Giáo án dạy thêm Toán 10 (Phần 1)

Giáo án dạy thêm Toán 10

Giáo án dạy thêm Toán 10 (Phần 1) là tài liệu hữu ích dành cho các thầy cô giáo tham khảo soạn giáo án dạy thêm môn Toán lớp 10. Giáo án được thiết kế khoa học gồm lý thuyết và bài tập giúp các em luyện tập và ghi nhớ kiến thức. Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo.

Giáo án dạy thêm Toán 11 (Phần 1)

Giáo án dạy thêm Toán 9

CHƯƠNG II: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI

Tiết: 1+2
Ngày soạn: 09/10/2010
Ngày dạy: 10/10/2010 Lớp 10 K8

Bài 1: HÀM SỐ

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT
1/ Định nghĩa: Cho tập D khác rỗng và D thuộc tập hợp R.
Nếu với mọi giá trị của thuộc tập D có một và chỉ một giá trị tương ứng của y thuộc tập số thực thì ta có một hàm số.
Ta gọi X là biến số và y là hàm số của X.
Tập hợp D được gọi là tập xác định của hàm số.
Tuy nhiên ta thường gọi tắt hàm số f(x1) hoặc hàm số f(x2).

2/Cách cho hàm số: Một hàm số có thể được cho bằng các cách sau:

  • Hàm số cho bằng bảng.
  • Hàm số cho bằng biểu đồ.
  • Hàm số cho bằng công thức.

3/ Tập xác định của hàm số cho bởi biểu thức: y=f(x) là tập hợp tất cả các số X sao cho biểu thức f(x) có nghĩa.

4/ Đồ thị của hàm số: cho hàm số y=f(x) xác định trên tập D là tập hợp tất cả các điểm M(x0,y0) trên mặt phẳng toạ độ với mọi x0 thuộc tập D và y0=f(x0).

5/ Sự biến thiên của hàm số: cho hàm số y=f(x) xác định trên khoảng (a,b) thuộc tập hợp R .

  • Hàm số y=f(x) gọi là đồng biến (hay tăng) trên khoảng (a;b) nếu: Với mọi x1,x2 thuộc khoảng (a,b): x1<x2=> f(x1)<f(x2)
  • Hàm số y=f(x) gọi là nghịch biến (hay giảm) trên khoảng (a;b) nếu: Với mọi x1, x2 thuộc khoảng (a,b): x1<x2=> f(x1)<f(x2)

Xét chiều biến thiên của một hàm số là tìm các khoảng đồng biến và các khoảng nghịch biến của nó. Kết quả được tổng kết trong một bảng gọi là bảng biến thiên.

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN:

VẤN ĐỀ 1: Tìm tập xác định của hàm số:

Phương pháp:
Muốn tìm tập xác định của hàm số y=f(x), ta tìm các số x sao cho biểu thức f(x) có nghĩa.

Đánh giá bài viết
1 7.158
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Toán lớp 10 Xem thêm