Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 107: Luyện tập Nhân số có có bốn chữ số với số có một chữ số

Giải vở bài tập Toán 3 bài 106: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số Vở bài tập Toán 3 tập 2 trang 26 cho các em học sinh ôn tập, luyện tập cách nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số. Đồng thời biết cách áp dụng phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số để giải các bài toán liên quan.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 26 câu 1

Viết thành phép nhân và ghi kết quả:

a. 3217 + 3217 = 3217 ⨯ ….. = …..

b. 1082 + 1082 + 1082 = ……… = ………

c. 1109 + 1109 + 1109 + 1109 = ……… = ………

Phương pháp giải:

Viết phép cộng có các số hạng giống nhau thành phép nhân có thừa số thứ nhất bằng số hạng trong phép cộng; thừa số thứ hai bằng số các số hạng giống nhau có trong phép cộng.

Lời giải chi tiết:

a. 3217 + 3217 = 3217 ⨯ 2 = 6434

b. 1082 + 1082 + 1082 = 1082 ⨯ 3 = 3246

c. 1109 + 1109 + 1109 + 1109 = 1109 ⨯ 4 = 4436

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 26 câu 2

Số?

Số bị chia

612

Số chia

3

3

4

6

Thương

204

1502

1091

Phương pháp giải:

- Muốn tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết:

Số bị chia

612

612

6008

6546

Số chia

3

3

4

6

Thương

204

204

1502

1091

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 26 câu 3

Có 3 xe chở xăng, mỗi xe chở 1125l xăng. Người ta đã đổ 1280l xăng trên các xe đó vào một bồn xăng. Hỏi trên cả 3 xe đó còn lại bao nhiêu lít xăng ?

 Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3

Bài giải

Số lít xăng có trong 3 xe là:

1125 ⨯ 3 = 3375 (lít)

Số lít xăng còn lại trên 3 xe là:

3375 – 1280 = 2095 (lít)

Đáp số: 2095 lít.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 26 câu 4

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Số đã cho

123

1023

1203

1230

Thêm 4 đơn vị

127

Gấp 4 lần

492

Phương pháp giải:

- Một số thêm n đơn vị : Lấy số ban đầu cộng với n.

- Một số gấp lên n lần : Lấy số ban đầu nhân với số lần.

Lời giải chi tiết:

Số đã cho

123

1023

1203

1230

Thêm 4 đơn vị

127

1027

1207

1234

Gấp 4 lần

492

4092

4812

4920

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 108: Nhân số có có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)

.........................................................

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 107: Luyện tập Nhân số có có bốn chữ số với số có một chữ số. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
58 13.338
Sắp xếp theo

    Vở Bài Tập Toán 3

    Xem thêm