Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 2 năm 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN 2019 2020 - LỚP 5
VÒNG 2 (Mở ngày 01-10-2019)
Họ tên: ……………………………………….…………………………..…………………………..
Bài 1: Bức tranh ẩn
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 2: Đừng để điểm rơi
Câu 1: Tính:
15
23
+
13
23
-
8
23
= …..
Câu 2: Tính:
17
8
+
13
1
15
-
8
15
= …..
a/
11
5
15
; b/
11
3
24
; c/
11
2
24
; d/
11
2
15
.
Câu 3: Tính:
2
5 7
+
+
2
9 11
+
2
11 13
+
2
13 15
= …..
Câu 4: Biết:
7
5
- x =
4
21
x
9
8
. Giá trị của x ………
Câu 5: Biết: x x 4 +
4
5
=
17
6
-
2
5
. Giá trị của x ………
Câu 6: Tổng của hai số
8
5
. Nếu thêm
2
5
vào số thứ nhất thì tổng hai số là:
a/
11
2
15
; b/
6
5
; c/
8
5
; d/ 2.
Câu 7: Sắp xếp các hỗn số sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn:
3
12
4
;
2
12
3
;
1
13
8
;
3
14
16
.
a/
2
12
3
;
3
12
4
;
1
13
8
;
3
14
16
. ; b/
2
12
3
;
3
12
4
;
3
14
16
;
1
13
8
.
c/
3
14
16
;
1
13
8
;
3
12
4
;
2
12
3
. ; d/
3
14
16
;
1
13
8
;
2
12
3
;
3
12
4
.
Câu 8: Số lớn nhất 5 chữ số khác nhau chia hết cho cả 2; 3; 5 9 là: …..
Câu 9: Số của phép chia 5668 : 40 là: …..
Câu 10: Hiệu của hai số bằng
1
4
số bé. Tổng hai số 81. Số ………
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 3: Không giới hạn
Câu số 1: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm trong câu sau:
1
2
5
5
2
6
Câu số 2: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm trong câu sau:
3
2
5
5
3
6
Câu số 3: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm trong câu sau:
3
7
5
14
7
15
.
Câu số 4: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm trong câu sau:
3
12
5
5
11
6
Câu số 5: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm trong câu sau:
3
15
8
2
15
7
Câu số 6: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm trong câu sau:
3
25
7
11
19
12
Câu số 7: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm trong câu sau:
3
35
5
1
53
5
Câu số 8: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm trong câu sau:
6
61
7
11
56
23
Câu số 9: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm trong câu sau:
8
67
11
2
76
3
.
Câu số 10: Xếp các hỗn số sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn:
3
2
5
;
5
3
6
;
1
1
4
.
a/
3
2
5
;
5
3
6
;
1
1
4
. ; b/
3
2
5
;
1
1
4
;
5
3
6
;
c/
1
1
4
;
5
3
6
;
3
2
5
; d/
1
1
4
;
3
2
5
;
5
3
6
.
Câu số 11: Xếp các hỗn số sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn:
8
2
9
;
1
7
2
;
5
3
6
.
a/
5
3
6
;
8
2
9
;
1
7
2
; b/
8
2
9
;
1
7
2
;
5
3
6
. ;
c/
8
2
9
;
5
3
6
;
1
7
2
. ; d/
5
3
6
;
1
7
2
;
8
2
9
.
Câu số 12: Xếp các hỗn số sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn:
4
17
5
;
1
17
3
;
1
23
6
.

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 2

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 2 năm học 2019 - 2020 là đề thi giải Toán qua mạng dành cho học sinh lớp 5 diễn ra ngày 01/10/2019. Đề thi Toán có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng.

Tham khảo đề luyện thi Violympic Toán lớp 5 qua các năm

Đề thi giải toán qua mạng lớp 5 vòng 2 bao gồm 3 bài thi theo từng mức độ khó dễ tăng dần có đáp án chi tiết kèm theo mỗi phần thi cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 5, tính nhanh, tính nhẩm và chuẩn bị cho các vòng thi giải Toán qua mạng tiếp theo. Các em học sinh tham khảo Lịch thi Viompic năm 2019 - 2020 mới nhất để nắm được lịch thi và các vòng thi tiếp theo.

Đánh giá bài viết
57 11.024
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Violympic lớp 5 Xem thêm