Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 45: Hội vật

Giáo án Tập đọc lớp 3

Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 45: Hội vật bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức: Hiểu nội dung bài: cuộc thi tài hấp dẫn giữa hai đô vật đã kết thúc bằng chiến thắng xứng đáng của đô vật già, giàu kinh nghiệm trước chàng đô vật trẻ còn xốc nổi.

2. Kĩ năng: Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ. Trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa. Kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa theo gợi ý cho trước.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ. Tranh minh hoạ trong Sách giáo khoa.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Gọi học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa.

- Nhận xét, cho điểm.

- Giới thiệu bài: trực tiếp.

2. Các hoạt động chính:

a. Hoạt động 1: Luyện đọc (22 phút).

* Mục tiêu: Giúp học sinh bước đầu đọc đúng các từ khó, câu khó. Ngắt nghỉ hơi đúng ở câu dài, hiểu nghĩa từ mới.

* Cách tiến hành:

- GV đọc mẫu bài văn.

- GV cho HS xem tranh minh họa trong SGK.

- Cho HS luyện đọc từng câu.

- Cho HS phát hiện từ khó đọc và hướng dẫn HS đọc đúng

- Cho HS chia đoạn (5 đoạn theo SGK)

- Cho HS luyện đọc từng đoạn trước lớp.

- Cho HS giải thích từ mới

- Cho HS đọc từng đoạn trong nhóm.

- Cho cả lớp đọc ĐT cả bài

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài (18 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được cốt truyện, hiểu nội dung bài.

* Cách tiến hành:

+ Tìm những chi tiết miêu tả cảnh tượng sôi động của hội vật?

+ Việc ông Cản Ngũ bước hụt đã làm thay đổi keo vật như thế nào?

+ Ông Cản Ngũ đã bất ngờ chiến thắng như thế nào

+ Theo em vì sao ông cản Ngũ thắng?

c. Hoạt động 3: Luyện đọc lại, củng cố (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh đọc trôi chảy, diễn cảm theo yêu cầu thể hiện của bài đọc.

* Cách tiến hành:

- GV đọc diễn cảm đoạn 3.

- Hướng dẫn học sinh ngắt hơi, nhấn giọng

- Gọi HS đọc

- GV cho 4 HS thi đọc

- Cho HS nhận xét

- GV nhận xét, tuyên dương HS đọc tốt

d. Hoạt động 4: Kể chuyện (15 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh dựa vào trí nhớ và các gợi ý kể lại câu chuyện.

* Cách tiến hành:

- GV cho HS đọc gợi ý và kể lại 5 đoạn của câu chuyện.

- Cho từng cặp HS tập kể 1 đoạn câu chuyện

- YC 5 HS tiếp nối nhau kể 5 đoạn câu chuyện

- Một HS kể lại toàn bộ câu chuyện.

- GV nhận xét, tuyên dương nhóm kể hay, tốt.

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Hát đầu tiết.

- 3 em thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

- Nêu lại tên bài học.

- HS đọc thầm theo GV.

- HS xem tranh minh họa.

- HS đọc tiếp nối từng câu

- Phát hiện từ khó và đọc theo hướng dẫn của GV

- Chia đoạn

- Đọc tiếp nối từng đoạn trứơc lớp.

- Giải thích từ mới

- Đọc nhóm đôi

- Cả lớp đọc ĐT cả bài.

- HS đọc thầm và TLCH

- Đọc thầm theo

- HS lắng nghe

- 2 HS đọc

- 4 thi đọc diễn cảm

- HS nhận xét

- Đọc các gợi ý

- Từng cặp HS kể chuyện.

- HS kể lại 5 đoạn câu chuyện.

- Một HS kể lại toàn bộ câu chuyện.

- HS nhận xét.

Đánh giá bài viết
1 478
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Tập đọc 3 Xem thêm