Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn + Cách viết

Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn là biểu mẫu xác nhận hoàn cảnh gia đình hoặc bản thân đang trong tình trạng khó khăn mà VnDoc xin được gửi đến các bạn tham khảo và nghiên cứu dành cho các đối tượng học sinh, sinh viên trong việc xin miễn giảm học phí, bổ sung hồ sơ xin học bổng, vay vốn... Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn tại đây.

1. Mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn số 1

2. Mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn số 2

Mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn
Mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn

Nội dung cụ thể của mẫu xác nhận hoàn cảnh khó khăn dành cho học sinh, sinh viên tham khảo:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN
HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Kính gửi: UBND xã, (phường):...........................

1. Tôi tên là:……………………........................…….Sinh ngày:......................................

2. Quê quán:..............................................................................................................

3. Địa chỉ (tạm trú): ....................................................................................................

.................................................................................................................................

4. Hiện là sinh viên lớp:….............Khoa …..........…., Trường .......................................

5. Mã số sinh viên:......................................................................................................

6. Điểm trung bình học kỳ………...........................,………...........……..điểm.

Xin được xác nhận gia đình tôi hiện đang có hoàn cảnh như sau:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

7. Gia đình thuộc diện:

- Chính sách: ............

- Vùng sâu: ............

- Hộ nghèo: ............

Cha:…………..............................…tuổi, hiện ở tại:........................................................

Nghề nghiệp: ...............................................................................................................

Mẹ:………..............................…....tuổi, hiện ở tại:........................................................

Nghề nghiệp:...............................................................................................................

Khác (Cha mẹ ly thân,ly dị…):.......................................................................................

(Nếu đã mất thì ghi năm và lý do mất, nếu bệnh thì ghi rõ bệnh gì, có nằm viện không, bệnh viện nào? Nếu là thương binh thì ghi rõ hạng thương binh)

8. Gia đình có……anh chị em (kể cả tôi).

Người lớn nhất……….tuổi,

Người nhỏ nhất…………tuổi.

Số người còn đang đi học: Cấp 1:…......…, Cấp 2:….....…, Cấp 3:…………, Đại học…..…

9. Nhà tôi có ......…m2 đất trồng (nuôi)….. …....………………………….............................

10. Gia đình có.............Buôn bán nhỏ (nghề nghiệp khác)….……………...........................

11. Thu nhập bình quân của gia đình……………………….đồng/tháng

12. Bản thân tôi: Thu nhập…………………….đồng/tháng (nếu có)

13. Lý do xin xác nhận: (VD: bổ sung hồ sơ xin học bổng, vay vốn….).............................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Nay tôi làm đơn này kính trình lên quý cấp trên xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình tôi là thật sự khó khăn và những điều tôi khai trên đây là đúng sự thật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

  ......,ngày...tháng...năm 20....
Xác nhận của chính quyền địa phương Người làm đơn

3. Cách viết đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn

Cách viết đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn cũng không có gì phức tạp, bạn có thể tham khảo trước mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn để nắm được các nội dung chính cần trình bày trong mẫu đơn này. Đây là biểu mẫu hành chính vì thế các nội dung được trình bày rất đầy đủ nhưng cũng rất ngắn gọn và khoa học, bao gồm các thông tin cá nhân rất dễ trình bày.

Trong nội dung đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn thì có một số nội dung chính như:

  • Thông tin về học sinh, sinh viên đang có hoàn cảnh khó khăn: họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán và địa chỉ thường trú, tạm trú hiện nay. Học sinh nay là học sinh, sinh viên lớp nào, khoa nào, mã số học sinh, sinh viên, điểm trung bình học kì trước là bao nhiêu.
  • Lý do làm đơn: Học sinh có thể trình bày ngắn gọn hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình để nhà trường có thể nắm được.
  • Gia đình học sinh, sinh viên thuộc diện nào: Là gia đình chính sách, hay gia đình vùng sâu vùng xa hay thuộc hộ nghèo.
  • Các thông tin về các thành viên trong gia đình: Thông tin về bố mẹ, anh chị em, công việc của gia đình, thu nhập của gia đình…
  • Lý do xin xác nhận để làm gì: Xin hỗ trợ học phí hay để vay vốn, làm hồ sơ xin học bổng…

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
59 169.761
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm