Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (tiết 2)

Giáo án môn GDCD lớp 11

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (tiết 2) được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn GDCD 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 2: Hàng hóa - tiền tệ - thị trường (tiết 3)

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (tiết 1)

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

I. Mục tiêu bài học.

1. Về kiến thức: Nêu được một số ví dụ về sự vận động quy luật giá trị khi vận dụng trong sản xuất và lưu thông hàng hoá của Nhà nước.

2. Về kĩ năng: Biết vận dụng quy luật giá trị để giải thích một số hiện tượng kinh tế gần gũi trong cuộc sống.

3. Về thái độ: Tôn trọng quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá ở nước ta.

II. Tài liệu và phơng tiện dạy học.

  • SGK, SGV GDCD 11
  • SGK KTCT Mác-Lênin
  • Những nội dung có liên quan đến bài học

III. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ

? Em hãy chỉ ra những tác động của quy luật giá trị?

3. Học bài mới

Chúng ta đã biết quy luật giá có những tác tích cực đến sản xuất và lưu thông hàng hoá tuy nhiên bên cạnh đó nó cũng có những tác động cực nhất định đến sản xuất và lưu thông hàng hoá. Vậy Đảng và Nhà nước ta đã vận dụng quy luật đó như thế nào vào nền kinh tế nước ta hiện nay.

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung kiến thức cần đạt

Cho học sinh đọc hai ví dụ trong sách giáo khoa trang 32.

Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận lớp về việc vận dụng quy luật giá trị của Nhà nước ta.

? Từ hai ví dụ đó em hãy cho biết những thành tựu kinh tế nước ta sau khi thực hiện đổi mới nền kinh tế?

? Sự vận dụng quy luật giá trị được biểu hiện như thế nào?

? Làm thế nào để phát huy yếu tố tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của quy luật giá trị?

? Sự phân hoá giàu nghèo và những tiêu cực của xã hội hiện nay là gì?

? Vì sao nền kinh tế thị trường ở nước ta phải thực hiện định hướng XHCN?

? Mục tiêu kinh tế cần thực hiện của nước ta hiện nay là gì?

Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận về việc vận dụng quy luật giá trị của công dân.

? Em hãy phân tích ví dụ trong sách giáo khoa trang 33 và rút ra kết luận gì?

? Về phía công dân phải vận dụng quy luật giá trị như thé nào?

? Theo em khi nước ta gia nhập WTO nước ta có những thuận lợi và khó khăn gì?

3. Vận dụng quy luật giá trị

a. Về phía Nhà nước

- Đổi mới nền kinh tế thông qua xây dựng và phát triển mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Ban hành và sử dụng pháp luật, các chính sách kinh tế để phát triển sản xuất và lưu thông hàng hoá từ đó nâng cao đời sống nhân dân.

- Thực thi chính sách xã hội và sử dụng thực lực kinh tế của Nhà nước để điều tiết thị trường nhằm hạn chế phân hoá giàu nghèo cũng như tiêu cực của xã hội.

b. Về phía công dân

- Giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng.

- Điều chỉnh, chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu mặt hàng, cơ cấu ngành sao cho phù hợp với nhu cầu trong và ngoài nước.

- Đổi mới công nghệ, hợp lí hoá sản xuất, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng hàng hoá…

4. Củng cố.

  • Hệ thống lại những kiến thức trọng tâm của toàn bài.
  • Có ý kiến cho rằng năng xuất lao động tăng lên làm cho lượng giá trị của một hàng hoá tăng lên. Điều đó đúng hay sai?
  • Trả lời: Năng xuất lao động tăng làm cho thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất giảm vì vậy năng xuất lao động tăng thì giá trị của hang hóa giảm và ngược lại. Như vậy giá trị tỷ lệ nghịch với năng xuất lao động.

5. Dặn dò nhắc nhở

Về nhà trả lời các câu hỏi cuối bài học, học bài cũ và chuẩn bị bài mới.

Đánh giá bài viết
1 6.064
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo Án GDCD 11 Xem thêm