Đề thi Toán lớp 7 học kì 2 năm 2020 có đáp án Sở GD&ĐT Quảng Nam

Trang 1/2 – Mã đ A
ĐỀ CHÍNH THC
B
H
C
A
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
QUNG NAM
(Đề gm có 02 trang)
KIM TRA HC K II NĂM HC 2019-2020
Môn: TOÁN Lp 7
Thi gian: 60 phút (không k thi gian giao đề)
Đ
A
I/ TRC NGHIM: (5,0 điểm). Chn mt phương án tr li đúng ca mi câu sau.
Câu 1: Có bao nhu đơn thc trong các biu thc 2x; 3y; x + 5y; x – y ?
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 2: Tam giác ABC vuông ti A có AC = 3cm, BC = 5cm. Đội cnh AB bng
A. 8cm. B. 2cm.
C.
34
cm.
D. 4cm.
Câu 3: Phn h s ca đơn thc
1
4
x
2
y là
A.
1
4
.
B. 1. C. 4. D. 2.
Câu 4: Đơn thc nào sau đây đồng dng vi đơn thc 3xy
3
?
A. 2xy
3
. B. 3(xy)
3
. C. 3x
3
y. D. 2x
2
y
3
.
Câu 5: Tam giác DEF cân ti D có . Khng đnh nào sau đây đúng ?
A. B. C. D.
Câu 6: Bc ca đơn thc 3x
5
y là
A. 3. B. 8. C. 5. D. 6.
Câu 7: Bc ca đa thc –10x
7
+ y
8
là
A. 7. B. 8. C. 15. D. 10.
Câu 8: Da vào bt đẳng thc tam giác, kim tra xem b ba nào trong các b ba đoạn thng
đội cho sau đây không th là ba cnh ca mt tam giác ?
A. 3cm; 4cm; 5cm. B. 3cm; 5cm; 9cm. C. 4cm; 4cm; 7cm. D. 3cm; 5cm; 7cm.
Câu 9: Giá tr ca biu thc 2 – 3x
2
ti x = –1 bng
A.1. B. 5. C. 0. D. 2.
Câu 10: Tam giác ABC là tam giác đều thì kết lun nào sau đây đúng ?
A. B. C. D.
Câu 11: Tích ca hai đơn thc –2xy và x bng
A. –x
2
y. B. –3x
2
y. C. –2x
2
y. D.2y.
Câu 12: Cho hình v bên. Biết rng AC < AB, AH ] CB.
Trong c kết lun sau, kết lun nào đúng ?
A. HB < HC. B. HB > HC.
C. AC < HC. D. HB > AB.
#
0
F 50
×
0
A 30 .
×
0
A 90 .
×
0
A 60 .
<
×
0
A 45 .
<
×
0
E 40 .
<
×
0
E 50 .
×
0
E 90 .
<
×
0
E 65 .
Trang 2/2 – Mã đ A
Câu 13: Đa thc nào sau đây có nghim x = 2 ?
A. 2x – 2. B. x + 2. C. x – 2. D. 2x + 2.
Câu 14: Tam giác ABC vuông ti A có AB < AC. Khng định nào sau đây là đúng ?
A. B. C. D.
Câu 15: Cho đa thc M(x) = 2x
3
– 5x
2
+ 6x + 14. H s cao nht ca M(x) là
A. 6. B.5. C. 2. D. 14.
II/ T LUN: (5,0 đim).
i 1: (1,25 điểm).
Một nhóm hc sinh lp 7A góp tin ng h cho các bn có hoàn cnh khó khăn do dch
Covid-19 gây ra. S tin đóng góp ca mi hc sinh trong nhóm được ghi bng thng kê sau
(đơn v là ngn đng).
10 12 12 10 12 12
12 15 10 15 10 14
a) Du hiu ở đây là gì? Lp bng “tn s”.
b) Tính s trung bình cng.
i 2: (1,25 điểm).
a) Sp xếp các hng t ca đa thc P(x) = 4x
2
3 + x
3
– 2x theo lũy tha gim ca biến.
b) Thu gn đa thc Q = 2x
2
y – xy x
2
y + xy + 1.
i 3: (2,5 điểm).
Cho tam giác ABC cân ti A, có đường trung tuyến AM. Tđiểm M vẽ đưng thng ME
vuông góc vi AB
(
E AB
và vẽ đường thng MF vuông góc vi AC
(
F AC
.
a) Chng minh ΧBME = ΧCMF.
b) Chng minh AE = AF.
c) Gi G là trng tâm ca tam giác ABC. Chng minh rng
AG BC
BG
2
=
.
--------------- Hết ---------------
Giám th không gii thích gì thêm.
