Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 37: Ông tổ nghề thêu

Giáo án Tập đọc lớp 3

Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 37: Ông tổ nghề thêu bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức: Hiểu nội dung bài: Ca ngợi Trần Quốc Khái thông minh, ham học hỏi, giàu trí sáng tạo.

2. Kĩ năng: Biết ngắt nghỉ hơi sau các dấu câu, giữa các cụm từ. Trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa. Kể lại được từng đoạn của câu chuyện.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Lưu ý: Riêng học sinh khá, giỏi biết đặt tên cho từng đoạn câu chuyện.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ. Tranh minh hoạ trong Sách giáo khoa.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Gọi học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa.

- Nhận xét, cho điểm.

- Giới thiệu bài: trực tiếp.

2. Các hoạt động chính:

a. Hoạt động 1: Luyện đọc (22 phút).

* Mục tiêu: Giúp học sinh bước đầu đọc đúng các từ khó, câu khó. Ngắt nghỉ hơi đúng ở câu dài, hiểu nghĩa từ mới.

* Cách tiến hành:

- Đọc mẫu bài văn.

- Cho HS xem tranh minh họa trong SGK.

- Cho HS luyện đọc từng câu.

- Cho HS chia đoạn (5 đoạn như trong SGK).

- Cho HS đọc từng đoạn trước lớp.

- Cho HS giải thích từ mới: đốn củi, vỏ trứng, triều đình, lẩm nhẩm, mỉm cười, nhàn rỗi.

- Cho HS đọc từng đoạn trong nhóm.

- Cho HS đọc đồng thanh cả bài.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài (18 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được cốt truyện, hiểu nội dung bài.

* Cách tiến hành:

+ Hồi nhỏ, Trần Quốc Khái ham học như thế nào?

+ Nhờ chăm chỉ học tập, Trần Quốc Khái đã thành đạt thế nào?

+ Trần Quốc Khái đi sứ Trung Quốc, vua Trung Quốc đã nghĩ ra cách gì để thử tài sứ thần Việt Nam?

c. Hoạt động 3: Luyện đọc lại, củng cố (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh đọc trôi chảy, diễn cảm theo yêu cầu thể hiện của bài đọc.

* Cách tiến hành:

- Đọc diễn cảm đoạn 3

- Cho 3 HS thi đọc đoạn 3 trước lớp.

- Nhận xét, tuyên dương nhóm đọc tốt.

d. Hoạt động 4: Kể chuyện (15 phút)

* Mục tiêu: Học sinh biết đặt tên cho câu chuyện và kể lại được một đoạn của câu chuyện.

* Cách tiến hành:

a) Đặt tên cho từng đoạn của câu chuyện.

- Mời 1 HS đọc yêu cầu của bài tập và mẫu.

- Nhắc nhở các em đặt tên ngắn ngọn, thể hiện đúng nội dung.

- Gọi HS tiếp nối nhau đặt tên cho đoạn 1, 2, 3, 4, 5

- Nhận xét chốt lại

Cậu bé ham học – Thử tài – Tài trí của Trần Quốc Khái – Xuống đất an toàn – Truyền nghề cho dân.

b) Kể lại một đoạn của câu chuyện.

- Cho HS tập kể nhóm đôi

- Mời 5 HS tiếp nối nhau thi kể 5 đoạn của câu chuyện

- Nhận xét bạn kể tốt.

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Hát đầu tiết.

- 3 em thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

- Nêu lại tên bài học.

- Đọc thầm theo

- Quan sát tranh

- Đọc tiếp nối câu

- 1 HS chia đoạn

- Đọc tiếp nối đoạn

- Giải thích từ mới

- Đọc nhóm đôi

- Đọc đồng thanh cả bài.

- Đọc thầm và trả lời các câu hỏi.

- Nhận xét, bổ sung.

- Đọc thầm theo

- 3HS thi đọc

- Nhận xét

- 1 HS đọc yêu cầu

- Phát biểu

- Tập kể nhóm đôi

- 5 HS thi kể

- Lớp nhận xét

Đánh giá bài viết
2 460
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Tập đọc 3 Xem thêm