Trần Ngọc Hóa học

Để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm, người ta đun nóng kali permanganat (KMnO4) ở nhiệt độ cao

Làm giúp mình với

3
3 Câu trả lời
 • Bánh Bao
  Bánh Bao

  a) K + H2O -> KOH + 3/2 H2

  b) SO3 + H2O -> H2SO4

  c) H2 + PbO -> Pb + H2O

  d) Zn + 2 HCl -> ZnCl2 + H2

  0 Trả lời 12:40 24/03
 • Tiểu Hòa Thượng
  Tiểu Hòa Thượng

  2 KMnO4 -> K2MnO4 + MnO2 + O2

  0,5 ------------------------------> 0,25

  nKMnO4 = 0,5 mol

  nO2 = 0,25 mol

  => VO2 = 5,6 mol

  0 Trả lời 12:42 24/03
 • Lanh chanh
  Lanh chanh

  2 KMnO4 -> K2MnO4 + MnO2 + O2

  0,5 ------------------------------> 0,25

  nKMnO4 = 0,5 mol

  nO2 = 0,25 mol

  => VO2 = 5,6 mol

  c) Khối lượng KMnO4 theo lý thuyết là: mLT = 79g

  Mà lượng oxi hao hụt 10% nên hiệu suất phản ứng (H) = 100% - 10% = 90%.

  Ta có: H=\frac{m_{LT}}{m_{TT}}.100\%=90\%

  => mTT = 87,77g

  0 Trả lời 14:24 24/03
  • Trần Ngọc
   Trần Ngọc

   LT và TT là j

   0 Trả lời 19:49 24/03
  • Lanh chanh
   Lanh chanh

   lý thuyết và thực tế nha b

   0 Trả lời 19:51 24/03
  • Trần Ngọc
   Trần Ngọc

   @Lanh chanh mLT và mTT là sao bạn 

   0 Trả lời 20:09 24/03
  • Trần Ngọc
   Trần Ngọc

   @Lanh chanh  khối lượng của lý thuyết và KL của thực tế à

   0 Trả lời 20:13 24/03
  • Trần Ngọc
   Trần Ngọc

   @Lanh chanh Ta có: H=\frac{m_{LT}}{m_{TT}}.100\%=90\%


   => mTT = 87,7g

   H là j ạ 

   0 Trả lời 20:17 24/03
  • Lanh chanh
   Lanh chanh

   đúng vậy

   0 Trả lời 22:13 24/03
  • Lanh chanh
   Lanh chanh

   H là hiệu suất

   0 Trả lời 22:13 24/03
  Xem thêm 4 trả lời cũ hơn...

Hóa học

Xem thêm