Giáo án Hóa học 10 bài 2: Hạt nhân nguyên tử - nguyên tố hóa học - đồng vị

Giáo án môn hóa học 10

Giáo án Hóa học 10 bài 2: Hạt nhân nguyên tử - nguyên tố hóa học - đồng vị được biên soạn kỹ lưỡng bởi đội ngũ giáo viên giỏi trên toàn quốc. Bài giáo án hóa học lớp 10 này nhằm cung cấp cho thầy cô tài liệu tham khảo cũng như giúp học sinh hiểu được nguyên tố hoá học bao gồm những nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân,...

Bài 2: Hạt nhân nguyên tử - nguyên tố hóa học - đồng vị

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

Hiểu được:

  • Nguyên tố hoá học bao gồm những nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân.
  • Số hiệu nguyên tử Z bằng số đơn vị điện tích hạt nhân và bằng số electroncó trong nguyên tử.
  • Kí hiệu nguyên tử : X là kí hiệu hóa học của nguyên tố, số khối A là tổng số hạt proton và số hạt nơtron.
  • Khái niệm đồng vị, nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình của một nguyên tố.

2. Kĩ năng:

  • Xác định số electron, số proton, số nơtron khi biết kí hiệu nguyên tử và ngược lại.
  • Tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố có nhiều đồng vị.

3. Thái độ:

  • Rèn thái độ làm việc khoa học, nghiêm túc, sáng tạo.
  • Xây dựng thái độ học tập tích cực, chủ động, hợp tác, có kế hoạch.

II. Chuẩn bị:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

  • Hệ thống câu hỏi và bài tập gợi ý.
  • Giáo án giảng dạy, SGK.

2. Chuẩn bị của học sinh:

Học bài cũ và đọc trước bài mới.

III. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định tình hình lớp: (1 phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)

GV: Cho biết thành phần cấu tạo của nguyên tử và đặc điểm của các thành phần đó?

HS cần trả lời được: gồm có proton, nơtron, electron. Và các đặc điểm của các loại hạt này.

3. Giảng bài mới:

Tiến trình bài dạy:

Tài liệu liên quan:

Đánh giá bài viết
14 8.503
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Hóa học lớp 10 Xem thêm