Đề thi học kì 2 Toán 8 Sở GD&ĐT Bắc Giang năm 2022 - 2023

Trang 1/2 - Mã đề thi 181
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC GIANG
(Đề gồm có 02 trang)
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: TOÁN LỚP 8
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
Mã đề: 181
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm).
Câu 1: Bất phương trình
2024 x
tương đương với bất phương trình nào dưới đây?
A.
2024.x
2024.x
C.
2024.x
D.
2024.x
Câu 2: Với điều kiện nào sau đây thì
ABC
MNP
?
A.
.
AB AC BC
MP MN NP
.
AB AC BC
MN NP MP
C.
.
AB AC BC
MN MP NP
D.
.
AB AC BC
NP MP MN
Câu 3: Cho tam giác
ABC
4 , 6AB cm AC cm==
AD
là đường phân giác trong của góc
.A
Khẳng
định nào sau đây đúng ?
A.
2
.
3
BD
CD
=
3
.
2
BD
CD
=
C.
2.BD CD=
D.
1
.
2
BD
CD
=
Câu 4: Cho hình vẽ, biết
// PQ NO
,
1
2
PN
MP
. Khi đó tỉ số nào sau đây có giá trị bằng
1
2
?
Q
P
N
O
M
A.
.
PQ
NO
.
MP
MN
C.
.
MQ
QO
D.
.
QO
MQ
Câu 5: Số nghiệm của phương trình
2 5 2 1 0x x x
A.
2.
4.
C.
3.
D.
1.
Câu 6: Hình thoi có hai đường chéo là
10cm
16cm
. Một tứ giác có các đỉnh là trung điểm của các cạnh
hình thoi. Diện tích của tứ giác đó là
A.
2
80 .cm
2
40 .cm
C.
2
160 .cm
D.
2
20 .cm
Câu 7: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?
A.
2
1 0.
x
B.
2
1
1 0.x
C.
2 3 1 0.xx
D.
2
0.xx
Câu 8: Cho
ABC
, tia phân giác trong của góc
A
cắt
BC
tại
D
. Biết
1
2
AB AC
,
6BD cm
. Độ dài
đoạn thẳng
DC
D
C
B
A
A.
12DC cm
.
5DC cm
C.
8DC cm
.
D.
9DC cm
.
Câu 9: Nghiệm của phương trình
3 1 2
32
xx
A.
9.x
8
.
9
x
C.
8.x
D.
1.x
Trang 2/2 - Mã đề thi 181
Câu 10: Nghiệm của phương trình
2 7 2xx
A.
9.x
9.x
C.
3.x
D.
3.x
Câu 11: Giá trị
2x
là nghiệm của phương trình
A.
5 2 2.xx
3 3 1.xx
C.
5 2 4 .xx
D.
4 2 2.xx
Câu 12: Hình dưới đây biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào?
A.
2x
.
2x
C.
2x
.
D.
2x
.
Câu 13: Cho
ab
. Khẳng định nào sau đây sai?
A.
2 3 2 3 .ab
7 3 4 3 .ab
C.
2 1 2 5.ab
D.
7 1 7 1.ab
Câu 14: Cho
32ab
. Khẳng định nào dưới đây là đúng?
A.
3 9 3 6.ab
3 9 3 6.ab
C.
3 9 3 6.ab
D.
3 9 3 6.ab
Câu 15: Cho
16cmAB
,
3dmCD
. Tỉ số của hai đoạn thẳng
AB
CD
A.
16
.
3
AB
CD
3
.
16
AB
CD
C.
15
.
8
AB
CD
D.
8
.
15
AB
CD
Câu 16: Tích các nghiệm của phương trình
( )( )
1 4 2 0xx =
A.
2
.
3
C.
2
.
D.
1
.
Câu 17: Tập nghiệm của bất phương trình
3 5 7xx+ +
A.
{ | 1}S x x=
.
1x =
C.
{ | 1}S x x=
.
D.
{ | 1}S x x=
.
Câu 18: Trong các phương trình sau, phương trình nào có điều kiện xác định là
2x 
?
A.
2
0.
23
x
xx
.
11
2
x
xx
C.
1
3 0.
2
x
x
D.
22
0.
22
x
xx
Câu 19: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?
A.
3
4 3.x
0 3 4.x
C.
4 4 3 .xy
D.
3 4.x
Câu 20: Tổng các nghiệm của phương trình
5 3. 5 14x
A.
10.
2.
C.
8.
D.
10.
II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm).
Câu 1. (2,0 điểm)
1) Giải các phương trình sau:
a)
5 1 0.x
b)
2
3 5 12
.
4 4 16
x x x
x x x
2) Giải bất phương trình
7 3 9 1.xx +
Câu 2. (1,0 điểm). Chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước
(30/04/1975-30/04/2023), trường THCS X đã phối hợp cùng đơn vị bộ đội kết nghĩa để tổ chức hoạt động
trải nghiệm "Một ngày làm chiến sĩ" nhằm tích hợp giáo dục năng sống với tạo hội cho học sinh cảm
nhận thực tế về đời sống, sinh hoạt của người lính trong thời xây dựng đất ớc. Trong ngày đầu tiên
đăng tham gia, số học sinh nam bằng
4
3
số học sinh nữ. Đến ngày cuối cùng chốt danh sách đăng thì
số học sinh nữ không đổi nhưng số học sinh nam tăng thêm
10
bạn, do đó số học sinh nam bằng
140%
số
học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu học sinh nữ đã đăng ký tham gia buổi trải nghiệm?
Câu 3. (1,5 điểm).
Cho hình thang vuông
ABCD
(
90AD
;
AB CD
). Gọi
O
giao điểm của hai đường chéo
AC
BD
.
a) Chứng minh rằng
OAB
OCD
.
b) Biết
2
3
AB
CD
và diện tích tam giác
OAB
bằng
2
32cm
. Tính diện ch tam giác
OCD
.
Câu 4. (0,5 điểm)
Cho
1, 1xy
6.xy
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
83
5 2x 4 .
11
Py
xy
----------- HẾT ----------

Đề thi học kì 2 Toán 8 Sở GD&ĐT Bắc Giang 2023

VnDoc xin giới thiệu Đề thi học kì 2 Toán 8 Sở GD&ĐT Bắc Giang năm 2022 - 2023. Đây là đề thi hay cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị tốt cho kì thi đề thi Toán 8 học kì 2 sắp tới. Đề thi có đáp án kèm theo cho các bạn so sánh đối chiếu sau khi làm xong. Sau đây mời các bạn tải về tham khảo.

Để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 8 sắp tới, các em học sinh cần ôn tập theo đề cương, bên cạnh đó cần thực hành luyện đề để làm quen với nhiều dạng đề khác nhau cũng như nắm được cấu trúc đề thi. Chuyên mục Đề thi học kì 2 lớp 8 trên VnDoc tổng hợp đề thi của tất cả các môn, là tài liệu phong phú và hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề. Đây cũng là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề. Mời thầy cô và các em tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 801
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Hue Toan Thai Binh
  Hue Toan Thai Binh

  Đáp án đâu

  Thích Phản hồi 13:13 01/05

  Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán

  Xem thêm