Quy trình dạy và học văn theo định hướng tiếp cận năng lực

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Quy trình dạy và học văn theo định hướng tiếp cận năng lực như thế nào? Giáo viên cần làm gì để phát huy được năng lực của học sinh trong học tập?

Mẹo dạy học hay

Xem thêm