Giải Khoa học lớp 5 bài 61: Ôn tập thực vật và động vật

Giải Khoa học lớp 5 bài 61

Giải Khoa học lớp 5 bài 61: Ôn tập thực vật và động vật có đáp án đầy đủ chi tiết cho từng bài tập SGK Khoa học 5 tập 2 trang 124, 125 giúp các em học sinh ôn tập quá trình phát triển và sự sinh sản của động vật và thực vật. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập SGK Khoa học 5 tập 2 trang 124, 125

Thực hành (SGK Khoa học 5 tập 2 trang 124, 125)

1. Tìm xem mỗi phiếu có nội dung dưới đây phù hợp với chỗ trống nào trong câu?

a) Sinh dục b) Nhị c) Sinh sản d) Nhụy

Trả lời:

Hoa là cơ quan sinh sản của những loài thực vật có hoa. Cơ quan sinh dục đực gọi là nhị, cơ quan sinh dục cái gọi là nhụy

2. Tìm xem mỗi chú thích phù hợp với số thứ tự nào trong hình

Giải bài tập Khoa học 4

Trả lời:

Chú thích: (1) - nhụy, (2) - nhị

3. Trong các cây dưới đây, cây nào có hoa thụ phấn nhờ gió, cây nào có hoa thụ phấn nhờ côn trùng?

Trả lời:

Giải bài tập Khoa học 4

Hoa hồng, hoa hướng dương thụ phấn nhờ côn trùng

Cây ngô thụ phấn nhờ gió

4. Tìm xem mỗi phiếu có nội dung phù hợp với mỗi câu.

a) Trứng b) Thụ tinh c) Cơ thể mới

d) Tinh trùng e) Đực và cái

Trả lời:

1 - e, 2 - d, 3 - a, 4 - b, 5 - c

- Đa số loài vật chia thành hai giống: đực và cái (1). Con đực có cơ quan sinh dục đực tạo ra tinh trùng (2). Con cái có cơ quan sinh dục cái tạo ra trứng (3).

- Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi là sự thụ tinh (4) Hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành cơ thể mới (5), mang những đặc tính của bố và mẹ.

5. Trong các động vật dưới đây, động vật nào đẻ trứng, động vật nào đẻ con?

Giải bài tập Khoa học 4

Trả lời:

Động vật đẻ trứng là: chim cánh cụt, cá vàng

Động vật đẻ con là sư tử, hươu cao cổ

Bài tiếp theo: Giải Khoa học lớp 5 bài 62: Môi trường

Đánh giá bài viết
105 20.321
Sắp xếp theo

Giải bài tập Khoa học 5

Xem thêm