Chắp Bút hay Chấp Bút là đúng chính tả

Chắp Bút hay Chấp Bút là đúng chính tả là 2 từ dễ gây nhầm lẫn. Vậy dùng từ nào mới đúng, các bạn cùng tìm hiểu sau đây.

Rất nhiều người thời nay cho rằng “chắp bút” là từ đúng, và họ điềm nhiên sử dụng nó trong các bài viết, như trong cách nói “Nguyễn Ngọc Tư là người đã chắp bút viết nên quyển Cánh đồng bất tận”. Người ta tin như vậy có thể vì cái liên tưởng mơ hồ về “chắp cánh”, vốn là hình ảnh gắn liền với sự hỗ trợ cho ước mơ, tương lai. Việc viết ra một áng văn cũng có một phần mơ mộng như thế, nên mới có sự ra đời của cách dùng từ sai lầm “chắp bút”. Dưới đây là chi tiết cách phân biệt

1. Chắp bút “Chắp” là “ghép lại, nối lại, làm cho liền lại”

Thí dụ:

+ Chắp tay sau lưng đi dạo

+ Chắp cánh cho những ước mơ

+ Chắp nhặt đôi lời

+“Lời quê chắp nhặt dông dài Mua vui cũng được một vài trống canh” (Truyện Kiều)

2. Chấp bút “Chấp” theo nghĩa Hán Việt là “cầm, nắm, giữ”.

Thí dụ:

+ Chấp chính (một tổ chức nào đó nắm giữ chính quyền)

+ Chấp đơn (nhận đơn của người khác)

+ Chấp hành (chịu trách nhiệm thi hành chương trình đã định)

Trong tiếng Việt, “chấp bút” được dịch thành “cầm bút”, nghĩa gốc là cầm lấy cây bút để viết, về sau “chấp bút” được chuyển thành khởi thảo một tác phẩm, hoặc thực hiện một văn bản nào đó theo đề cương có sẵn, hoặc theo sự chỉ đạo của cá nhân hay tập thể nào đó.

Hầu hết các tác phẩm hồi ký đều có người “chấp bút”. Đó là người làm nhiệm vụ ghi lại, hệ thống lại những lời kể của ai đó để ra thành cuốn sách, gọi là “người chấp bút”.

Thế nên, “Chấp bút” mới là từ đúng.

3. Các cặp từ chính tả dễ lẫn

Đánh giá bài viết
1 373
Sắp xếp theo

    Quy tắc chính tả

    Xem thêm