Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 44: Tiếng đàn

Giáo án Tập đọc lớp 3

Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 44: Tiếng đàn bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức: Hiểu nội dung, ý nghĩa: Tiếng đàn của Thủy trong trẻo, hồn nhiên như tuổi thơ của em. Nó hòa hợp với khung cảnh thiên nhiên và cuộc sống xung quanh.

2. Kĩ năng: Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ. Trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ. Tranh minh hoạ trong Sách giáo khoa.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Gọi học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa.

- Nhận xét, cho điểm.

- Giới thiệu bài: trực tiếp.

2. Các hoạt động chính:

a. Hoạt động 1: Luyện đọc (8 phút).

* Mục tiêu: Giúp học sinh bước đầu đọc đúng các từ khó, câu khó. Ngắt nghỉ hơi đúng ở câu dài, hiểu nghĩa từ mới

* Cách tiến hành:

- GV đọc toàn bài.

- Cho HS xem tranh minh họa trong SGK.

- Viết lên bảng: vi-ô-lông, ắc-sê và hướng dẫn HS đọc

- Cho HS luyện đọc từng câu.

- Cho HS phát hiện từ dễ phát âm sai và hướng dẫn HS đọc đúng

- Cho HS chia đoạn (2 đoạn: mỗi lần xuống dòng là 1 đoạn)

- Cho HS luyện đọc đoạn trước lớp

- Giúp HS giải nghĩa các từ ngữ trong SGK.

- Cho HS đọc từng đoạn trong nhóm.

- Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh cả bài.

- Theo dõi, hướng dẫn các em đọc đúng.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được cốt truyện, hiểu nội dung bài bài đọc.

* Cách tiến hành:

- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1 và TLCH:

+ Thủy làm những việc gì để chuẩn bị vào phòng thi?

+ Những từ nào miêu tả âm thanh của cây đàn?

+ Cử chỉ, nét mặt của Thủy khi kéo đàn thể hiện

điều gì?

- Gọi1 HS đọc thầm đoạn 2 để TLCH:

+ Tìm những chi tiết miêu tả khung cảnh thanh bình ngoài gian phòng như hoà với tiếng đàn?

- Đặt câu hỏi dẫn đến ý chính của bài

- Nhận xét, chốt lại.

c. Hoạt động 3: Luyện đọc lại (7 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh đọc trôi chảy, diễn cảm theo cách thể hiện của bài đọc.

* Cách tiến hành:

- Treo bảng phụ viết sẵn đoạn 2 và đọc mẫu

- Hưỡng dẫn HS đọc đoạn văn tả âm thanh của tiếng đàn.

- Yêu cầu 3HS thi đọc đoạn văn.

- Yêu cầu HS đọc cả bài

- Cho HS nhận xét

- Nhận xét

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Hát đầu tiết.

- 3 em thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

- Nêu lại tên bài học.

- Đọc thầm theo

- Quan sát tranh.

- Đọc theo hướng dẫn của GV

- Đọc tiếp nối từng câu

- Đọc theo hướng dẫn của GV

- Chia đoạn

- Đọc tiếp nối đoạn

- Giải thích từ mới

- Đọc nhóm đôi

- Đọc đồng thanh.

- Đọc thầm đoạn 1.

- Học nhóm đôi

Trao đổi theo nhóm 6

- Đọc thầm đoạn 2

- Cá nhân phát biểu

- Phát biểu

- Theo dõi

- Nghe GV hướng dẫn

- 3 HS thi đọc đoạn văn.

- 2 HS thi đọc cả bài.

- Nhận xét.

Đánh giá bài viết
1 782
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Tập đọc 3 Xem thêm