Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 7

Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số với nội dung chi tiết giúp các em học sinh hiểu cách tính giá trị cả một biểu thức đại số, cách trình bày lời giải loại toán này, rèn kĩ năng tính toán và tính cẩn thận chính xác khi tính toán.

Giáo án môn Toán lớp 7

Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số

GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

I. Mục tiêu:

 • HS biết tính giá trị cả một biểu thức đại số, biết cách trình bày lời giải loại toán này.
 • Rèn luyện kĩ năng tính toán.
 • Rèn luyện tính cản thận chính xác khi tính toán.

II. Chuẩn bị TL - TBDH:

 • GV: sgk, sbt, MTBT, bảng phụ.
 • HS: sgk, sbt, ôn tập về thứ tự thực hiện các phép tính, MTBT.

III. Tiến trình tổ chức dạy học:

1. Tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

 • HS1: Nêu khái niệm biểu thức đại số. Làm bài tập 4 <sgk>
 • HS2: Làm bài tập 5 <sgk>

GV: cho a=500000 và m=100000 hãy tính tiền lương nhận được của người đó trong 1 quý?

3. Dạy học bài mới:

Hoạt động của thầy và tròNội dung kiến thức cần đạt

- GV: cho HS đọc ví dụ 1 trong sgk.

GV giới thiệu: 18,5 là giá trị của biểu thức:
2m + n tại m = 9; n = 0,5.

- GV: yêu cầu HS làm ví dụ 2 trong sgk. Gọi 2 HS lên bảng trình bày.

- GV: cho HS nhận xét chữa bài.

- GV: vậy muốn tính giá trị của biểu thức đại số khi biết giá trị của các biến trong
biểu thức đã cho ta làm thết nào?

GV: cho HS làm ?1 SGK

Gọi 2 HS lên bảng thực hịên

GV hướng dẫn HS nhận xét chữa bài.

- GV: cho HS làm ?2 sau đó gọi HS nêu kết quả.

1. Giá trị của biểu thức đại số

a) Ví dụ 1: <sgk>

b) Ví dụ 2: <sgk>

Giải:

+ Thay x = -1 vào biểu thức ta có:

Vậy giá trị của biểu thức 3x2 -5x +1
tại x = -1 là 9

+ Thay x=1/2 vào biểu thức ta có:

Vậy giá trị của biểu thức tại x = ½ là -¾

c) Kết luận:

Để tính giá trị của biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến ta thay các giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi thực hiện phép tính.

2. Áp dụng

?1<sgk>:

+ Thay x = 1 vào biểu thức

+ Thay x = 1/3 vào biểu thức

Đánh giá bài viết
2 1.772
Sắp xếp theo

  Giáo án Toán lớp 7

  Xem thêm