảnh và câu hỏi.

C. hướng dẫn việc tổ chức hoạt động học để tìm hiểu kiến thức, hình thành kĩ năng. Tập huấn lớp 6 CTST

D. bổ trợ cho việc giáo viên khai thác phần chính văn để tổ chức hoạt động học.

Câu 3. Hoạt động luyện tập của các bài học địa lí trong SGK Lịch sử và Địa lí lớp 6 là

A. Lặp lại các thao tác, bài tập, nhiệm vụ để học sinh nắm vững kiến thức mới được cung cấp trong phần khám phá.

B. Vận dụng kiến thức, kĩ năng được cung cấp trong phần hình thành kiến thức mới vào những tình huống học tập cụ thể. Tập huấn lớp 6 CTST

C. Phục vụ việc phát triển cho học sinh các kĩ năng địa lí như kĩ năng bản đồ, biểu đồ, bảng số liệu thống kê,…

D. Vận dụng kiến thức, kĩ năng được cung cấp trong bài học vào thực tiễn cuộc sống.

Câu 4. Chức năng của SGV môn Lịch sử và Địa lí 6 là

A. cung cấp định hướng về phương pháp giảng dạy và tư liệu bổ sung để làm tài liệu tham khảo cho giáo viên.

B. hướng dẫn phương pháp, kĩ thuật, hình thức tổ chức các nội dung hình thành kiến thức mới trong SGK.

C. cung cấp tư liệu để làm rõ những nội dung được trình bày trong SGK và SBT để hướng dẫn GV sử dụng hai cuốn sách còn lại.

D. hướng dẫn thiết kế và tổ chức các hoạt động học phù hợp với tiến trình của các bài học trong SGK. Tập huấn lớp 6 CTST

Câu 5. Tiến trình tổ chức một bài học trong SGK Lịch sử và Địa lí lớp 6 so với hướng dẫn của CV5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 là

A. tương thích về tiến trình tổ chức một bài học với bốn hoạt động chính. Tập huấn lớp 6 CTST

B. một vài hoạt động chưa tương thích về tiến trình tổ chức một bài học.

C. hoạt động vận dụng chỉ được tiến hành bên ngoài lớp học/ở nhà.

D. hoạt động mở đầu chỉ nhằm mục đích giới thiệu nội dung của bài học.

Câu 6. Phần kiến thức mở rộng và nâng cao nằm trong nội dung nào?

A. Em có biết. Tập huấn lớp 6 CTST

B. Cập nhật kiến thức.

C. Khám phá.

D. Kết nối hiện tại.

Câu 7. Tư tưởng xuyên suốt của bộ sách là gì?

A. Lấy người dạy làm trung tâm.

B. Lấy người học làm trung tâm. Tập huấn lớp 6 CTST

C. Cả người học và người dạy làm trung tâm.

D. Chuyển tải kiến thức cho người học.

Câu 8. Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 6 đảm bảo các yêu cầu cần đạt về phẩm chất.

A. năng lực chung.

B. năng lực

C. đặc thù của môn học.

D. cả ba câu a, b, c. Tập huấn lớp 6 CTST

Câu 9. Thông tin trong sách giáo khoa được chia làm mấy kênh?

A. 1.

B. 2. Tập huấn lớp 6 CTST

C. 3.

D. 4.

Câu 10. Sách giáo khoa chú trọng đến trình độ và đặc điểm tâm sinh lí của học sinh lớp 6 thể hiện ở việc

A. lựa chọn hình ảnh phù hợp.

B. hạn chế việc sử dụng từ ngữ khó, câu chữ phức tạp.

C. thiết kế câu hỏi, hoạt động phù hợp .

D. cả ba câu a, b, c. Tập huấn lớp 6 CTST

>> Chi tiết: Đáp án tập huấn môn Lịch sử Địa lý lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

5. Tập huấn lớp 6 sách Chân trời sáng tạo môn Công nghệ

1. Điểm thuận lợi khi sử dụng sách giáo khoa Công nghệ 6 là gì?

A. Sách được biên soạn bám sát yêu cầu cần đạt của môn học.

B. Sách được biên soạn theo hướng mở, giúp giáo viên dễ dàng tổ chức hoạt động dạy học.

C. Sách được biên soạn theo mô hình học tập dựa trên hoạt động trải nghiệm, phát

triển phẩm chất, năng lực của học sinh.

