Chần chừ hay Trần trừ mới là đúng chính tả?

Mặc dù tiếng Việt phong phú nhưng vấn đề chính tả không phải là quá rắc rối, nếu chú ý một chút thì bạn sẽ luôn nắm vững được các quy tắc chính tả của tiếng Việt. Trong bài viết này VnDoc sẽ chia sẻ cách dùng từ chần chừ sao cho đúng, mời các bạn cùng tham khảo.

Cách viết chần chừ hay trần chừ đúng chính tả

Trong những bài viết trước VnDoc đã giúp các bạn nắm được cách dùng các cụm từ đúng chính tả như: sai xót hay sai sót, bổ sung hay bổ xung, xúc tích hay súc tích... Tiếp theo dưới đây sẽ là cách sử dụng từ chần chừ hay trần chừ sao cho đúng chính tả.

Chần chừ có nghĩa là gì

Động từ

Đắn đo, do dự, chưa có quyết tâm để làm ngay việc gì

Thái độ chần chừ

Chần chừ mãi không quyết định được

Đồng nghĩa: chần chờ, lần chần, lần khần, ngần ngừ

Trái nghĩa: dứt khoát

Chần chừ hay Trần chừ mới là đúng? Xin khẳng định CHẦN CHỪ mới là đúng chính tả nhé.

Các bạn hãy chú ý để sử dụng đúng hàng ngày, đặc biệt là trong văn viết nhé.

Đánh giá bài viết
5 47.478
Sắp xếp theo

    Quy tắc chính tả

    Xem thêm