Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 5 năm 2017 - 2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI ĐÁP ÁN TOÁN VIOLYMPIC
VÒNG 5
LỚP 5
(Ngày 26/10/2017)
ĐẬP DẾ
Câu 1: Tìm số hạng tiếp theo của dãy: 1; 2; 3; 5; 8; 13;
A. 18 B. 20 C. 21 D. 26
Câu 2: Tìm y biết: y : 102 + 68 = 272
Trả lời: Giá trị của y
A. 34680 B. 46240 C. 2 D. 20808
Câu 3: 18 người làm xong một đoạn đường trong 5 ngày. Hỏi 30 người làm xong đoạn
đường đó nhanh hơn mấy ngày? (Biết sức làm việc của mỗi người như nhau).
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
Câu 4: Tổng hai số số lớn nhất hai chữ số. Tìm hiệu hai số đó biết nếu xóa chữ số 0
bên phải số lớn ta được số bé.
A. 81 B. 99 C. 90 D. 9
Câu 5: An với Cường trung bình mỗi bạn 96 viên bi. Số bi của Cường gấp ba lần số bi
của An. Hỏi An bao nhiêu viên bi?
A. 144 viên B. 48 viên C. 116 viên D. 96 viên
Câu 6: Lớp 5A 5B góp được 245 quyển truyện vào thư viện n trường. Nếu lớp 5A góp
thêm được 17 quyển nữa t số sách hai lớp góp được như nhau. Hỏi lớp 5B đã góp bao
nhiêu quyển truyện?
Trả lời: Số truyện lớp 5B góp quyển.
A. 114 B. 119 C. 131 D. 126
Câu 7: hai vòi nước cùng chảy vào một bể không chứa nước. Nếu vòi thứ nhất chảy riêng
thì sau 9 giờ bể sẽ đầy. Nếu vòi thứ hai chảy riêng thì sau 6 giờ bể sẽ đầy. Hỏi khi bể đã có
sẵn
1
3
bể nước, mở cả hai vòi cùng chảy thì sau bao lâu b đầy?
A. 5 giờ B.
18
5
giờ C.
12
5
giờ D.
15
2
giờ
Câu 8: Hai công nhân cùng làm xong một công việc trong 6 ngày. Nếu riêng người thứ nhất
làm thì xong công việc trong 10 ngày. Hỏi nếu riêng người thứ hai làm thì xong công việc
trong bao lâu?
Trả lời: Người thứ hai làm xong công việc trong ngày.
A. 15 B. 4 C. Đáp số khác D.
15
4
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 9: Trung bình cộng của ba số 52. Số thứ ba bằng trung bình cộng của số thứ nhất và
số thứ hai. Số thứ nhất hơn s thứ hai 24. Tìm số thứ nhất.
A. 64 B. 14 C. 40 D. 38
Câu 10: Tìm số tự nhiên a thỏa mãn:
5 3 7 9 1 1
: a 3
3 4 2 4 2 2
A. a = 3 B. a = 1 C. a = 0 D. a = 2
Câu 11: Mẹ cho hai anh em 40 cái kẹo. Số kẹo của anh gấp rưỡi số kẹo của em. Hỏi mẹ cho
anh nhiều hơn em bao nhiêu i kẹo?
A. 16 B. 24 C. 8 D. 32
Câu 12: Tổng hai số 63. Nếu gấp số thứ nhất lên hai lần gấp số th hai lên 5 lần thì
tổng hai số 240. Tìm số thứ nhất.
A. 38 B. 59 C. 25 D. 4
Câu 13: Trung bình cộng hai số 189. Số thứ nhất số chẵn lớn nhất 2 chữ số. Tìm số
thứ hai.
Trả lời: Số thứ hai
A. 90 B. 280 C. 91 D. 279
Câu 14: Một khu đất hình vuông chu vi 1km. Hỏi diện tích khu đất đó bao nhiêu héc-
ta?
Trả lời: Diện tích khu đất đó ha.
A. 625 B.
1
62
2
C. 62500 D.
1
6
4
Câu 15: Một khu vườn hình bình hành chiều cao 22m, độ dài đáy gấp rưỡi chiều cao.
Người ta chia khu vườn thành hai mảnh: mảnh trồng cây ăn quả diện tích lớn hơn mảnh
