Giáo án Giáo dục công dân lớp 12 bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (tiết 2)

Giáo án môn GDCD lớp 12

Giáo án Giáo dục công dân lớp 12 bài 7: Công dân với các quyền dân chủ được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn GDCD 12 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

C. TIẾN TRÌNH LÊN LP:

I. Ổn định tổ chức lớp:

II. Kiểm tra bài cũ:

III. Bài mới:

1) Đặt vấn đề:

2) Triển khai các hoạt động:

Hoạt động 1: Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội

Khái niệm về quyền tham gia quản lí đất nước và xã hội

Hoạt động của thầy và trò

* Khái niệm:

GV hướng dẫn HS tìm hiểu khái niệm về quyền tham gia quản lí đất nước và xã hội trong SGK.

Đây là quyền tham gia thảo luận vào các công việc chung của đất nước trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trên phạm vi cả nước và trong từng địa phương, quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước về xây dựng bộ máy nhà nước và phát triển kinh tế – xã hội.

Đây là hình thức thực hiện quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân.

Nội dung kiến thức

2/ Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội

a) Khái niệm về quyền tham gia quản lí đất nước và xã hội

Quyền tham gia quản lí đất nước và xã hội là quyền của công dân tham gia thảo luận vào các công việc chung của đất nước trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong phạm vi của cả nước và trong địa phương; quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng bộ máy nhà nước và phát triển kinh tế xã hội.

Hoạt động 2: Nội dung cơ bản của quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội

Hoạt động của thầy và trò

GV hỏi :Nội dung cơ bản của quyền tham gia QL NN và XH của CD?

HS trao đổi, phát biểu.

GV giảng:

-Ở phạm vi cả nước

Ví dụ: góp ý kiến xây dựng Hiến pháp, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Bộ luật Hình sự,..

+Thảo luận và biểu quyết các vấn đề trọng đại của đất nước.

Hiện nay, đang soạn thảo Luật Trưng cầu ý dân.

-Ở phạm vi địa phương

Ví dụ:

-Chính sách, pháp luật…..

-Mức đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi công cộng,..

- Kế hoạch sử dụng đất ở địa phương,…

- Dự tốn và quyết tốn ngân sách xã.

GV nêu các ví dụ tình huống thể hiện những thái độ, cách xử sự khác nhau của nhân dân đối với việc thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước để HS phân tích...

=>Từ các ví dụ cụ thể đó, HS tự xác định đúng trách nhiệm của mỗi người trong việc thực hiện quyền tham gia QL NN, đặc biệt là ở cấp cơ sở.

Nội dung kiến thức

b) Nội dung cơ bản của quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội

*Ở phạm vi cả nước:

­ Tham gia thảo luận, góp ý kiến xây xựng các văn bản pháp luật.

­ Thảo luận và biểu quyết các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.

* Ở phạm vi cơ sở:

Trực tiếp thực hiện theo cơ chế “Dân biết, dân làm, dân kiểm tra”:

­ Những việc phải được thông báo để dân biết mà thực hiện (chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước…).

­ Những việc dân làm và quyết định trực tiếp bằng biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín

­ Những việc dân được thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến trước khi chính quyền xã quyết định.

­ Những việc nhân dân ở phường, xã giám sát, kiểm tra.

Hoạt động 3: Ý nghĩa của quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội

Hoạt động của thầy và trò

Ý nghĩa của quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội

GV hướng dẫn HS dựa vào SGK để tìm hiểu nội dung này.

Nội dung kiến thức

c) Ý nghĩa của quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội

Là cơ sở pháp lí quan trọng để nhân dân tham gia vào hoạt động của bộ máy Nhà nước, nhằm động viên và phát huy sức mạnh của tồn dân, của tồn xã hội về việc xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh và hoạt động có hiệu quả.

4. Củng cố:

  1. Khái niệm về quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội?
  2. Nội dung cơ bản của quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội?
  3. Ý nghĩa của quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội?

5. Dặn dò:

  • Học thuộc nội dung đã học.
  • Làm bài tập tình huống có liên quan.

-Chuẩn bị trước phần còn lại của bài học.

Đánh giá bài viết
1 3.921
Sắp xếp theo

    Giáo Án GDCD 12

    Xem thêm