Hàm súc hay hàm xúc là đúng chính tả

Hàm súc hay hàm xúc là đúng chính tả là 2 từ rất dễ gây nhầm lẫn. Dưới đây là cách phân biệt, và cách dùng đúng, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

1. Hàm súc là gì?

Hàm súc là hình thức diễn dạt nhiều ý tứ sâu sắc bên trong. Trong văn học, hàm súc là “ít lời, nhiều ý”, là “súc tích, cô đọng”, là “lời đã hết mà ý vô cùng”, để lại nhiều dư vị trong lòng người đọc.

Thí dụ:

Bài văn của em rất hàm súc.

Câu thơ này có tính hàm súc.

Đồng nghĩa: súc tích

2. Hàm xúc là gì?

Hàm xúc không có nghĩa, là viết sai chính tả.

Thế nên, “Hàm súc” mới là từ đúng.

3. Các cặp từ chính tả dễ lẫn

Đánh giá bài viết
3 4.744
Sắp xếp theo

Quy tắc chính tả

Xem thêm