trồng rau xanh 42m
2
. Tính diện tích mảnh đất trồng rau xanh.
A. 320m
2
B. 342m
2
C.
1
160
2
m
2
D. 384m
2
Câu 16: Tổng hai số số lẻ lớn nhất hai chữ s khác nhau. Hiệu hai số 63. Tìm số lớn
trong hai số đó.
Trả lời: Số lớn
A. 90 B. 17 C. 85 D. 80
Câu 17: Bao thứ nhất có nhiều hơn bao thứ hai 36kg gạo. Sau khi mỗi bao bán đi 10kg gạo
thì số gạo còn lại bao thứ nhất bằng
5
2
số gạo còn lại bao thứ hai. Hỏi lúc đầu bao thứ
nhất bao nhiêu ki - - gam gạo?
A. 60kg B. 34kg C. 70kg D. 50kg
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 18: Tổng hai số 406. Nếu gấp số thứ nhất lên 5 lần giữ nguyên số thứ hai t được
tổng mới 1062. Tìm số thứ nhất.
A. 367 B. Đáp s khác C. 164 D. 242
Câu 19: Chu vi một hình chữ nhật bằng chu vi một hình vuông cạnh 15cm. Tính chiều
dài hình chữ nhật đó biết số đo chiều rộng số lẻ nhất có hai chữ số khác nhau.
Trả lời: Chiều dài hình chữ nhật cm.
A. 47 B. 19 C. 49 D. 17
12 CON GIÁP
Câu 1: 15 người làm xong một đoạn đường hết 1 tuần. Hỏi 21 người làm xong đoạn đường
đó trong bao nhiêu ngày? (Biết sức làm việc của mỗi người như nhau)
Trả lời: 21 người làm xong trong ngày. (5)
Câu 2: 30dam
2
= …… hm
2
(0,3)
Câu 3: Hiệu của hai số bằng 128. Số lớn hơn 7 lần số bé 2 đơn vị. Tìm số lớn.
Trả lời: Số lớn …… (149)
Câu 4: Một khu đất hình chữ nhật chiều rộng 150m bằng
3
4
chiều dài. Hỏi khu đất
đó diện tích bao nhiêu héc-ta?
Trả lời: Khu đất đó có diện tích …… ha. (3)
Câu 5: Bạn An mua 9 quyển vở hết 81000 đồng. Hỏi bạn Cúc mua 12 quyển vở cùng loại
hết bao nhiêu tiền?
Trả lời: Bạn Cúc mua hết …… đồng. (108000)
Câu 6: Một cửa hàng buổi sáng bán được 280kg gạo, buổi chiều bán được bằng
3
7
số gạo
buổi sáng bán được. Vậy cả hai buổi sáng và chiều cửa hàng đó bán được tấn gạo. (0,4)
Câu 7: Tổng của hai số bằng 120. Lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai ta được thương bằng 4
5. Tìm số thứ nhất.
Trả lời: Số thứ nhất …… (97)
Câu 8: Tính:
1919 51515151
...
1212 36363636
(3)
Câu 9: Tính giá trị của biểu thức rồi viết kết quả dưới dạng số thập phân:
1 1 1 3
4 3 7 6 .........
5 2 2 5
(0,63)
Câu 10: Viết > ; = ; < :
12ha 120m
2
121,2dam
2
(>)

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 5

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 5 năm học 2017 - 2018 là đề thi giải Toán qua mạng dành cho học sinh lớp 5 diễn ra ngày 26/10/2017. Đề thi Toán có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng.

Đề thi giải toán qua mạng lớp 5 vòng 5 bao gồm 2 phần thi: đập dế, 12 con giáp có đáp án chi tiết kèm theo mỗi phần thi cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 5, tính nhanh, tính nhẩm và chuẩn bị cho các vòng thi giải Toán qua mạng tiếp theo.

Đánh giá bài viết
18 6.105
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Violympic lớp 5 Xem thêm