Đề KSCL học kì 2 lớp 6 môn Lịch sử trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phần I: Trắc nghiệm
Câu 1 (0,25 điểm): Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng diễn ra vào năm
A. 248
B. 40
PHÒNG GD ĐÀO TẠO HUYỆN AN LÃO
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT ỢNG HỌC II
TRƯỜNG THCS TÂN VIÊN
NĂM HỌC 2017- 2018
MÔN LỊCH SỬ 6
( Thời gian làm bài: 45 phút )
Cấp độ
chủ đề
Nhận biết
Thông
hiểu
Vận dụng
Tổng
TN
TL
Cấp
độ thấp
Cấp
độ cao
TL
TL
Ách thống
trị của các
triều đại
phong kiến
phương Bắc
đối với nước
ta.
Nắm được
chính sách bóc
lột của phong
kiến phương
Bắc qua chính
sách về kinh
tế, văn hóa...
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5
5%
2
0,5
5%
Phong trào
đấu tranh
giành độc
lập
Nắm được các
cuộc khởi nghĩa,
văn hóa Chăm,
phong trào đấu
tranh giành độc
lập...
Hiểu
về nguyên
nhân, diễn
biến, kết
quả của
cuộc khởi
nghĩa Ngô
Quyền.
Suy
nghĩ về
lòng yêu
nước của
nhân dân
ta
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
13
4.5 điểm
45%
1
4
40%
1
1 điểm
10%
15
9,5
điểm
95
%
Tổng số câu
Tổng số
điểm
Tỉ lệ %
15
5 điểm
50%
1
4
40%
1
1
10%
17
10
100
%
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. 42
D. 43
Câu 2 (1 điểm): Nối thời gian cột A với sự kiện ơng ứng cột B cho
đúng.
A (Thời gian)
B (Sự kiện lịch sử)
a) Năm 542
1. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan
b) Năm 544
2. Nước Vạn Xuân thành lập
c. Năm 248
3. Khởi nghĩa Phùng Hưng
d) Đầu thế k VIII.
4. Khởi nghĩa bùng nổ
e) Năm 776 - 791
5. Khởi nghĩa Triệu.
Câu 3 (0,25 điểm): Nước Chăm pa ra đời vào:
A. Thế kỉ III TCN B. Thế kỉ II TCN
C. Thế kỉ II D. Thế kỉ X
Câu 4 (0,25 điểm): Thành tựu văn hoá tiêu biểu của người Chăm là:
A. Chữ viết B. Hoả táng
C. Đồ gốm D. Tháp Chăm
Câu 5 (0,25 điểm): Hơn một nghìn năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên đã để
lại cho chúng ta
A. Tinh thần đấu tranh bền bỉ độc lập của đất nước B. Lòng yêu nước
C. Ý thức vươn lên, bảo vệ nền văn hoá dân tộc D. Cả 3 ý trên
Câu 6 (0,25 điểm): Người nhân dân thường gọi ông Dạ Trạch Vương”
đó là:
A. Bí. B. Triệu Quang Phục.
C. Phùng Hưng. D. Mai Thúc Loan.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 7 (0,25 điểm): Hình ảnh người nữ tướng khi ra trận “Thường mặc áo
giáp, cài trâm vàng, đi guốc ngà, ỡi voi, trông rất oai phong lẫm liệt”.
là:
A. Trưng Trắc. C. Trưng Nhị
B. Triệu Thị Trinh D. Bùi Thị Xuân
Câu 8 (0,25 điểm): lên ngôi hoàng đế vào năm:
A. 542. B. 543. C. 544. D. 545.
Câu 9 (0,25 điểm): Kinh đô nước ta thời Tng Vương
A. Cổ Loa B. Thăng Long C. Phong Khê D. Linh
Câu 10 (0,25 điểm): Người lãnh đạo nhân dân huyện ợng Lâm đấu
tranh giành độc lâp
A. Mai Thúc Loan B. Khu Liên
C. D. Phùng Hưng
Câu 11 (0,25 điểm): ơng Đình Nghệ chống quân xâm ợc nào?
A. Quân Nam Hán.
B. Quân Lương.
C. Quân Tùy.
D. Quân Ngô.
Câu 12: Các triều đại phong kiến phương Bắc đưa người Hán sang ớc
ta nhằm mục đích
A. Giúp nhân dân ta xây dựng kinh tế.
B. Giải quyết việc nhân dân Trung Hoa không đất để sinh sống.
C. Từng bước bắt dân ta theo phong tục tập quán của nhà Hán.
D. Xây dựng tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.
Câu 13: Biện pháp cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc nhằm
thống trị lâu dài ớc ta
A. Chiếm đất, di dân để giữ đất
B. Chia nhỏ nước ta thành các quận huyện sát nhập vào Trung Quốc.

Đề KSCL học kì 2 lớp 6 môn Lịch sử trường THCS Tân Viên

Đề KSCL học kì 2 lớp 6 môn Lịch sử trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018 là đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 dành cho các bạn học sinh lớp 6 tham khảo. Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Lịch sử này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 nói riêng. Mời các bạn và thầy cô tham khảo. Chúc các bạn đạt điểm cao trong các kì thi quan trọng sắp tới.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề KSCL học kì 2 lớp 6 môn Địa lý trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn Toán trường THCS&THPT Marie Curie năm học 2017 - 2018

Đề KSCL học kì 2 lớp 6 môn Giáo dục công dân trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018

Đánh giá bài viết
2 1.288
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Lịch sử lớp 6 Xem thêm