D. Tất cả các phương án trên. Tập huấn lớp 6 CTST

2. Sách giáo khoa Công nghệ 6 thể hiện hướng tiếp cận dạy học phát triển năng lực như thế nào?

A. Cách tiếp cận kiến thức của sách đơn giản, tự nhiên với nhiều hình ảnh, tình huống gần gũi, thực tế giúp học sinh dễ hiểu, dễ vận dụng.

B. Sách được cấu trúc thành từng chương theo từng chủ đề của chương trình môn Công nghệ 2018, mỗi bài học là một vấn đề trọn vẹn và thể hiện cách giải quyết từng vấn đề đó.

C. Nội dung bài học là một chuỗi hoạt động quan sát, phân tích, tổng hợp, giải quyết vấn đề để khám phá, hình thành kiến thức mới và luyện tập, vận dụng để làm sáng tỏ, củng cố, đưa kiến thức vào thực tiễn cuộc sống. Tập huấn lớp 6 CTST

D. Tất cả các phương án trên.

3. Cách cấu trúc mỗi bài học trong sách giáo khoa Công nghệ 6 có điểm gì khác so với sách hiện hành?

A. Cuối mỗi bài học có câu hỏi củng cố.

B. Cuối mỗi bài học có hoạt động luyện tập và vận dụng. Tập huấn lớp 6 CTST

C. Cuối mỗi bài học có phần tóm tắt nội dung bài.

D. Sau một số bài học có phần đọc thêm với tiêu đề “Thế giới quanh em”.

4. Trình tự hoạt động trong mỗi bài học của sách giáo khoa Công nghệ 6 bao gồm:

A. Khởi động, hình thành kiến thức, vận dụng, luyện tập.

B. Khởi động, hình thành kiến thức, luyện tập, vận dụng. Tập huấn lớp 6 CTST

C. Khởi động, luyện tập, vận dụng, hình thành kiến thức.

D. Khởi động, thực hành, vận dụng, hình thành kiến thức.

5. Mục tiêu cơ bản của hoạt động Khởi động trong mỗi bài học là gì?

A. Khơi gợi trí tò mò, nhu cầu tìm hiểu kiến thức của học sinh. Tập huấn lớp 6 CTST

B. Giúp học sinh ôn lại bài cũ, kết nối bài cũ với bài học mới.

C. Hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào bài học mới.

D. Huy động những hiểu biết, trải nghiệm vốn có của học sinh để giải quyết một tình huống mới.

6. Ý nào dưới đây không đúng với mục tiêu của hoạt động khám phá, hình thành kiến thức mới?

A. Giúp học sinh tìm tòi kiến thức mới. Tập huấn lớp 6 CTST

B. Giúp học sinh củng cố kiến thức, hình thành kĩ năng.

C. Giúp học sinh thu nhận thông tin liên quan đến bài học.

D. Giúp học sinh ôn lại kiến thức cũ để kết nối với kiến thức mới.

7. Đâu là mô tả đúng về mục tiêu của hoạt động “Vận dụng” trong bài học của sách Công nghệ 6?

A. Là hoạt động để học sinh được trải nghiệm, tương tác để khám phá kiến thức của bài học.

B. Là hoạt động giúp học sinh củng cố, khắc sâu hoặc mở rộng những kiến thức đã được khám phá.

C. Là hoạt động tạo tâm thế cho học sinh vào bài học mới; kết nối các kiến thức, kinh nghiệm đã có của học sinh với bài học mới.

