Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 4 năm 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN 2019 2020 - LỚP 5
VÒNG 4 (Mở ngày 12/11/2019)
Họ tên: ……………………………………….…………………………..…………………………..
Bài thi số 1: Bức tranh ẩn (Chọn cặp giá trị bằng nhau)
Bài thi số 2: Cuộc đua cún cưng:
Câu 1: Cho: 6m 6cm = ….. m. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ………
a/ 6,006 ; b/ 600,6 ; c/ 6,06 ; d/ 60,6.
Câu 2: Cho: 7 tấn 150dag = ….. tấn. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ………
a/ 7,000015 ; b/ 7,0015 ; c/ 7,00015 ; d/ 7,015.
Câu 3: Cho:
1
1
4
tấn +
3
8
4
tạ = ….. kg. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ………
a/ 100 ; b/ 1000 ; c/ 2125 ; d/ 3125.
Câu 4: Giá tr của chữ số 6 trong số thập phân 5,006 là:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a/
6
10000
; b/
6
1000
; c/
6
100
; d/
6
10
.
Câu 5: Số thập phân gồm: Ba chục; hai đơn vị; không phần mười; năm phần trăm là:
a/ 32,5 ; b/ 32,05 ; c/ 35,02 ; d/ 30,25.
Bài thi số 3: Không giới hạn
Câu số 1: Số thập phân “Không phẩy không không một” được viết
Câu số 2: Số thập phân “Không phẩy không không tám” được viết
Câu số 3: Số thập phân “Không phẩy không trăm mười lăm” được viết
Câu số 4: Viết số thập phân: Không phẩy không trăm hai mươi Trả lời:
Câu số 5: Viết số thập phân thích hợp: Đọc số: Không phẩy không sáu Viết số:
Câu s 6: Số thập phân “Không phẩy không trăm tám mươi mốt” được viết
Câu s 7: Viết số thập phân thích hợp: Đọc số: Không phẩy ba Viết số:
Câu s 8: Viết số thập phân: Không phẩy tám trăm sáu mươi lăm Trả lời:
Câu s 9: Số thập phân “Một phẩy hai mươi lăm” được viết
Câu s 10: Số thập phân “Hai phẩy chín” được viết
Câu s 11: Số thập phân “Ba phẩy một trăm hai mươi lăm” được viết
Câu s 12: Viết s thập phân: Năm phẩy mười hai Trả lời:
Câu s 13: Viết s thập phân: Sáu phẩy tám trăm linh năm Trả lời:
Câu s 14: Viết số thập phân thích hợp: Đọc số: Chín phẩy bốn. Viết số:
Câu s 15: Viết số thập phân gồm: Mười lăm đơn vị, bảy mươi tám phần nghìn.
Viết số:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu s 16: Viết s thập phân thích hợp: Đọc số: Hai mươi sáu phẩy ba trăm bảy mươi
lăm. Viết số:
Câu s 17: Viết s thập phân gồm: Hai mươi tám đơn vị, năm phần nghìn .
Viết số:
Câu s 18: Số thập phân “Sáu mươi phẩy không bốn” được viết
Câu s 19: Viết s thập phân gồm: Sáu mươi đơn vị, hai phần trăm.
Viết số:
Câu s 20:Viết số thập phân gồm: Bảy mươi lăm đơn vị, sáu mươi hai phần nghìn.
Viết số:
Câu s 21: Số thập phân “Tám mươi lăm phẩy hai mươi bảy” được viết
Câu s 22: Số thập phân “Một trăm linh hai phẩy chín mươi ba” được viết
Câu s 23: Viết số thập phân gồm: Một trăm ba mươi hai đơn vị, bốn phần nghìn.
Viết số:
Câu s 24: Số thập phân “không phẩy hai” được viết là:
a/ 2,0 ; b/ 2,10 ; c/ 0,2 ; d/ 2
Câu s 25: Số thập phân “không phẩy không bảy” được viết là:
a/ 0,700 ; b/ 7 ; c/ 0,7 ; d/ 0,07
Câu s 26: Số thập phân 12,005 đọc là:
a/ Mười hai phẩy không năm ;
b/ Mười hai phẩy năm trăm;
c/ Mười hai phẩy năm ;
d/ Mười hai phẩy không trăm linh năm.
Câu s 27: Số thập phân 81,009 đọc là:
a/ Tám một không không chín.

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 4

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 4 năm học 2019 - 2020 là đề thi giải Toán qua mạng dành cho học sinh lớp 5 diễn ra ngày 12/11/2019. Đề thi giải Toán qua mạng hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng.

Tham khảo đề luyện thi Violympic Toán lớp 5

Đề thi giải toán qua mạng lớp 5 vòng 4 bao gồm 3 bài thi: Bức tranh bí ẩn, cuộc đua cún cưng, không giới hạn theo từng mức độ khó dễ tăng dần có đáp án chi tiết kèm theo mỗi phần thi cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 5, tính nhanh, tính nhẩm và chuẩn bị cho các vòng thi giải Toán qua mạng tiếp theo. Các em học sinh tham khảo Lịch thi Viompic năm 2019 - 2020 mới nhất để nắm được lịch thi và các vòng thi tiếp theo.

Đánh giá bài viết
33 6.183
Sắp xếp theo

Luyện thi Violympic lớp 5

Xem thêm