Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884)

1 283

Giải bài tập Lịch Sử bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884)

Giải bài tập Lịch Sử 8 bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884) được VnDoc sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các bạn học sinh tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng, theo kịp tiến độ của thầy cô trên lớp giúp bạn học tốt môn Lịch sử lớp 8 hơn. Mời các bạn tham khảo

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 25 trang 120: Nêu những nét cơ bản của tình hình Việt Nam sau năm 1867.

Trả lời:

- Chính trị:

+ Thực dân Pháp thiết lập bộ máy cai trị ở Nam Kì, tiến hành bóc lột nhân dân, mở trường đào tạo tay sai...Chuẩn bị kế hoạch xâm lược mới.

+ Triều đình Huế thi hành chính sách đối nội, đối ngoại lỗi thời: bóc lột nhân dân, thương lượng với Pháp để chia sẻ quyền thống trị.

- Kinh tế: Sa sút, tài chính thiếu hụt.

- Xã hội: Đời sống nhân dân khổ cực, hàng loạt cuộc chiến tranh nổ ra nhưng bị triều đình đàn áp.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 25 trang 120: Thực dân Pháp đã tiến hành kế hoạch đánh chiếm Bắc Kì như thế nào?

Trả lời:

- Cuối năm 1872, Pháp cho lái buôn Đuy-puy gây rối ở Hà Nội, tạo cơ hội cho Pháp kéo quân ra Bắc.

- Ngày 20-11-1873, Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội.

- Tiếp đó, Pháp cho quân đánh chiếm các tỉnh Hưng Yên, Phủ Lý, Hải Dương, Ninh Bình và Nam Định.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 25 trang 120: Tại sao quân triều đình ở Hà Nội đông mà vẫn không thắng được giặc?

Trả lời:

- Nguyễn Tri Phương và các quan ở Hà Nội lung túng, bị động chỉ ngồi chờ lệnh của triều đình.

- Triều đình không kiên quyết chống giặc, không phát động nhân dân chống giặc.

- Quân triều đình đông nhưng trang bị vũ khí thô sơ.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 25 trang 121: Trình bày diễn biến của trận Cầu Giấy năm 1873.

Trả lời:

- Ngày 21-12-1873, quân Pháp đánh ra Cầu Giấy.

- Quân Pháp bị đội quân của Hoàng Tá Viêm và quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc phục kích.

- Gác-ni-ê cùng nhiều sĩ quan và binh lính địch bị giết tại trân.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 25 trang 121: Tại sao triều đình Huế kí Hiệp ước Giáp Tuất (1874)?

Trả lời:

Triều đình Huế kí Hiệp ước Giáp Tuất vì :

- Triều đình Huế quá đề cao và sợ thực dân Pháp, không tin vào sức mạnh của nhân dân và cho rằng khó có thể đánh thắng được quân Pháp.

- Lúc này diễn ra nhiều cuộc đấu tranh của nông dân. Triều đình Huế muốn hoà với Pháp để đem đại quân ra tiêu diệt các cuộc nổi dậy ở đất Bắc đang huy hiếp ngai vàng của dòng họ Nguyễn, bảo vệ quyền lợi của dòng họ và giai cấp.

- Ảo tưởng dựa vào con đường thương thuyết để giành lại những vùng đất đã mất.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 25 trang 122: Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào?

Trả lời:

- Lấy cớ triều đình Huế vi phạm Hiệp ước 1874, ngày 3 - 4 - 1882, quân Pháp đổ bộ Hà Nội.

- Pháp gửi tối hậu thư yêu cầu ta phái khí giới và giao thành không điều kiện.

- Không đợi ta trả lời, Pháp nổ súng tấn công.

+ Quân ta anh dũng chống trả nhưng thành Hà Nội vẫn bị rơi vào tay giặc.

- Quân Pháp tỏa đi đánh chiếm Hòn Gai, Nam Định và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì.

Đánh giá bài viết
1 283
Giải bài tập Lịch sử 8 ngắn gọn Xem thêm