Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 - Phần Tiếng Việt

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 - Phần Tiếng Việt có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi giúp các bạn ôn tập lại kiến thức môn Ngữ văn trên lớp, chuẩn bị cho bài thi và giữa học kì 1 lớp 6. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề bài Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 6

Câu 1. Có bao nhiêu số từ chỉ số lượng trong đoạn văn sau:

Ngày xưa, có hai vợ chồng ông lão đánh cá ở với nhau trong một túp lều nát trên bờ biển. Ngày ngày, chồng đi thả lười, vợ ở nhà kéo sợi .

Một hôm, người chồng ra biển đánh cá. Lần đầu kéo lưới chỉ thấy có bùn, lần thứ nhì kéo lưới chỉ thấy cây rong biển, lần thứ ba kéo lưới thì bắt được một con cá vàng.

A. ba

B. bốn

C. năm

D. sáu

Câu 2. Trong các câu văn sau đây, câu nào không chứa lượng từ?

A. Phú ông gọi ba con gái ra, lần lượt hỏi từng người

B. Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời

C. Nhiều ngày trôi qua chưa thấy chàng trở về

D. Một trăm ván cơm nếp

Câu 3. Điểm giống nhau giữa hai từ “từng” và “mỗi” là gì?

A. Tách ra từng sự vật, cá thể

B. Mang ý nghĩa lần lượt theo trình tự

C. Chỉ thứ tự hết cá thể này đến cá thể khác

D. Không mang ý nghĩa lần lượt theo trình tự

Câu 4. Từ nào có thể điền vào chỗ trống cho cả hai câu thơ sau?

“Rồi Bác đi dém chăn

…. người …. người một”

“…. giọt long lanh rơi

Tôi đưa tay tôi hứng”

A. Mỗi

B. Nhiều

C. Từng

D. Mấy

Câu 5. Lựa chọn các từ: mấy, trăm, ngàn, vạn điền vào chỗ trống thích hợp cho các câu sau:

A. Yêu nhau…núi cũng trèo

…. . sông cũng lội. . . . . . đèo cũng qua

B…. . năm bia đá thì mòn

……năm bia miệng vẫn còn trơ trơ

C. Ở gần chẳng bén duyên cho

Xa xôi cách … lần đò cũng đi

Đáp án và thang điểm Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 6

Câu

1

2

3

4

Đáp án

A

D

A

C

Câu 5: (2 điểm )

A: mấy

B: trăm, ngàn.

C: vạn.

Ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
2 423
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Ngữ văn Xem thêm