Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 23: Người con của Tây Nguyên

Giáo án Tập đọc lớp 3

Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 23: Người con của Tây Nguyên bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức: Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi anh hùng Núp và dân làng Kông Hoa đã lập nhiều thành tích trong kháng chiến chống thực dân Pháp; trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa.

2. Kĩ năng: Bước đầu biết thể hiện tình cảm, thái độ của nhân vật qua lời đối thoại. Kể lại được một đoạn của câu chuyện.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Lưu ý: Học sinh khá, giỏi kể được một đoạn câu chuyên bằng lời của một nhân vật.

* HCM:

  • Chủ đề: Bác Hồ luôn chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ.
  • Nội dung: Sự quan tâm và tình cảm của Bác Hồ đối với anh Núp-người con của Tây Nguyên, một anh hùng quân đội (liên hệ).

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ. Tranh minh hoạ trong Sách giáo khoa.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Gọi học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi.

- Nhận xét, cho điểm

- Giới thiệu bài: trực tiếp

2. Các hoạt động chính:

a. Hoạt động 1: Luyện đọc (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp HS bước đầu đọc đúng các từ khó, câu khó. Ngắt nghỉ hơi đúng ở câu dài.

* Cách tiến hành:

- Đọc mẫu bài văn với giọng chậm rãi.

- Viết bảng từ: bok, hướng dẫn HS đọc

- Cho HS luyện đọc từng câu.

- Cho HS chia đoạn (Theo SGK)

- Mời HS tiếp nối nhau đọc 3 đoạn trong bài.

- Cho HS đọc từng đoạn trong nhóm.

+ 1 HS đọc đoạn 1.

+ Cả lớp đọc đồng thanh phần đầu đoạn 2.

+ Một HS đọc đoạn còn lại.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài (15 phút)

* Mục tiêu: Giúp HS nắm được cốt truyện, hiểu nội dung bài.

* Cách tiến hành:

- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1 và TLCH

+ Anh Núp được cử đi đâu?

- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 2 và TLCH

* HCM: Cho ta thấy sự quan tâm và tình cảm của Bác Hồ đối với anh Núp - người con của Tây Nguyên, một anh hùng quân đội

+ Ở Đại hội về anh Núp kể cho dân làng biết những gì?

+ Chi tiết nào cho thấy Đại hội rất khâm phục thành tích của dân làng Kông Hoa?

- Cho HS nêu ý nghĩa của truyện

c. Hoạt động 3: Luyện đọc lại, củng cố (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp HS đọc diễn cảm toàn bài theo lời của từng nhân vật

* Cách tiến hành:

- Đọc diễn cảm đoạn 3 và hướng dẫn HS đọc

- Cho 2 HS thi đọc đoạn 3.

- Gọi 3 HS tiếp nối nhau thi đọc 3 đoạn

- Nhận xét, tuyên dương nhóm đọc tốt.

d. Hoạt động 4: Kể chuyện (25 phút)

* Mục tiêu: HS chọn kể một đoạn của câu chuyện Người con gái Tây Nguyên theo lời của một nhân vật.

* Cách tiến hành:

- Mời 1 HS đọc yêu cầu của bài

- Mời 1 HS đọc thầm đoạn văn mẫu để hiểu đúng yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS chọn vai, suy nghĩ lời kể.

- Cho HS tập kể. Cho 3 HS thi kể trước lớp.

- Nhận xét, tuyên dương những HS kể hay.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Lắng nghe

- Đọc thầm theo GV.

- Đọc tiếp nối từng câu

- 1 HS chia đọan

- 3HS đọc tiếp nối nhau đọc từng đoạn.

- Học nhóm đôi

- 1 HS đọc đoạn 1.

- Thực hiện theo YC của GV

- 1 HS đọc

- Đọc thầm đoạn 1

- Học cá nhân

- Đọc thầm đoạn 2

- Học nhóm đôi

- 2 HS nêu

- Lắng nghe và đọc theo hướng dẫn của GV

- 2 HS thi đọc diễn cảm đoạn3.

- 3 HS thi đọc 3 đoạn của bài.

-1 HS đọc yêu cầu

-1HS đọc đoạn văn mẫu

- Từng cặp HS kể.

- 3 HS thi kể chuyện trước lớp.

- Nhận xét.

Đánh giá bài viết
2 115
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Tập đọc 3 Xem thêm