Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh thí điểm trường THCS Phạm Hồng Thái, Gia Lai

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh

Nằm trong bộ đề kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh 6, VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh thí điểm trường THCS Phạm Hồng Thái, Gia Lai có đáp án dưới đây. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm 3 dạng bài thường gặp trong các bài kiểm tra dài và kì thi quan trọng. Do đó, qua bài kiểm tra ngắn ngày, các bạn dễ dàng tập dượt cũng như trau dồi lượng ngữ pháp nhất định. Chúc các bạn học tốt!

Trường THCS Phạm Hồng Thái

TP.Pleiku – Tỉnh Gia Lai

Môn học: Tiếng Anh 6 (Thí Điểm)

Thời Gian: 15 Phút

15 Minutes Test

Name:……………………………..

Class:…………………………….

I. Find the word which has a different sound in the part underlined

1/ A. Hope B. Homework C. Come D. Don’t

2/ A. Farm B. Walk C. After D. Class

3/ A. Teacher B. Chess C. Lunch D. School

II. Put the verbs in the bracket in the correct form

1. You (watch)……….………. TV about 3 hours a day.

2. My mother can’t answer the phone because she (cook)……….………. dinner.

3. Phong and Minh ……….………. (ride) their bicycles to school from Monday to Friday.

4. Those students……….………. (practice) speaking English at the moment.

5. My family likes (spend)……………….. our summer holidays at the seaside.

III. Choose the best answer by circling the A, B, C or D

1.I am having a math lesson but I forgot my………………..I have some difficulty.

A. Calculator B. Rubber C. Pencilcase D. Pencilsharpener

2. We are excited……………….the first day of school

A. At B. With C. About D. In

3. School………………..at a quarter to five

A. Isn’t B. Doesn’t finish C. Don’t finish D. Have

4. A good friend is ready to…………………things with his classmates

A. Listen B. Read C. Share D. Write

Đáp án:

I. Find the word which has a different sound in the part underlined

1. C; 2. B; 3. D

II. Put the verbs in the bracket in the correct form

1. watch; 2. is cooking; 3. ride; 4. are practicing; 5. spending

III. Choose the best answer by circling the A, B, C or D

1. A; 2. C; 3. B; 4. C

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh 15 phút lớp 6 lần 1 trường THCS Phạm Hồng Thái, Gia Lai kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
51 16.851
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh Xem thêm