Giáo án Công nghệ 8 bài 7: Thực hành: Đọc bản vẽ các khối tròn xoay

Giáo án Công nghệ 8 bài 7

Giáo án Công nghệ 8 bài 7: Thực hành: Đọc bản vẽ các khối tròn xoay được thiết kế rõ ràng, chi tiết, là mẫu giáo án lớp 8 hay giúp quý thầy cô thuận tiện cho việc soạn giáo án điện tử môn Công nghệ 8 để dạy cũng như hướng dẫn học sinh hiểu. Chúng tôi hi vọng, bộ giáo án này sẽ giúp các em học sinh lĩnh hội kiến thức tốt hơn.

Tuần: 04 Ngày soạn:

Tiết: 07 Ngày dạy:

Bài 7: Thực Hành

ĐỌC BẢN VẼ CÁC KHỐI TRÒN XOAY

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Đọc được bản vẽ kĩ thuật của các vật thể có hình dạng khối tròn xoay.

2. Kĩ năng: Vẽ được hình chiếu của vật thể có khối tròn xoay.

3. Thái độ: Yêu thích môn học, hứng thú trong giời học, làm việc nghiêm túc.

II. Chuẩn bị:

1. GV: Tranh vẽ, mô hình vật thể hình 7.1, 7.2.

2. HS: Đọc trước bài ở nhà, báo cáo thực hành.

III. Tổ chức hoạt động dạy và học:

1. Ổn định lớp: (1 phút)

8A1:………………………………………………..

8A2:………………………………………………..

2. Kiểm tra bài cũ: (10 phút)

  • Có các khối tròn xoay cơ bản nào? Lấy ví dụ.
  • Đặc điểm hình chiếu của các khối tròn xoay?
  • Vẽ hình chiếu đứng của hình nón và hình trụ?

3. Đặt vấn đề: Giới thiệu nội dung bài thực hành.

4. Tiến trình:

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

TRỢ GIÚP CỦA GV

Hoạt động1: Tìm hiểu nội dung thực hành: (7 phút)

- Theo dõi.

- Đọc bài theo hướng dẫn của GV. Tìm hướng giải quyết bài thực hành.

- Giới thiệu mục đích bài thực hành.

- Cho HS đọc phần tiến trình bài thực hành.

Hoạt động 2: Tổ chức thực hành: (20 phút)

- Tiến hành theo hướng dẫn của GV.

Bảng 7.1

Vât thể

Bản vẽ

A

B

C

D

1

x

2

x

3

x

4

x

- HS: Quan sát hình vẽ và mô hình.

- HS: Phân tích hình dạng của từng vật thể để nhận biết.

- HS: Tự hoàn thành bảng 7.2

Bảng 7.2

Vật thể

Khối hình học

A

B

C

D

Hình trụ

x

x

Hình nón cụt

x

x

Hình hộp

x

x

x

x

Hình chỏm cầu

x

- HS chú lắng nghe và hoàn thành bài tập.

- Hướng dẫn HS quan sát và hoàn thành bảng 7.1 và bảng 7.2?

- Chỉnh sửa cho HS.

Hoạt động 3: Đánh giá, củng cố và hướng dẫn về nhà: (7 phút)

- HS đổi bài và tự đánh giá

- Cho Hs đổi bài trong từng bàn

- Hướng dẫn HS tự đánh giá bài thực hành.

- Đánh giá bài thực hành.

- Cho Hs Xem trước bài 8 - 9.

5. Ghi bảng:

I. Trả lời câu hỏi:

* Bảng 1.

- Hình 1: B

- Hình 2: D

- Hình 3: A

- Hình 4: C

* Bảng 2.

- A: Khối trụ + hộp

- B: Khối hộp + chỏm cầu

- C: Khối hộp + nón cụt

- D: Khối hộp + trụ

II. Thực hành vẽ hình chiếu:

Chú ý: Các chiều tương ứng của hình chiếu.

IV. Rút kinh nghiệm:

.............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 338
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Công nghệ lớp 8 Xem thêm