Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 33: Hai Bà Trưng

Giáo án Tập đọc lớp 3

Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 33: Hai Bà Trưng bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức: Hiểu nội dung bài: Ca ngợi tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm của Hai Bà Trưng và nhân dân ta.

2. Kĩ năng: Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ; bước đầu biết đọc với giọng phù hợp với diễn biến của truyện. Trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa. Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh họa.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* KNS:

  • Rèn các kĩ năng: Đặt mục tiêu, đảm nhận trách nhiệm, kiên định, giải quyết vấn đề.
  • Phương pháp: Thảo luận nhóm.Đặt câu hỏi. Trình bày 1 phút.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ. Tranh minh hoạ trong Sách giáo khoa.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Gọi học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa.

- Nhận xét, cho điểm.

- Giới thiệu bài: trực tiếp.

2. Các hoạt động chính:

a. Hoạt động 1: Luyện đọc (22 phút).

* Mục tiêu: Giúp học sinh bước đầu đọc đúng các từ khó, câu khó. Ngắt nghỉ hơi đúng ở câu dài, hiểu nghĩa từ mới

* Cách tiến hành:

- Đọc mẫu bài văn.

- Cho HS luyện đọc từng câu.

- Cho HS phát hiện từ khó đọc dễ sai và HDHS đọc

- Cho HS chia đoạn (theo SGK): 4 đoạn

- Cho HS luyện đọc đoạn trước lớp.

- Gọi 4 HS tiếp nối nhau đọc 4 đoạn

- Cho HS giải thích từ mới: giặc ngoại xâm, đô hộ, Luy Lâu, trẩy quân, giáp phục, phấn khích.

- Cho HS đọc từng đoạn trong nhóm.

+ Cho 6 nhóm tiếp nối nhau đọc 4 đoạn.

+ Gọi 1 HS đọc cả bài.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài (18 phút)

* Mục tiêu: Giúp HS nắm được cốt truyện, hiểu nội dung bài.

* Cách tiến hành:

+ Nêu những tội ác của giặc ngoại xâm đối với dân ta?

+ Hai Bà Trưng có chí lớn như thế nào?

+ Vì sao Hai Bà Trưng khởi nghĩa?

+ Kết quả của cuộc khởi nghĩa như thế nào?

c. Hoạt động 3: Luyện đọc lại, củng cố (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh đọc trôi chảy, diễn cảm theo cách thể hiện của bài đọc.

* Cách tiến hành:

- Đọc diễn cảm đoạn 3

- Gọi 4 HS đọc trước lớp.

- Cho HS thi đọc

- Nhận xét, tuyên dương HS đọc tốt

d. Hoạt động 4: Kể chuyện (15 phút)

* Mục tiêu: Nhìn tranh kể lại nội dung câu chuyện.

* Cách tiến hành:

- Cho HS quan sát 4 tranh minh họa của câu chuyện trong SGK

- Cho tập kể nhóm đôi

- Mời 4 HS tiếp nối nhau thi kể từng đoạn

- Mời 1 HS kể lại toàn bộ câu chuyện.

- Nhận xét

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

* Giáo dục: Trong học tập cũng như trong mọi việc chúng ta phải biết đặt mục tiêu, Ví dụ: Mục tiêu của các em là phải đạt HSG muốn vậy các em phải cố gắng học tập thật tốt thì mới đạt được mục tiêu đề ra.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Hát đầu tiết.

- 3 em thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

- Nêu lại tên bài học.

- Lắng nghe

- Đọc tiếp nối từng câu.

- Đọc theo HD của GV

- 1 HS chia đoạn

- Đọc tiếp nối đoạn từng đoạn

- 4 HS đọc 4 đoạn trong bài

- 3HS giải thích các từ khó trong bài.

- Đọc nhóm đôi

- 6 nhóm đọc đọc 4 đoạn.

- Một HS đọc cả bài.

- Đọc thầm và TLCH

- Lắng nghe

- 4 HS đọc

- 2 HS thi đọc

- QS tranh

- Tập kể nhóm đôi

- 4HS nối tiếp nhau kể từng đoạn theo tranh.

- 1HS kể lại toàn bộ câu chuyện

- Nhận xét.

Đánh giá bài viết
1 96
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Tập đọc 3 Xem thêm