Đề thi Toán 7 học kì 2 có đáp án năm học 2019 - 2020 - Đề số 1

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT ……….
Trường THCS………….
KIỂM TRA THI HỌC II
Môn: TOÁN 7
Năm Học: 2019 - 2020
Thời gian: 90 phút
(không kể thời gian phát đề )
ĐỀ CHÍNH THỨC
I. Trắc Nghiệm: (3 điểm)
Hãy chọn chữ cái đầu vào mỗi phương án đúng
Câu 1: Tích của hai đơn thức 5xy và (–x
2
y) bằng
A. 5x
3
y
2
.
B. – 5x
3
y
2
.
C. –5x
2
y.
D. 4x
3
y
2
.
Câu 2: Tam giác ABC vuông tại A có AB = 4cm, BC = 5cm. Độ dài cạnh AC
bằng
A. 3cm.
B. 4cm.
C.
39
cm.
D. 9cm.
Câu 3: Bậc của đơn thức 2xy
7
A. 2.
B. 7.
C. 8.
D. 9.
Câu 4: Dựa vào bất đẳng thức tam giác, kiểm tra xem bộ ba nào trong các bộ ba
đoạn thẳng có độ dài cho sau đây là ba cạnh của một tam giác?
A. 2cm; 3cm; 6cm.
B. 3cm; 2cm; 5cm.
C. 2cm; 4cm; 6cm.
D. 2cm; 3cm; 4cm.
Câu 5. Bậc của đa thức xy
2
+ 2xyz -
3
2
x
5
- 3 là
A. 5 B. 4 C. 2 D. 3
Câu 6. Gọi I là giao điểm của ba đường phân giác của tam giác. Kết luận nào sau
đây là đúng?
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A. I cách đều 3 cạnh của tam giác.
B. I cách đều ba đỉnh của tam giác.
C. I là trọng tâm của tam giác.
D. I là trực tâm của tam giác.
Câu 7. Tích của hai đơn thức 2xy
3
và – 6x
2
yz
A. 12x
3
y
4
z B. - 12x
3
y
4
C. - 12x
3
y
4
z D. 12x
3
y
3
z
Câu 8. Giá trị biểu thức 3x
2
y + 3xy
2
tại x = -2 và y = -1 là
A. 12 B. -18 C. 18 D. -9
Câu 9. Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như
sau
A. 1cm ; 2cm ; 3cm B. 2cm ; 3cm ; 4cm
C. 3cm ; 4cm ; 5cm D. 4cm ; 5cm ; 6cm
Câu 10. Cho tam giác vuông có một cạnh góc vuông bằng 2. Cạnh huyền có độ dài
bằng 1,5 lần độ dài cạnh góc vuông này. Độ dài cạnh góc vuông còn lại là
A. 2
B.
5
C.
3 5
D.
4 5
Câu 11. Một tam giác có độ dài ba cạnh đều là số nguyên. Cạnh lớn nhất bằng 7cm,
cạnh nhỏ nhất bằng 2cm. Khi đó cạnh còn lại của tam giác bằng
A. 3 cm B. 4 cm C. 5 cm D. 6 cm
Câu 12. Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên hai cạnh AB và AC lần lượt lấy các
điểm D và E. Đáp án nào sau đây là sai ?
A. BC > AC
B. DE > BC
C. DE < BC
D. BE >BA
II. Tự luận (7điểm)
Bài 1: (1,5 điểm ). Một giáo viên theo dõi thời gian giải bài toán (tính theo phút)
của một lớp học và ghi lại:
10
5
4
7
7
7
4
7
9
10
6
8
6
10
8
9
6
8
7
7
9
7
8
8
6
8
6
6
8
7
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì?
b) Lập bảng tần số và tìm Mốt của dấu hiệu
c) Tính thời gian trung bình của lớp
Bài 2: (1,0 điểm ). Thu gọn các đơn thức:
a) 2x
2
y
2
.
4
1
x y
3
(-3 x y) b) (-2 x
3
y )
2
x y
2
2
1
y
5
Bài 3: (1,5 điểm ). Cho hai đa thức:
3 2
3 2 3 2
2 2 3 2 .
4 3 3 4 3 4 1 .
P x x x x x
Q x x x x x x x
a. Rút gọn P(x) , Q(x) .
b. P(x) – Q (x)
Bài 4: (2.5 điểm ):
Cho tam giác ABC vuông tại A có AB < AC, đường phân giác BD. Từ D vẽ
DE vuông góc với BC tại E.
1.Chứng minh
ABD =
EBD
2. Chứng minh AD < DC
3. Tia ED cắt tia BA tại N. Gọi M là trung điểm của CN. Chứng minh ba điểm B,
D, M thẳng hàng.
Bài 5: (0.5 điểm ). Chứng minh rằng đa thức M(x) = –2014 – x
2
không có nghiệm.
HẾT

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 7 có đáp án

Đề thi Toán 7 học kì 2 có đáp án năm học 2019 - 2020 - Đề số 1 nằm trong Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 trên VnDoc. Đề kiểm tra Toán 7 học kì 2 bao gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm và 5 câu hỏi tự luận có đầy đủ đáp án cho các em học sinh tham khảo và luyện tập, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 Toán 7 sắp tới đạt kết quả cao.

Nhằm giúp các em học sinh lớp 7 làm quen với nhiều dạng đề thi học kì 2 lớp 7 khác nhau, VnDoc giới thiệu Bộ đề thi học kì 2 lớp 7 với đầy đủ đề thi của các môn học. Đây là nguồn tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề và các em học sinh tham khảo, chuẩn tốt cho các kì thi quan trọng sắp diễn ra.

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi Toán 7 học kì 2 có đáp án năm học 2019 - 2020 - Đề số 1. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu lớp 7 khác như: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7 và các dạng Đề thi học kì 2 lớp 7 ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt Toán 7 hơn.

Đánh giá bài viết
8 2.856
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán Xem thêm