Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 25: Người liên lạc nhỏ

Giáo án Tập đọc lớp 3

Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 25: Người liên lạc nhỏ bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức: Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Kim Đồng là người liên lạc rất nhanh trí, dũng cảm khi làm nhiệm vụ dẫn đường và bảo vệ cán bộ cách mạng; trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa.

2. Kĩ năng: Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lồi các nhân vật. Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Lưu ý: Học sinh khá, giỏi kể được toàn bộ câu chuyện.

* HCM:

  • Chủ đề: Bác Hồ luôn chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ.
  • Nội dung: Sự quan tâm và tình cảm của Bác Hồ đối với anh Kim Đồng (liên hệ).

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ. Tranh minh hoạ trong Sách giáo khoa.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Gọi học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi.

- Nhận xét, cho điểm

- Giới thiệu bài : trực tiếp

2. Các hoạt động chính:

a. Hoạt động 1: Luyện đọc (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp HS bước đầu đọc đúng các từ khó, câu khó. Ngắt nghỉ hơi đúng ở câu dài, hiểu nghĩa các từ mới

* Cách tiến hành:

- Đọc mẫu bài văn.

- Yêu cầu HS nói những điều các em biết về anh Kim Đồng

- Hướng dẫn học sinh luyện đọc kết hợp với giải nghĩa từ.

- Cho HS luyện đọc từng câu.

- Cho HS phát hiện từ khó và hướng dẫn học sinh đọc đúng từ khó.

- Mời HS đọc từng đoạn trước lớp...

- Mời HS giải thích từ mới: ông ké, Nùng, Tây đồn, thầy mo, thong manh.

- Cho HS đọc từng đoạn trong nhóm.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài (15 phút)

* Mục tiêu: Giúp HS nắm được cốt truyện, hiểu nội dung bài.

* Cách tiến hành:

- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu hỏi:

+ Anh Kim Đồng đựơc giao nhiệm vụ gì?

* HCM: Bác luôn chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ cho ta thấysự quan tâm và tình cảm của Bác Hồ đối với anh Kim Đồng

+ Vì sao cán bộ phải đóng vai ông già Nùng?

+ Cách đi đường của hai Bác cháu như thế nào?

c. Hoạt động 3: Luyện đọc lại (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp HS đọc diễn cảm toàn bài theo lời của từng nhân vật

* Cách tiến hành:

- Đọc diễn cảm đoạn 3.

- Hướng dẫn học sinh đọc phân biệt lời người dẫn chuyện, bọn giặc, Kim Đồng

- Cho 2 HS thi đọc đoạn 3

- Mời 2 nhóm thi đọc theo cách phân vai

- Nhận xét, tuyên dương nhóm đọc tốt.

d. Hoạt động 4: Kể chuyện (25 phút)

* Mục tiêu: HS dựa vào các bức tranh minh họa nội dung 4 đoạn truyện. HS kể lại toàn bộ câu chuyện.

* Cách tiến hành:

- YC HS quan sát các bức tranh trong SGK

- Gọi 1 HS khá kể mẫu đoạn 1- GV nhận xét.

- Cho HS tập kể theo nhóm

- Cho 4 HS thi kể trước lớp từng đoạn của câu chuyện.

- Gọi 1 HS kể toàn bộ truyện

- Nhận xét, tuyên dương những HS kể hay.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Đọc thầm theo GV.

- Tự do phát biểu

- Tiếp nối nhau đọc từng câu và giải nghĩa từ.

- Đọc theo hướng dẫn của GV

- Giải thích các từ khó trong bài.

- Đọc từng đoạn

- Giải thích từ mới.

- Đọc nhóm đôi.

- Đọc thầm đoạn 1.

- Học nhóm đôi

- Lắng nghe

- Thảo luận nhóm đôi.

- Lắng nghe

- Đọc theo hướng dẫn của GV

- 2 HS thi đọc diễn cảm đoạn 3

- 2 nhóm thi đọc

- Nhận xét

- Quan sát tranh

- 1 HS khá kể đoạn 1.

- Tập kể nhóm đôi

- 4 HS thi kể từng đoạn trước lớp

- Nhận xét.

- 1 HS kể toàn bộ truyện

Đánh giá bài viết
1 173
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Tập đọc 3 Xem thêm