D. Là hoạt động để học sinh được áp dụng các kiến thức, kĩ năng để khám phá và thực hành luyện tâp vào các tình huống mới, vận dụng vào cuộc sống. Tập huấn lớp 6 CTST

8. Mỗi nội dung trong bài học được trình bày như thế nào để thể hiện quan điểm dạy học dựa trên hoạt động trải nghiệm?

A. Có nhiều câu hỏi, bài tập yêu cầu học sinh phải thực hiện sau bài học.

B. Mỗi bài học đều có nội dung mang tính thực hành để rèn luyện kĩ năng cho học sinh.

C. Kiến thức mới được trình bày sau hoạt động quan sát, phân tích, tổng hợp, khám phá,…của học sinh dựa trên những dữ liệu, thông tin, hình ảnh. Tập huấn lớp 6 CTST

D. Cung cấp nhiều hình ảnh, ví dụ minh hoạ sau mỗi nội dung kiến thức để khắc sâu, củng cố kiến thức cho học sinh.

9. Khi soạn kế hoạch bài dạy môn Công nghệ, giáo viên

A. cần tuân thủ sách học sinh và sách giáo viên.

B. cần tuân thủ sách học sinh và tham khảo sách giáo viên.

C. có thể thay đổi loại món ăn, đồ dùng (điện) trong sách học sinh; phương pháp trong sách hướng dẫn giáo viên cho phù hợp với học sinh. Tập huấn lớp 6 CTST

D. có thể thay đổi loại món ăn, đồ dùng (điện) trong sách học sinh; phương pháp trong sách hướng dẫn giáo viên cho phù hợp với học sinh nhưng phải đảm bảo đáp ứng yêu cần cần đạt của bài học.

10. Khi sử dụng sách giáo khoa Công nghệ 6, giáo viên có thể thay đổi thứ tự các bài học trong từng chương dược không? Vì sao?

A. Được. Vì sách giáo khoa được biên soạn theo hướng mở.

B. Không. Vì nội dung sách giáo khoa là pháp lệnh, bắt buộc phải theo.

C. Không. Vì sẽ ảnh hưởng đến logic của mạch kiến thức và tiến trình phát triển năng lực khoa học cho học sinh trong các bài học. Tập huấn lớp 6 CTST

D. Không. Vì các hoạt động trong bài học của sách đã được biên soạn phù hợp với mọi đối tượng học sinh.

11. Những đối tượng nào có thể sử dụng sách giáo khoa Công nghệ 6?

A. Giáo viên, học sinh.

B. Giáo viên, phụ huynh.

C. Phụ huynh, học sinh.

D. Giáo viên, phụ huynh và học sinh. Tập huấn lớp 6 CTST

12. Giáo viên cần lưu ý điều gì khi sử dụng sách bài tập Công nghệ 6?

A. Học sinh thực hiện hết bài tập, giáo viên không được thay đổi; chỉnh sửa nội dung, hình thức các bài tập.

B. Học sinh thực hiện hết bài tập, giáo viên có thể thay đổi; chỉnh sửa nội dung, hình thức các bài tập cho phù hợp với trinh độ học sinh trong lớp.

C. Học sinh không cần thực hiện hết các bài tập, giáo viên không được thay đổi; chỉnh sửa nội dung, hình thức các bài tập.

D. Học sinh không cần thực hiện hết các bài tập, giáo viên có thể thay đổi; chỉnh sửa nội dung, hình thức các bài tập cho phù hợp với trinh độ học sinh trong lớp. Tập huấn lớp 6 CTST

>> Chi tiết: Đáp án tập huấn môn Công nghệ lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

7. Tập huấn lớp 6 sách Chân trời sáng tạo môn Âm nhạc

Câu 1: Sách giáo khoa âm nhạc 6 có những đặc điểm nổi bật nào?

A. Gắn kết nội dung âm nhạc giữa các mạch nội dung trong một chủ đề

B. Linh hoạt, coi trọng hoạt động thực hành, đa dạng hoá hoạt động của học sinh; GV được chủ động.

C. Tích hợp và phân hoá

D. Cả 3 đặc điểm trên Tập huấn lớp 6 CTST

Câu 2: Sự gắn kết chặt chẽ trong sách Âm nhạc 6 được thể hiện ở những điểm nào?

A. Gắn kết bằng nội dung chủ đề

B. Gắn kết bằng chất liệu âm nhạc

C. Gắn kết bằng thống nhất loại nhịp của các mạch nội dung trong chủ đề

D. Cả 3 đặc điểm trên Tập huấn lớp 6 CTST

Câu 3: Cấu trúc sách giáo khoa Âm nhạc 6 gồm các phần nào sau đây?