Họ và tên hc sinh: ........................................................; S báo danh: ...........................
×
×
A C.
;
×
×
A B.
;
×
×
B C.
;
×
×
C B.
;
Trang 1/2 – Mã đ B
ĐỀ CHÍNH THC
C
K
B
A
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
QUNG NAM
(Đề gm có 02 trang)
KIM TRA HC K II NĂM HC 2019-2020
Môn: TOÁN Lp 7
Thi gian: 60 phút (không k thi gian giao đề)
ĐỀ B
I/ TRC NGHIM:(5,0 điểm). Chn mt phương án tr li đúng ca mi câu sau.
Câu 1: Có bao nhu đơn thc trong các biu thc 3x; 2y; x – 4y; x + y ?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 2: Tam giác ABC vuông ti A có AB = 4cm, BC = 5cm. Đội cnh AC bng
A. 3cm. B. 1cm. C. 9cm.
D.
41
cm.
Câu 3: Phn h s ca đơn thc
1
3
xy
2
là
A. 3.
B. 1.
C.
1
3
.
D. 2.
Câu 4: Đơn thc nào sau đây đồng dng vi đơn thc 2x
3
y ?
A. 2(xy)
3
. B. 3x
3
y. C. 2xy
3
. D. 3x
3
y
2
.
Câu 5: Tam giác MNP cân ti M có . Khng định nào sau đây đúng ?
A. B. C. D.
Câu 6: Bc ca đơn thc 6x
4
y là
A. 10. B. 4. C. 6. D. 5.
Câu 7: Bc ca đa thc – 11x
8
+ y
9
là
A. 8. B. 11. C. 17. D. 9.
Câu 8: Da vào bt đẳng thc tam giác, kim tra xem b ba nào trong các b ba đoạn thng
đội cho sau đây không th là ba cnh ca mt tam giác ?
A. 4cm; 3cm; 6cm. B. 3cm; 4cm; 5cm. C. 1cm; 5cm; 7cm. D. 5cm; 6cm; 8cm.
Câu 9: Giá tr ca biu thc 4 – 5x
2
ti x = –1 bng
A. 0. B. 9. C. –1. D. –2.
Câu 10: Tam giác ABC là tam giác đều thì kết lun nào sau đây đúng ?
A. B. C. D.
Câu 11: Tích ca hai đơn thc –3xy và y bng
A. –3xy
2
. B. –2xy
2
. C.4xy
2
. D.3x.
Câu 12: Cho hình v bên. Biết rng AB < AC, AK ] BC.
Trong c kết lun sau, kết lun nào đúng ?
A. KB < KC. B. KB > KC.
C. AC < KC. D. KB > AB.
×
0
N 40
×
0
B 90 .
×
0
B 60 .
<
×
0
B 45 .
<
×
0
B 30 .
<
#
0
P 40 .
<
#
0
P 50 .
<
#
0
P 90 .
<
#
0
P 70 .
<

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 7 có đáp án

Mời các bạn tham khảo Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán Sở GD&ĐT Quảng Nam năm 2019 - 2020 do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề kiểm tra Toán 7 học kì 2 bao gồm 2 mã đề thi khác nhau, có đáp án, cho các em học sinh tham khảo và luyện tập, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 Toán 7 sắp tới đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán Sở GD&ĐT Quảng Nam năm 2019 - 2020. Hy vọng đây là tài liệu hay cho các em học sinh tham khảo làm quen với các dạng đề chính thức, chuẩn bị tốt cho các kì thi quan trọng sắp diễn ra.

Ngoài tài liệu trên, các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu lớp 7 khác như: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7 và các dạng Đề thi học kì 2 lớp 7 ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt Toán 7 hơn.

Đánh giá bài viết
1 258
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán Xem thêm