Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 28: Nhà rông ở Tây Nguyên

Giáo án Tập đọc lớp 3

Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 28: Nhà rông ở Tây Nguyên bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức: Hiểu đặc điểm của nhà rông và những sinh hoạt cộng đồng ở Tây nguyên gắn với nhà rông; trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa.

2. Kĩ năng: Bước đầu biết bài với giọng kể, nhấn giọng một số từ ngữ tả đặc điểm của nhà rông Tây Nguyên.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ. Tranh minh hoạ trong Sách giáo khoa.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Gọi học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi.

- Nhận xét, cho điểm

- Giới thiệu bài: trực tiếp

2. Các hoạt động chính:

a. Hoạt động 1: Luyện đọc (8 phút)

* Mục tiêu: Giúp HS đọc đúng các từ, ngắt nghỉ đúng nhịp các câu, đoạn văn, hiểu nghĩa của từ mới

* Cách tiến hành:

- Đọc diễn cảm toàn bài.

- Cho HS luyện đọc từng câu

- Cho HS tìm từ dễ phát âm sai rồi HD HS đọc.

- Cho HS chia đọan (mỗi lần xuống hàng là 1 đọan)

- Cho HS luyện đọc từng đoạn trước lớp.

- Cho HS giải thích các từ khó: rông chiêng, nông cụ.

- Cho HS đọc từng đoạn trong nhóm.

- Cho 4 HS thi đọc từng đoạn trong nhóm.

- Yêu cầu lớp đọc đồng thanh cả bài.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài (12 phút).

* Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu và trả lời được các câu hỏi trong Sách giáo khoa.

* Cách tiến hành:

- Cho cả lớp đọc đoạn 1 và TLCH:

+ Vì sao nhà rông phải chắc và cao?

- Cho HS đọc thầm đoạn 2 và TLCH:

+ Gian đầu của nhà rông đựơc trang trí như thế nào?

- Yêu cầu HS đọc đoạn 3, 4 và TLCH:

+ Vì sao nói gian giữa là trung tâm của nhà rông?

- Nhận xét, chốt lại lời giải đúng: Vì gian giữa là nơi có bếp lửa, nơi các già làng thường tụ họp để bàn việc lớn, nơi tiếp khách của làng.

- Hỏi: Từ gian thứ 3 dùng để làm gì?

- Hỏi: Em nghĩ gì về nhà rông Tây Nguyên sau khi đã xem tranh, đọc bài giới thiệu nhà rông

c. Hoạt động 3: Luyện đọc lại (8 phút)

* Mục tiêu: Giúp các em đọc đúng.

* Cách tiến hành:

- Đọc diễn cảm toàn bài.

- Cho 4 HS thi đua đọc 4 đoạn trong bài.

- Cho HS thi đọc lại cả bài.

- Nhận xét HS đọc đúng, đọc hay.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Lắng nghe.

- Đọc tiếp nối từng câu.

- Đọc theo HD của GV

- 1 HS chia đọan

- Đọc tiếp nối đoạn trước lớp.

- 3HS giải nghĩa từ mới trong SGK

- Đọc nhóm đôi

- 4 HS tiếp nối đọc 4 đoạn

- Đọc đồng thanh cả bài.

- Đọc thầm đoạn 1

- Học nhóm đôi

- Đọc thầm đoạn 2

- Học cá nhân

- Đọc đoạn 3, 4.

- Thảo luận nhóm 7

- Học cá nhân

- Phát biểu ý kiến cá nhân.

- HS lắng nghe.

- 4 HS thi đọc 4 đoạn trong bài.

- 2 HS thi đọc lại cả bài.

- Nhận xét.

Đánh giá bài viết
1 1.267
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Tập đọc 3 Xem thêm