Đề KSCL học kì 2 lớp 6 môn Giáo dục công dân trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS TÂN VIÊN
ĐỀ KSCL HỌC KỲ II
MÔN GDCD 6
THỜI GIAN 45’
I. MA TRẬN
Chủ đê
Mức độ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
số
TN
TN
TL
VDT
VDC
Công ước
LHQ về
quyền trẻ
em
Nhận biết
các hành vi
hiểu
được
quyền
trẻ em
hiểu về
những
quyền
của trẻ
em
giải quyết
tình huống
Số câu
Số điểm
%
3
0,75
7,5%
2
0,5
5%
1
2,5
25%
1
3,0
30%
7
6,75
67,5
%
Công dân
nước
CHXHCN
Việt Nam
Nhận biết
các hành vi
Số câu
Số điểm
%
3
0,75
7,5%
3
0,75
7,5%
Thực hiện
TTATGT
Nhận biết
các hành vi
Số câu
Số điểm
%
2
0,5
5%
3
2,0
20%
Quyền
nghĩa vụ
học tập
Nhận biết
được các
quyền...
Số câu
Số điểm
%
2
0,5
5%
2
0,5
5%
T. Số câu
T. Số điểm
T. Số %
11
4,0
40%
3
3,0
30%
1
3,0
30%
15
10
100%
II. Đề bài
Phần trắc nghiệm (3 điểm)
Câu 1: Việc làm nào sau đây thực hiện quyền trẻ em?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. Tổ chức việc làm cho trẻ em k khăn.
B. Lợi dụng trẻ em để buôn bán ma túy.
C. Đánh đập trẻ em.
D. Bắt trẻ em làm việc quá sức.
Câu 2: Việc làm nào sau đây vi phạm quyền trẻ em?
A. Tổ chức trại cho học sinh.
B. Lôi kéo trẻ em vào con đường nghiện hút.
C. Dạy nghề miễn phí cho trẻ em hoàn cảnh k khăn.
D. Dạy học lớp tình thương cho trẻ em.
Câu 3: Các quyền của trẻ em được công ước liên hiệp quốc ghi nhận mấy nhóm?
A. Ba nhóm.
B. Bốn nhóm.
C. Năm nhóm.
D. Hai nhóm.
Câu 4: Câu nói nào của Bác Hồ cho thấy trẻ em luôn được Người quan tâm?
A. Trẻ em thế hệ tương lai của đất nước.
B. Trẻ em như búp trên cành.
C. Em mầm non của Đảng.
D. Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh.
Câu 5: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ....để hoàn thiện khái niệm sau: Nhóm quyền
sống còn là..........và được đáp ứng các nhu cầu bản để tồn tại như được nuôi dưỡng,
được chăm sóc sức khỏe.
A. Những quyền được sống
B. Những quyền được bảo vệ
C. Những quyền được tham gia.
D. Những quyền được đáp ứng các nhu cầu.
Câu 6: Trường hợp nào sau đây được coi công dân Việt Nam?
A. Người Việt Nam định nhập quốc tịch nước ngoài.
B. Người nước ngoài sang công tác tại Việt Nam
C. Người Việt Nam sống lưu vong nước ngoài.
D. Người Việt Nam sống trên đất nước Việt Nam
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 7: Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam không cha mẹ ai quốc tịch
Việt Nam là:
A. Đúng.
B. B. Sai.
Câu 8: Công dân nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam quyền:
A. Được Nhà nước bảo vệ đảm bảo việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo
qui định của pháp luật.
B. Được tự do sinh sống.
C. Được làm việc theo ý của mình.
D. Không qyền lợi gì.
Câu 9: Biển báo cấm biển báo:
A. Hình tròn, nền màu trắng viền đỏ, hình vẽ màu đen thể hiện điều cấm.
B. Hình tam giác đều, nền vàng viền đỏ...
C. Hình tròn, nền màu xanh lam
D. Hình chữ nhật, nền màu xanh...
Câu 10: Trẻ em dưới 16 tuổi không được lái xe gắn máy trên 50cm
3
:
A. Đúng.
B. Sai
Câu 11: Câu tục ngữ, ca dao nào sau đây nói về học tập?
A. Học ăn, học nói, học gói, học mở.
B. Tay làm hàm nha, tay quai miệng trễ.
C. học mới nên khôn.
D. Học để giúp ích cho đời.
Câu 12: Điền vào chỗ .....để hoàn thiện một quyền nghĩa vụ của học sinh: Trẻ
em.......theo qui định của Nhà nước:
A. nghĩa vụ hoàn thành cấp học phổ cập
B. Được vui chơi giải trí
C. Được cha mẹ chăm sóc
D. Được hội quan tâm.
Phần tự luận (7 điểm)

Đề KSCL học kì 2 lớp 6 môn Giáo dục công dân trường THCS Tân Viên

Đề KSCL học kì 2 lớp 6 môn Giáo dục công dân trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018 là đề kiểm tra học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 6 có đáp án chi tiết mà VnDoc xin được giới thiệu đến các bạn và thầy cô tham khảo, ôn tập và ra đề kiểm tra cuối học kì II môn Giáo dục công dân lớp 6.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề KSCL học kì 2 lớp 6 môn Toán trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2014 - 2015

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, Bắc Trà My năm 2015 - 2016

Đánh giá bài viết
6 952
Sắp xếp theo

Lớp 6 môn khác

Xem thêm