Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn tiếng Anh (1)

VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min p
Full name: ...............................................
Class: ......................................................
ENGLISH 6
Time: 15 minutes
I. LANGUAGE FOCUS
1. Choose the word with a different way of pronunciation in the underlined part.
Circle A, B or C.
1.
A. pictures
B. chairs
C. desks
2.
A. vases
B. dishes
C. tables
3.
A. vocabulary
B. wonderful
C. love
4.
A. don't
B. modern
C. uniform
3. Choose the best option to complete each sentence. Circle A, B or C.
1.
We are having dinner in the __________.
B. bedroom
C. kitchen
2.
There is a bed, a wardrobe, a desk and a __________ in my bedroom.
B. chair
C. table
3.
__________ is your favourite room? My bedroom.
A. What
B. Where
C. How
4.
John goes to a/an __________ school. His classmates are from many countries.
A. boarding
B. overseas
C. international
5.
__________ is my favourite subject. I like learning about how light and sound work
among many other things.
A. Maths
B. Physics
C. Computer science
6.
My parents ___________ to work at 8 every day.
A. are going
B. goes
C. go
Mi các bn tham kho các bài tiếp theo ti: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-6

Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 6

Trong bài viết này, VnDoc.com xin giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn tiếng Anh (1) được sưu tầm và đăng tải với nội dung bao quát nhanh những kiến thức quan trọng các em đã học giúp các em ôn tập hiệu quả. Sau đây mời các em cùng làm bài nhé!

Ngoài sưu tầm và đăng tải các học liệu cho chương trình tiếng Anh lớp 6, VnDoc.com còn biên soạn và đăng tải các môn học khác như Toán, Ngữ văn...lớp 6 với các đề cương học kỳ, các bài kiểm tra của các trường THCS trên cả nước cũng như từ các thầy cô có uy tín trong giảng dạy sẽ giúp các em củng cố và nâng cao hiệu quả học tập các môn. Chúc các em ôn tập tốt!

Đánh giá bài viết
7 1.560
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm