Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 57: Người đi săn và con vượn

Giáo án Tập đọc lớp 3

Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 57: Người đi săn và con vượn bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức: Hiểu nội dung, ý nghĩa: giết hại thú rừng là tội ác; cần có ý thức bảo vệ môi trường.

2. Kĩ năng: Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ. Trả lời được các câu hỏi 1; 2; 3; 4; 5 trong sách giáo khoa. Kể lại được từng đoạn câu chuyện theo lời của bác thợ săn, dựa theo tranh minh họa trong sách giáo khoa.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Lưu ý: Riêng học sinh khá, giỏi biết kể lại câu chuyện theo lời của bác thợ săn.

* KNS:

  • Rèn các kĩ năng: Xác định giá trị; Thể hiện sự cảm thông; Tư duy phê phán; Ra quyết định.
  • Phương pháp: Thảo luận. Trình bày 1 phút.

* MT: Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ loài động vật vừa có ích vừa tràn đầy tình nghĩa (vượn mẹ sẵn sàng hi sinh tất cả vì con) trong môi trường thiên nhiên (trực tiếp).

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ. Tranh minh hoạ trong Sách giáo khoa.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Gọi học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa.

- Nhận xét, cho điểm.

- Giới thiệu bài: trực tiếp.

2. Các hoạt động chính:

a. Hoạt động 1: Luyện đọc (22 phút).

* Mục tiêu: Giúp học sinh bước đầu đọc đúng các từ khó, câu khó. Ngắt nghỉ hơi đúng ở câu dài, hiểu nghĩa từ mới.

* Cách tiến hành:

- Hát đầu tiết.

- 3 em thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

- Nêu lại tên bài học.

- Đọc mẫu bài văn.

- Cho HS xem tranh minh họa.

- Cho HS luyện đọc từng câu.

- Cho HS chia đoạn.

- Mời HS đọc từng đoạn trước lớp và hướng dẫn đọc câu dài.

- Giúp HS giải thích các từ mới: tận số, nỏ, bùi ngùi.

- Cho HS đọc từng đoạn trong nhóm đôi.

- Gọi một số HS thi đọc.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài (18 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được cốt truyện, hiểu nội dung bài.

* Cách tiến hành:

+ Chi tiết nào nói lên tài săn bắn của bác thợ săn?

+ Cái nhìn căm giận của vượn mẹ nói lên điều gì?

+ Những chi tiết nào cho thấy cái chết của vượn mẹ rất thương tâm?

+ Chứng kiến cái chết của vượn mẹ, bác thợ săn làm gì?

c. Hoạt động 3: Luyện đọc lại, củng cố (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh đọc trôi chảy, diễn cảm theo yêu cầu thể hiện của bài đọc.

* Cách tiến hành:

- Đọc diễn cảm đoạn 2.

- Mời 1 HS đọc lại.

- Cho 4 HS thi đọc đoạn 2.

- Gọi HS đọc cả bài.

- Nhận xét, tuyên dương nhóm đọc tốt.

d. Hoạt động 4: Kể chuyện (15 phút)

* Mục tiêu: Nhìn tranh kể lại nội dung câu chuyện.

* Cách tiến hành:

- Cho HS quan sát tranh. Và tóm tắt nội dung bức tranh.

- Gọi 1 HS kể mẫu đoạn 1.

- Yêu cầu từng cặp HS kể.

- Cho HS thi kể chuyện trước lớp.

- Nhận xét, tuyên dương HS kể hay, tốt.

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học.

* MT: Giáo dục ý thức bảo vệ loài động vật vừa có ích vừa tràn đầy tình nghĩa trong môi trường thiên nhiên.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Đọc thầm theo

- Xem tranh minh họa.

- Đọc tiếp nối từng câu.

- Chia đoạn

- Đọc tiếp nối đoạn theo hướng dẫn của GV

- 3 HS giải thích từ.

- Đọc từng đoạn trong nhóm.

- HS thi đọc.

HS đọc thầm và TLCH

- Lắng nghe.

- 1HS đọc.

- 4HS thi đọc diễn cảm đoạn 2.

- 1 HS đọc cả bài.

- Nhận xét.

- Quan sát tranh

- 1HS kể đoạn 1.

- Từng cặp HS kể chuyện.

- 2 HS thi kể trước lớp.

- Nhận xét.

Đánh giá bài viết
1 908
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Tập đọc 3 Xem thêm