Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 5 năm 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN 2019 2020 - LỚP 5
VÒNG 5 (Mở ngày 02/12/2019)
Họ tên: ……………………………………….…………………………..…………………………..
Bài thi số 1: Sắp xếp (Chọn các giá trị theo th tự tăng dần)
Bài thi số 2: 12 con giáp:
Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 3kg 5g = ….. kg.
Câu 2: Cho: 3,5 tấn 6kg = ….. kg. Số thích hợp vào chỗ chấm là:
a/ 3506 ; b/ 3056 ; c/ 35,06 ; d/ 3,505.
Câu 3: Hiệu của 29,08 16,69 là:
a/ 13,39 ; b/ 12,49 ; c/ 12,39 ; d/ 123,9.
Câu 4: Kết quả của phép tính 5,32 x 1,96 là:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a/ 104,272 ; b/ 10,4272 ; c/ 10,7227 ; d/ 10,3272.
Câu 5: Kết quả của phép tính 2,5 x 10 + 5,82 là:
a/ 30,82 ; b/ 3,280 ; c/ 30,28 ; d/ 3,082.
Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 34,56 4,2 x 3,6 1,44 = …...
Bài thi số 3: Không giới hạn
Câu số 1: Số 0,005 đọc là:
a/ Không không phẩy không năm. b/ Không phẩy không không m.
c/ Năm không không phẩy không. d/ Không phẩy không năm.
Câu số 2: Số 0,08 đọc là:
a/ Không phẩy không tám. b/ Không không tám.
c/ Không phẩy tám. d/ Không không phẩy tám.
Câu số 3: Số thập phân 0,2018 đọc là:
a/ Không đơn vị hai nghìn không trăm mười tám.
b/ Không phẩy hai nghìn không trăm mười tám.
c/ Hai không một m. d/ Hai nghìn không trăm ời tám.
Câu số 4: Số thập phân 200,04 đọc là:
a/ Hai trăm phẩy không bốn. b/ Hai trăm phẩy bốn.
c/ Hai không không phẩy bốn. d/ Hai không không phẩy không bốn.
Câu số 5: Số thập phân 324,975 đọc là:
a/ Ba trăm hai mươi bốn nghìn phẩy chín trăm bảy mươi lăm.
b/ Ba trăm hai ơi chín trăm bảy mươi lăm.
c/ Ba trăm hai mươi phẩy chín trăm bảy mươi lăm.
d/ Ba hai bốn phẩy chín trăm bảy mươi m.
Câu số 6: Số thập phân “không phẩy bốn” được viết là:
a/ 2/5. ; b/ 2,5 ; c/ 4 ;
Câu số 7: Số thập phân “không phẩy chín” được viết là:
a/ 0,9 ; b/ 9. ; c/ 10,9 ; d/ 9,10
Câu số 8: Chữ số 4 trong số 13,674 giá trị là:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a/ 4/10 ; b/ 4/1000 ; c/ 4/100 ; d/ 4
Câu số 9: Chữ số 7 trong số 34,781 giá trị là:
a/ 7 ; b/ 7/10 ; c/ 781 ; d/ 700
Câu số 10: Số thập phân Không phẩy không không không năm” được viết là:
Câu số 11: Số thập phân “Không phẩy không không không bảy” được viết :
Câu số 12: Số thập phân Không phẩy không không chín” được viết là:
Câu số 13: Số thập phân Không phẩy không một” được viết :
Câu số 14: Viết số thập phân thích hợp: Đọc số: Không phẩy không hai Viết số:
Câu số 15: Số thập phân “Không phẩy không ba” được viết :
Câu số 16: Số thập phân Không phẩy không năm” được viết :
Câu số 17: Số thập phân “Không phẩy mười hai được viết là:
Câu số 18: Viết số thập phân thích hợp: Đọc số: Không phẩy chín Viết số:
Câu số 19: Viết số thập phân thích hợp: Đọc số: Một phẩy tám Viết số:
Câu số 20: Số thập phân Hai phẩy bốn trăm bảy mươi lăm” được viết :
Tham khảo đề luyện thi Violympic lớp 5:
https://vndoc.com/luyen-thi-violympic-lop-5

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 5

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 5 năm 2019 - 2020 là đề thi giải Toán qua mạng dành cho học sinh lớp 5 diễn ra ngày 02/12/2019. Đề thi giải Toán qua mạng hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng.

Tham khảo đề luyện thi Violympic Toán lớp 5

Đề thi giải toán qua mạng lớp 5 vòng 5 bao gồm 3 bài thi: Sắp xếp, 12 con giáp, không giới hạn theo từng mức độ khó dễ tăng dần có đáp án chi tiết kèm theo mỗi phần thi cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 5, tính nhanh, tính nhẩm và chuẩn bị cho các vòng thi giải Toán qua mạng tiếp theo. Các em học sinh tham khảo Lịch thi Viompic năm 2019 - 2020 mới nhất để nắm được lịch thi và các vòng thi tiếp theo.

Đánh giá bài viết
47 12.829
Sắp xếp theo

Luyện thi Violympic lớp 5

Xem thêm