Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 43: Đối đáp với vua

Giáo án Tập đọc lớp 3

Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 43: Đối đáp với vua bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức: Hiểu nội dung bài: Ca ngợi Cao Bá Quát thông minh, đối đáp giỏi, có bản lĩnh từ nhỏ.

2. Kĩ năng: Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ. Trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa. Biết sắp xếp các tranh (sách giáo khoa) cho đúng thứ tự và kể lại từng đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Lưu ý: Riêng học sinh khá, giỏi kể được cả câu chuyện.

* KNS:

  • Rèn các kĩ năng: Tự nhận thức. Thể hiện sự tự tin. Tư duy sáng tạo. Ra quyết định.
  • Phương pháp: Trình bày ý kiến cá nhân. Thảo luận nhóm. Hỏi đáp trước lớp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  1. Giáo viên: Bảng phụ. Tranh minh hoạ trong Sách giáo khoa.
  2. Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Gọi học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa.

- Nhận xét, cho điểm.

- Giới thiệu bài: trực tiếp.

2. Các hoạt động chính:

a. Hoạt động 1: Luyện đọc (22 phút).

* Mục tiêu: Giúp học sinh bước đầu đọc đúng các từ khó, câu khó. Ngắt nghỉ hơi đúng ở câu dài, hiểu nghĩa từ mới.

* Cách tiến hành:

- Hát đầu tiết.

- 3 em thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

- Nêu lại tên bài học.

- Cho HS xem tranh minh họa trong SGK.

- Đọc mẫu bài văn.

- Cho HS luyện đọc từng câu.

- Cho HS chia đoạn (4 đoạn như trong SGK).

+ Hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ.

+ Cho HS đọc từng đoạn trước lớp.

- Cho HS đọc từng đoạn trong nhóm.

- Cho HS đọc đồng thanh cả bài

- KL: Nhận xét cách đọc của HS và lưu ý cách đọc một số từ khó.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài (18 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được cốt truyện, hiểu nội dung bài.

* Cách tiến hành:

+ Vua Minh Mạng ngắm cảnh ở đâu?

+ Cậu bé Cao Bá Quát có mong muốn gì?

+ Cậu bé làm gì để thực hiện mong muốn đó?

+ Vì sao vua bắt Cao Bá Quát đối?

+ Vua ra đối thế nào?

+ Cao Bá Quát đối lại thế nào?

c. Hoạt động 3: Luyện đọc lại, củng cố (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh đọc trôi chảy, diễn cảm theo yêu cầu thể hiện của bài đọc.

* Cách tiến hành:

- Treo bảng phụ viết sẵn đoạn 3 và hướng dẫn HS đọc diễn cảm

- Đọc diễn cảm mẫu

- Hướng dẫn HS đọc diễn cảm

- Cho 2 HS thi đọc

- Gọi 1 HS đọc cả bài.

d. Hoạt động 4: Kể chuyện (15 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh sắp xếp các bức tranh và dựa vào tranh minh họa kể lại câu chuyện.

* Cách tiến hành:

- Cho HS quan sát các tranh và yêu cầu HS sắp xếp lại các bức tranh

- Mời 4 HS tiếp nối nhau kể từng đoạn câu chuyện.

- Một HS kể lại toàn bộ câu chuyện.

- Nhận xét, tuyên dương nhóm kể hay, tốt

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Quan sát tranh

- Đọc thầm theo

- Đọc tiếp nối câu

- Chia đoạn

- Đọc theo hướng dẫn của GV, giải thích từ mới

- Đọc tiếp nối đoạn

- Đọc nhóm đôi

- Đọc đồng thanh

HS đọc thầm và TLCH

- Lắng nghe

- Đọc theo hướng dẫn của GV

- 2 HS thi đọc

- 1 HS đọc cả bài.

- Quan sát, sắp xếp các bức tranh.

- 4 HS kể 4 đoạn câu chuyện.

- 1 HS kể lại toàn bộ câu chuyện.

- Nhận xét.

Đánh giá bài viết
2 1.038
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Tập đọc 3 Xem thêm