Đề thi - Đáp án thi Đại học năm 2013 - Khối C

73,78% thí sinh làm thủ tục dự thi đợt 2. Đó là số liệu tổng hợp được Ban chỉ đạo thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2013 công bố chiều 8-7. Theo đó, số lượng thí sinh đến các điểm thi làm thủ tục dự thi đợt 2 là 612.237, thấp hơn khoảng 17.000 thí sinh so với đợt 1.

Mời các bạn xem Đề thi - Đáp án chính thức Khối C do bộ Giáo dục và Đào tạo công bố:

Đề thi - Đáp án thi Đại học năm 2013 - Khối C, môn Ngữ Văn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013

MÔN THI: NGỮ VĂN - KHỐI C
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm).

Trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam, ấn tượng của nhân vật Liên về Hà Nội có những nét nổi bật nào? Hình ảnh Hà Nội có ý nghĩa gì đối với đời sống tâm hồn Liên?

Câu 2 (3,0 điểm).

Nhìn lại vốn văn hóa dân tộc, nhà nghiên cứ Trần ðình Hượu có nêu một nhận xét về lối sống của người Việt Nam truyền thống là:

“Không ca tụng trí tuệ mà ca tụng sự khôn khéo. Khôn khéo là ăn ñi trước, lội nước theo sau, biết thủ thế, giữ mình, gỡ được tình thế khó khăn.”

(Theo Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2013, tr.160-161)

Từ nhận thức về những mặt tích cực và tiêu cực của lối sống trên, anh/chị hãy bày tỏ quan điểm sống của chính mình (bài viết khoảng 600 từ).

II. PHẦN RIÊNG (5,0 điểm):

Thí sinh chỉ ñược làm một trong hai phần (câu 3.a hoặc câu 3.b)

Câu 3a. Theo chương trình Chuẩn (5,0 điểm).

Về hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng, có ý kiến cho rằng: người lính ở ñây có dáng dấp của các tráng sĩ thuở trước. Ý kiến khác thì nhấn mạnh: hình tượng người lính mang ñậm vẻ đẹp của người chiến sĩ thời kháng chiến chống Pháp.

Từ cảm nhận của mình về hình tượng này, anh/chị hãy bình luận những ý kiến trên.

Câu 3b. Theo chương trình Nâng cao (5,0 điểm).

Có ý kiến cho rằng: sự nhấn nhục của nhân vật Từ (Đời thừa – Nam Cao) không đáng trách, chỉ đáng thương; còn sự nhẫn nhục của người đàn bà làng chài (Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu) thì vừa ñáng thương vừa đáng trách.

Từ cảm nhận của mình về hai nhân vật này, anh/chị hãy bình luận ý kiến trên.

Đề thi - Đáp án thi Đại học năm 2013 - Khối C, môn Lịch sử

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013

MÔN THI: LỊCH SỬ - KHỐI C
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm)

Trình bày sự chuyển biến về giai cấp trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Câu 2: (2,0 điểm)

Khi bước vào đông - xuân 1953 - 1954, Pháp - Mĩ có âm mưu và kế hoạch gì ở Đông Dương? Trước tình hình đó, Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đề ra phương hướng chiến lược như thế nào?

Câu 3: (3,0 điểm)

Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong việc thực hiện chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" (1961 - 1965) ở miền Nam Việt Nam là gì? Nêu những thắng lợi trên mặt trận quân sự ủa quân dân ta ở miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt".

II. PHẦN RIÊNG (3, 0 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu 4.a hoặc câu 4.b)

Câu 4.a. Theo chương trình Chuẩn (3,0 điểm)

Nêu bản chất của toàn cầu hóa và những biểu hiện chủ yếu của xu thế toàn cầu hóa. Vì sao toàn cầu hóa vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các nước đang phát triển?

Câu 4.b. Theo chương trình Nâng cao (3,0 điểm)

Nêu những sự kiện chính trong mười năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai để làm rõ quá trình xác lạp cục diện hai cực, hai phe - tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cục diện đó là gì?

Đề thi - Đáp án thi Đại học năm 2013 - Khối C, môn Địa lý

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013

MÔN THI: ĐỊA LÝ - KHỐI C
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)

Câu I (2,0 điểm)

1. Trình bày khái quát về Biển Đông và nêu các thiên tai ở vùng ven biển nước ta.

2. Đô thị hóa ở nước ta có đặc điểm gì? Tại sao tỉ lệ dân thành thị của Việt Nam còn thấp hơn mức trung bình của thế giới?

Câu II (3,0 điểm)

1. Phân tích những điều kiện thuận lợi về tự nhiên để phát triển ngành thủy sản nước ta.

2. Trình bày việc khai thác tài nguyên khoáng sản ở vùng biển nước ta. Tại sao các đảo và quần đảo có ý nghĩa chiến lược trong việc phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh vùng biển?

Câu III (3,0 điểm)

1. Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô giá trị sản xuất công nghiệp và cơ cấu của nó phân theo thành phần kinh tế ở nước ta năm 2006 và năm 2010

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ

Đơn vị: Tỉ đồng

Năm Tổng số Chia ra
Kinh tế nhà nước Kinh tế ngoài nhà nước Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
2006 485 844 147 994 151 515 186 335
2010 811 182 188 959 287 729 334 494

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2011, NXB Thống Kê, 2012)

2. Nhận xét quy mô giá trị sản xuất công nghiệp và cơ cấu của nó phân theo thành phần kinh tế ở nước ta năm 2006 và năm 2010 từ biểu đồ đã vẽ và giải thích.

II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (Câu IV.a hoặc câu IV.b)

Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm)

Phân tích những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên để phát triển nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm)

Phân tích việc sử dụng đất nông nghiệp ở trung du và miền núi nước ta. Tại sao sử dụng hợp lí đất đai ở đây trở thành vấn đề rất quan trọng?

Đánh giá bài viết
2 4.182
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi đại học khối C Xem thêm