Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 6: Cộng, trừ đa thức

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 7

Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 6: Cộng, trừ đa thức giúp các em học sinh nắm được cách cộng trừ hai đa thức, rèn kĩ năng bỏ dấu ngoặc, thu gọn đa thức và nắm được các bước cộng trừ đa thức.

Giáo án môn Toán lớp 7

Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 5: Đa thức

Cộng, trừ đa thức

I. Mục tiêu bài Cộng, trừ đa thức

 • Học sinh biết cách cộng, trừ đa thức.
 • Rèn kĩ năng bỏ dấu ngoặc;cộng, trừ đa thức và kĩ năng thực hiện phép tính về số hữu tỉ.
 • Giáo dục ý thức say mê trong học tập và yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị

 • GV: Sgk, sbt.
 • HS: Sgk, sbt, ôn tập cộng, trừ đơn thức đồng dạng, quy tắc bỏ dấu ngoặc.

III. Tiến trình tổ chức dạy học

1. Tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ:

 • Đa thức là gì? Cách thu gọn đa thức? Làm bài 26 <sgk>
 • Bậc của đa thức là gì? Làm bài tập 27<sgk> (Tìm bậc của đa thức sau khi thu gọn)

3. Dạy học bài mới:

 • GV: Nêu phần mở đầu như SGK.
 • GV: Yêu cầu HS thảo luận xem ví dụ trong SGK và tìm các bước cộng hai đa thức?
 • GV: Gọi HS trình bày lại ví dụ;.
 • GV: Cho HS tóm tắt các bước cộng hai đa thức.
 • GV: Cho HS hoạt động nhóm làm VD1
 • Gọi đại diện nhóm trình bày và cho HS nhóm khác nhận xét.
 • GV: Hướng dẫn cho HS làm ví dụ trong SGK => cho HS nêu các bước trừ hai đa thức?
 • GV: Cho HS áp dụng các ví dụ trên làm bài 29 – sgk
 • Gọi 2 HS trình bày.

IV. Củng cố – Luyện tập

 • GV: Khắc sâu lại cho HS các bước công, trừ hai đa thức.
 • BT 31<sgk>: HS làm bài sau đó 3 HS lên bảng trình bày.
 • GV: Cho HS nhận xét chữa bài.

V. Hướng dẫn về nhà

 • Ôn kĩ bài, nắm chắc các bước cộng, trừ hai đa thức.
 • BT: 30, 32, 33, 34, 35<SGK>; 30, 31 <SBT>
 • GV: HDHS làm bài 32 <SGK>

a) Tìm đa thức P như quy tắc tìm số hạng chưa biết: P =?

b) Tìm đa thức Q như tìm số bị trừ: Q=?

Đánh giá bài viết
2 1.429
Sắp xếp theo

  Giáo án Toán lớp 7

  Xem thêm