A. Khởi động / Luyện tập / Vận dụng

B. Khởi động / Hình thành kiến thức mới / Thực hành – Luyện tập / Vận dụng – Sáng tạo Tập huấn lớp 6 CTST

C. Hình thành kiến thức mới / Thực hành - Luyện tập/ Vận dụng – Sáng tạo

D. Khởi động / Hình thành kiến thức mới / Thực hành - Luyện tập

Câu 4: Khi xây dựng Kế hoạch bài dạy, thầy cô cần lưu ý những vấn đề gì?

A. Đảm bảo tính phù hợp đối với tình hình thực tế của học sinh

B. Thể hiện sự sáng tạo, đảm bảo các yêu cầu cần đạt của lớp 6 được nêu trong chương trình môn học

C. Xây dựng nội dung bài học một cách linh hoạt không gò bó, cứng nhắc

D. Cả 3 ý kiến trên Tập huấn lớp 6 CTST

Câu 5: Kế hoạch bài dạy được xây dựng trên mấy bước?

A. 4 Tập huấn lớp 6 CTST

B. 3

C. 5

D. 2

Câu 6: Trong dạy học Nhạc cụ tiết tấu, phần đệm hát, HS thực hiện được thế nào là đạt yêu cầu?

A. Vừa hát vừa gõ đệm

B. Gõ được tiết tấu đệm để cho các bạn hát Tập huấn lớp 6 CTST

C. Sáng tạo được tiết tấu đệm

D. Cả 3 phương án trên

Câu 7: Đối với nhạc cụ giai điệu lần đầu có trong chương trình, GV cần phải làm gì để dạy tốt nội dung trên

A. Tự rèn luyện một số nhạc cụ giai điệu đơn giản

B. Nghiên cứu sách viết về nhạc cụ cần dạy

C. Nâng cao năng lực chuyên môn

D. Cả 3 đáp án trên Tập huấn lớp 6 CTST

Câu 8: Trong dạy Đọc nhạc, giáo viên nên sử dùng đàn phím như thế nào?

A. Đàn hoàn toàn giai điệu để HS đọc theo

B. Không nên dùng đàn

C. Kết hợp để HS tự đọc với dùng đàn hỗ trợ Tập huấn lớp 6 CTST

D. Đàn chỉ dùng để đệm theo

Câu 9: Trong dạy học âm nhạc, sử dụng sách Bài tập âm nhạc 6 vào lúc nào khi thời lượng dạy học không đủ?

A. Dạy sau mỗi tiết học

B. Dạy sau mỗi chủ đề

C. Linh hoạt, tuỳ vào năng lực âm nhạc của học sinh mà giáo viên lựa chọn bài tập và thời điểm sử dụng. Tập huấn lớp 6 CTST

D. Không có ý kiến nào đúng

Câu 10: Hệ thống nguồn dữ liệu của SGK Âm nhạc 6 – bộ Chân trời sáng tạo được truy cập từ những nguồn nào?

A. www.hanhtrangso.nxbgd.vn

B. www.chantroisangtao.vn

C. www.taphuan.csdl.edu.vn

D. www.hanhtrangso.nxbgd.vn và www.chantroisangtao.vn Tập huấn lớp 6 CTST

>> Chi tiết: Đáp án tập huấn môn Âm nhạc lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

8. Đáp án tập huấn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 

>> Chi tiết: Đáp án tập huấn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 Chân trời sáng tạo

9. Đáp án tập huấn môn Công dân lớp 6

>> Chi tiết: Đáp án tập huấn môn Công dân lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

10. Đáp án tập huấn môn Giáo dục thể chất lớp 6 

>> Chi tiết: Đáp án tập huấn môn Giáo dục thể chất lớp 6 Chân trời sáng tạo

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 các môn Toán, Văn, Sử, Địa, Vật Lý, Sinh, Tiếng Anh,..... và các dạng bài ôn tập môn Ngữ Văn 6, và môn Toán 6. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường THCS trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 6 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau để chuẩn bị cho chương trình sách mới năm học tới.

Trên đây là các nhóm tài liệu miễn phí, các thầy cô có thể chia sẻ giáo án hay các bài dạy của mình để cùng nhau đóng góp xây dựng phát triển cho nội dung sách mới GDPT.

Đánh giá bài viết
2 6.106
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Mẹo dạy học hay Xem thêm