Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 29: Đôi bạn

Giáo án Tập đọc lớp 3

Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 29: Đôi bạn bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức: Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của người ở nông thôn và tình cảm thuỷ chung của người thành phố với những người đã giúp mình lúc gian khổ, khó khăn; trả lời được các câu hỏi 1; 2; 3; 4 trong sách giáo khoa.

2. Kĩ năng: Bước đầu biết đọc phân biệt lời ngưòi dẫn chuyện với lời các nhân vật. Kể lại được từng đoạn câu chuyện theo gợi ý.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Lưu ý: Học sinh khá, giỏi trả lời được câu hỏi số 5 trong phần Tập đọc; kể được toàn bộ câu chuyện trong phần Kể chuyện.

* KNS:

  • Rèn các kĩ năng: Tự nhận thức bản than. Xác định giá trị. Lắng nghe tích cực.
  • Phương pháp: Trình bày ý kiến cá nhân. Trải nghiệm. Trình bày 1 phút.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ. Tranh minh hoạ trong Sách giáo khoa.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Gọi học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi.

- Nhận xét, cho điểm

- Giới thiệu bài: trực tiếp

2. Các hoạt động chính:

a. Hoạt động 1: Luyện đọc (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp HS bước đầu đọc đúng các từ khó, câu khó. Ngắt nghỉ hơi đúng ở câu dài.

* Cách tiến hành:

- Đọc mẫu bài văn.

- Cho HS luyện đọc từng câu.

- Cho HS chia đoạn (như SGK)

- Cho HS luyện đọc từng đoạn trước lớp.

- Mời HS giải thích từ mới: sơ tán, sao sa, công viên, tuyệt vọng.

- Cho HS đọc từng đoạn trong nhóm đôi.

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Đọc đồng thanh toàn bài.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài (15 phút).

* Mục tiêu: Giúp HS nắm được cốt truyện, hiểu nội dung bài.

* Cách tiến hành:

+ Thành và Mến kết bạn vào dịp nào?

+ Lần đầu ra thị xã chơi, Mến thấy thị xã có gì lạ?

+ Ở công viên có những trò chơi gì?

+ Ở công viên, Mến đã có những hành động gì đáng khen?

+ Em hiểu lời nói của bố như thế nào?

c. Hoạt động 3: Luyện đọc lại (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp HS đọc diễn cảm toàn bài theo lời của từng nhân vật

* Cách tiến hành:

- Đọc diễn cảm đoạn 2, 3.

- Treo bảng phụ, HD HS đọc đoạn 3

- Cho HS thi đọc đoạn 3.

d. Hoạt động 4: Kể chuyện (25 phút)

* Mục tiêu: HS biết dựa vào gợi ý HS kể lại toàn bộ câu chuyện.

* Cách tiến hành:

- Mở bảng phụ đã ghi sẵn gợi ý.

- Mời 1 HS kể mẫu đoạn 1.

- Cho từng cặp HS kể.

- Cho HS thi kể 3 đoạn cuả câu chuyện.

- Mời 1 HS kể lại toàn bộ câu chuyện.

- Nhận xét, tuyên dương những HS kể hay.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Lắng nghe và đọc thầm theo

- Đọc tiếp nối từng câu.

- Chia đoạn

- Tiếp nối nhau đọc từng đoạn.

- Giải thích các từ khó trong bài.

- Đọc nhóm đôi.

- Các nhóm đọc tiếp nối.

- Cả lớp đọc đồng thanh.

- Đọc thầm và trả lời câu hỏi, nhận xét, bổ sung.

- Học sinh khá, giỏi trả lời.

- Lắng nghe

- Đọc theo HD cuả GV

- 2 HS thi đọc

- 1 HS kể đoạn 1, cả lớp lắng nghe

- Từng cặp HS kể.

- 3 HS tiếp nối nhau kể 3 đoạn của câu chuyện.

- 1 HS kể lại toàn bộ câu chuyện.

- Nhận xét.

Đánh giá bài viết
1 96
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Tập đọc 3 Xem thêm