Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 26: Nhớ Việt Bắc

Giáo án Tập đọc lớp 3

Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 26: Nhớ Việt Bắc bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức: Hiểu nội dung: ca ngợi đất nước và người việt Bắc đẹp và đánh giặc giỏi; trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa; thuộc 10 dòng thơ đầu.

2. Kĩ năng: Bước đầu biết ngắt nghỉ hơi hợp lý khi đọc thơ lục bát.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* HCM:

  • Chủ đề: Bác Hồ là tấm gương trọn đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng DT.
  • Nội dung: Ca ngợi ý chí quyết tâm chèo lái con thuyền cách mạng của Bác trên Chiến khu Việt Bắc thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (liên hệ)

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ. Tranh minh hoạ trong Sách giáo khoa.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Gọi học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi.

- Nhận xét, cho điểm

- Giới thiệu bài: trực tiếp

2. Các hoạt động chính:

a. Hoạt động 1: Luyện đọc (8 phút).

* Mục tiêu: Giúp HS đọc đúng các từ, ngắt nghỉ đúng nhịp các câu dòng thơ.

* Cách tiến hành:

- Đọc diễn cảm toàn bài:

- Hướng dẫn HS luyện đọc, kết hợp với giải nghĩa từ.

- Cho HS luyện đọc từng câu thơ.

- Cho HS chia từng khổ thơ (khổ 1: 10 dòng đầu; khổ 2: 6 dòng còn lại)

- Mời HS đọc từng khổ thơ trước lớp.

- Hướng dẫn HS ngắt nghỉ đúng 1 số dòng thơ

- Cho HS giải thích từ: Việt Bắc, đèo, dang, phách, ân tình, thủy chung.

- Cho HS đọc từng khổ thơ trong nhóm.

- Cả lớp đọc đồng thanh bài thơ.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài (12 phút)

* Mục tiêu: Giúp HS hiểu và trả lời được các câu hỏi trong SGK.

* Cách tiến hành:

+ Người cán bộ về miền xuôi nhớ những gì ở người Việt Bắc?

- Cả lớp trao đổi nhóm: Tìm những câu thơ cho thấy:

a. Việt Bắc rất đẹp.

b. Việt Bắc đánh giặc giỏi.

- Gọi đại diện nhóm trình bày

* HCM: Bài thơ đã ca ngợi ý chí quyết tâm chèo lái con thuyền cách mạng của Bác trên Chiến khu Việt Bắc thời kì kháng chiến chống Thực dân Pháp.

c. Hoạt động 3: Học thuộc lòng bài thơ (8 phút)

* Mục tiêu: Giúp HS nhớ và đọc thuộc bài thơ.

* Cách tiến hành:

- Mời 1 HS đọc lại bài thơ.

- Tổ chức cho HS học thuộc lòng 10 dòng thơ đầu theo cách xoá dần bảng

- HS thi đua học thuộc lòng

- Cho HS nhận xét bạn nào đọc đúng, đọc hay.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Lắng nghe.

- Đọc tiếp nối 2 dòng thơ.

- 1 HS chia khổ thơ

- Đọc tiếp nối từng khổ thơ trước lớp (2 lượt)

- Đọc theo hướng dẫn của GV

- Giải thích từ.

- Đọc nhóm đôi

- Cả lớp đọc đồng thanh bài thơ.

- 1 HS đọc to, cả lớp đọc thầm

- Học nhóm đôi

- Đại diện các nhóm lên trình bày.

- Lắng nghe

- 1HS đọc lại bài thơ.

- Học thuộc bài thơ theo hướng dẫn.

- 3 HS đọc thuộc lòng

Đánh giá bài viết
1 803
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Tập đọc 3 Xem thêm