Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 35: Ở lại với chiến khu

Giáo án Tập đọc lớp 3

Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 35: Ở lại với chiến khu bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức: Hiểu nội dung bài: ca ngợi tinh thần yêu nước, không quản ngại khó khăn, gian khổ của các chiến sĩ nhỏ tuổi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trước đây.

2. Kĩ năng: Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật (người chỉ huy với các chiến sĩ nhỏ tuổi). Trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa. Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo gợi ý.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Lưu ý: Riêng học sinh khá, giỏi bước đầu biết đọc với giọng biểu cảm một đoạn trong bài; kể lại được toàn bộ câu chuyện.

* KNS:

  • Rèn các kĩ năng: Đảm nhận trách nhiệm; tư duy sáng tạo: bình luận, nhận xét; lắng nghe tích cực.
  • Phương pháp: Thảo luận nhóm. Đặt câu hỏi. Trình bày 1 phút.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Gọi học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa.

- Nhận xét, cho điểm.

- Giới thiệu bài: trực tiếp.

2. Các hoạt động chính:

a. Hoạt động 1: Luyện đọc (22 phút).

* Mục tiêu: Giúp học sinh bước đầu đọc đúng các từ khó, câu khó. Ngắt nghỉ hơi đúng ở câu dài, hiểu nghĩa từ mới.

* Cách tiến hành:

- Đọc mẫu bài văn.

- Cho HS luyện đọc từng câu và cho HS phát hiện từ khó đọc dễ sai và HDHS đọc

- Cho HS chia đoạn: 4 đọan (theo SGK)

- Cho HS luyện đọc đoạn trước lớp.

- Cho HS giải thích từ mới trong SGK

- Cho HS đọc từng đoạn trong nhóm.

- Cho 4 nhóm tiếp nối nhau đọc 4 đoạn.

- Gọi 1 HS đọc cả bài

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài (18 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được cốt truyện, hiểu nội dung bài.

* Cách tiến hành:

+ Trung đoàn trưởng đến gặp các chiến sĩ nhỏ tuổi để làm gì?

+ Thái độ của các bạn sau đó thế nào?

+ Vì sao Lượm và các bạn không muốn về nhà?

+ Lời nói của Mừng có gì đáng cảm động?

+ Thái độ của trung đoàn trưởng thế nào khi nghe lời van xin của các bạn?

+ Tìm hình ảnh so sánh ở câu cuối bài?

+ Qua câu chuyện này, em hiểu gì về các chiến sĩ Vệ quốc quân?

c. Hoạt động 3: Luyện đọc lại, củng cố (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh đọc trôi chảy, diễn cảm theo yêu cầu thể hiện của bài đọc.

* Cách tiến hành:

- Treo bảng phụ viết sẵn đọan 3

- Đọc diễn cảm đoạn 3

- Gọi 2 HS đọc và sửa sai cho HS

- Cho HS thi đọc

- Nhận xét, tuyên dương HS đọc tốt

d. Hoạt động 4: Kể chuyện (15 phút)

* Mục tiêu: Theo gợi‎ý, kể lại nội dung câu chuyện.

* Cách tiến hành:

- Gọi HS đọc gợi ý

- Cho 1 HS kể mẫu đoạn 2

- Nhắc nhở HS bắt đoạn 2 bằng 1 câu tiếp nối lời của trung đoàn trưởng

- Cho tập kể nhóm 4

- Mời 4 HS tiếp nối nhau thi kể từng đoạn

- Mời 1 HS kể lại toàn bộ câu chuyện.

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Hát đầu tiết.

- 3 em thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

- Nêu lại tên bài học.

- Đọc thầm theo GV.

- Tiếp nối nhau đọc từng câu

- Đọc theo HD của GV.

- 1HS chia đoạn

- Đọc tiếp nối từng đoạn trước lớp.

- 3 HS giải thích từ khó trong bài.

- Đọc nhóm 2

- 4 nhóm đọc 4 đoạn.

- 1 HS đọc cả bài.

- Đọc thầm và trả lời các câu hỏi

- Nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe

- 2 HS đọc

- 4 HS thi đọc

- Nhận xét.

- 1 HS đọc các câu hỏi gợi ý.

- 1 HS kể mẫu đoạn 2.

- Tập kể nhóm 4

- 4 HS kể tiếp nối 4 đoạn

- 1 HS kể lại toàn bộ câu chuyện.

- Nhận xét.

Đánh giá bài viết
1 224
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Tập đọc 3 Xem thêm