Dư dả hay Dư giả là đúng chính tả?

Dư dả là gì? Dư dả hay Dư giả là đúng chính tả? Đây là cặp từ có một số người thấy rất đơn giản nhưng lại hay dùng sai. Dưới đây là cách dùng chính xác và các ví dụ chi tiết cho các em tham khảo.

1. Dư dả nghĩa là gì?

Trong bài viết này chúng ta phân tích từ “dư dả” dựa vào từ điển tiếng Việt của Giáo Sư Hoàng Phê xuất bản vào năm 2003. Từ “dư dả” là sự giàu có, sự dư thừa về của cải, vật chất hay tinh thần. Ví dụ cuộc sống giàu sang dư dả, dư dả của cải, bạn có cuộc sống dư dả về về tiền bạc…

Và khi chúng ta đọc tin tức, báo chí cũng hay nhắc đến thường xuyên đó là từ “dư dả”. Ví dụ cách tiêu xài để có cuộc sống dư dả của một tờ báo.

Về từ “dư giả” thì sau đây là từ sai, không được dùng trong từ điển. Phải chăng do cách phát âm sai nên dẫn đến viết sai “dư giả” là cách nói đến sự “dư dả” nhưng phát âm bị sai và không có trong từ điển của Tiếng Việt.

2. Dư dả hay Dư giả là đúng chính tả

Vậy, nếu theo phân tích trên dựa vào từ điển tiếng Việt xuất bản năm 2003 thì “Dư dả” là từ đúng chính tả, từ “dư giả” là từ sai và không được dùng.

3. Ví dụ về “Dư Dả”

Cuộc sống dư dả

Dư dả tiền bạc

Dư dả của cải

Dư dả về vật chất lẫn tinh thần

Bạn thật giàu có và dư dả

4. Các cặp từ chính tả dễ lẫn

Đánh giá bài viết
1 5.646
Sắp xếp theo

Quy tắc chính tả

Xem thêm