Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Khoa học 5 bài 62: Môi trường

Giải Khoa học lớp 5 Bài 62: Môi trường

Giải bài tập SGK Khoa học 5 bài 62: Môi trường có đáp án đầy đủ chi tiết cho từng bài tập SGK Khoa học 5 tập 2 trang 128, 129 giúp các em học sinh nắm được môi trường bao gồm những gì, các thành phần của môi trường nơi bạn sống. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập Khoa học 5 trang 128, 129

Thực hành (SGK Khoa học 5 tập 2 trang 128, 129)

Đọc các thông tin trên và tìm xem mỗi thông tin trong khung chữ dưới đây ứng với hình nào?

a) - Con người, thực vật, động vật,...

- Làng xóm, đồng ruộng, công cụ làm ruộng, một số phương tiện giao thông...

- Nước, không khí, ánh sáng, đất

c) - Thực vật, động vật,...(sống trên cạn và dưới nước)

- Nước, không khí, ánh sáng, đất,...

b) - Con người, thực vật, động vật,...

- Nhà cửa, phố xá, nhà máy, các phương tiện giao thông

- Nước, không khí, ánh sáng, đất

d) - Thực vật, động vật, ... (sống dưới nước)

- Nước, không khí, ánh sáng, đất,...

Giải bài tập Khoa học 5

Giải bài tập Khoa học 5

Trả lời:

a - 3

b - 4

c - 1

d - 2

Liên hệ thực tế và trả lời (SGK Khoa học 5 tập 2 trang 129)

1. Bạn sống ở đâu, làng quê hay đô thị?

Trả lời:

Em sống ở Hà Nội, ở môi trường đô thị.

2. Hãy nêu một số thành phần của môi trường đô thị nơi bạn sống

Trả lời:

Ví dụ:

Ở môi trường đô thị nơi em sống có:

+ con người, động vật, thực vật,

+ nhà cửa, nhà máy, siêu thị, công viên, khu vui chơi,...

+ xe máy, ô tô,..

+ nước, không khí, ánh sáng

Lý thuyết Môi trường

Môi trường bao gồm những thành phần tự nhiên như địa hình, khí hậu, con người, động vật, thực vật…và những thành phần do con người tạo ra như làng mạc, thành phố, phương tiện giao thông, công cụ sản xuất,…

Môi trường là những gì có xung quanh ta bao gồm: Những thành phần tự nhiên như: địa hình, khí hậu, con người, động vật, thực vật…Những thành phần nhân tạo như làng mạc,thành phố, phương tiện giao thông, công cụ sản xuất,....

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập SGK Khoa học 5 bài 63: Tài nguyên thiên nhiên

Chia sẻ, đánh giá bài viết
223
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Khoa học 5

    Xem thêm